logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

Malacologists

Address book Deceased malacologistsOther malacological works


Address book


Mgr. Tereza ADAMCOVÁ
Z: Charles University, Department of Zoology, Viničná 7, CZ-12844 Praha 2, email: terez.kosova@gmail.com

RNDr. Luboš BERAN, Ph.D.
P: Křivenice 58, CZ-27703 Horní Počaply
Z: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (Nature Conservation Agency of the Czech Republic) regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj (Regional Office Kokořínsko – Máchův kraj Protected Landscape Area Administration), Česká 149, CZ-27601 Mělník, e-mail: lubos.beran@nature.cz, lubos.beran.krivenice@seznam.cz

doc. Mgr. Petr BOGUSCH, Ph.D.
P: Rzy 29, CZ-566 01 Vysoké Mýto
Z: Katedra biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, CZ-500 03 Hradec Králové, e-mail: bogusch.petr@gmail.com

Bc. Jana BUĎOVÁ
P: Choťánky 70, CZ-29001, Poděbrady, e-mail: budova.jana@seznam.cz
Z: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra ekologie, Viničná 7, CZ-12844, Praha 2

Mgr. Radovan COUFAL
Z: Ústav botaniky a zoologie, PřF MU,  Kamenice 753/5, 62500 Brno, e-mail: radovan.coufal39@seznam.cz

Mgr. Juraj ČAČANÝ
P: Devínska Nová Ves č. d. 6237, 84107 Bratislava, Slovensko, tel. +421 905 721 252
Z: Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, SK-81006, Bratislava 16, tel.: 00421-259349116, e-mail: juraj.cacany@gmail.com

Marek ČILIAK
Z: Katedra aplikovanej ekológie, FEE TU vo Zvolene, Masarykova 24, SK-96053, Zvolen, Slovensko, e-mail: ciliak@szm.sk

Ing. Tomáš ČEJKA, PhD.
P: Marcheggská 13, SK-90031 Stupava, Slovensko, tel.: 00421-2904050822
Z: Ústav botaniky SAV, Dúbravská cesta 9, SK-84523 Bratislava, Slovensko, tel. 00421-259426127, e-mail: tomas.cejka@savba.sk

Ing. Karel DOUDA, PhD.
P: Černýšovice-Hutě 21, 391 65, Bechyně
Z: Katedra zoologie a rybářství, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6, e-mail: doudak@af.czu.cz

Mgr. Magda DRVOTOVÁ
P: Nad Výšinkou 12, Praha, CZ-15000, tel. 604686410, 257321567
Z: Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2, CZ-12844, tel. 221951843, e-mail: magda.drvotova@seznam.cz

Libor DVOŘÁK
P: Tři Sekery 21, CZ-35301 Mariánské Lázně 1, tel. 608172434, e-mail: lib.dvorak@seznam.cz

Mgr. Jana DVOŘÁKOVÁ, PhD.
P: Dolní Lhota 84, CZ-678 01 Blansko, e-mail: jana.pacpa (at) seznam.cz

Bc. Pavel FOJT
P: Nová 388, Kunštát, 679 72, tel. 724353219, or 777 623 186, e-mail: fojtpavel@gmail.com
Z: Masarykova universita Brno, přírodovědecká fakulta, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí – RECETOX, obor ekotoxikologie

Mgr. Jitka FRODLOVÁ, Ph.D.
Z: Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno, e-mail: jitka.moutelikova@gmail.com

Ing. Jozef GREGO, CSc.

Mgr. Veronika HAMILTON
P: 4 Davos Close, Claremont Avenue, Woking, Surrey, GU22 7SL, United Kingdom
Z: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra zoologie, Viničná 7, CZ-12844, Praha 2, e-mail: veronika.szalontayova@gmail.com

RNDr. Jaroslav Čáp HLAVÁČ, Ph.D.
P: Chudenická 1086/22, CZ-10200 Praha 10 - Hostivař, email: jari.hlavac72@gmail.com

Mgr. Barbora HOLIENKOVÁ
P: Gaštanová 6, SK-920 01 Hlohovec, email: barboraholienkova@gmail.com
Z: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Tr. A. Hlinku 1, SK-949 01 Nitra

RNDr. Jitka HORÁČKOVÁ, Ph.D.
P: email: jitka.horackova@gmail.com
Z: Katedra plánování krajiny a sídel, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, CZ-165 00, Praha-Suchdol

prof. RNDr. Michal HORSÁK, Ph.D.
Z: Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno, tel. 549494448, 774164536, e-mail: horsak@sci.muni.cz

Mgr. Veronika HORSÁKOVÁ, Ph.D.
email: veronika.horsakova@seznam.cz
Z: Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno, email: 268751@mail.muni.cz

Jaroslav Hruška

prof. Dr. Vladimír HUDEC

RNDr. Anna JANSOVÁ
P: U Háje 9, Olomouc, CZ-77900, tel. +420 585 232 337, e-mail: anna-jansova@seznam.cz

doc. RNDr. Lucie JUŘIČKOVÁ, PhD.
P: Březí 6, CZ-25101 Říčany, tel. 323605198
Z: Charles University, Department of Zoology, Viničná 7, CZ-12844 Praha 2, tel. 042 221951843, 602479919, e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz

Mgr. Alena KOCURKOVÁ
P: Na Rozkoši 119 Tuklaty 250 82, e-mail: Alyk.B (at) centrum.cz
Z: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra zoologie, Viničná 7, CZ-12844, Praha 2

Luboš R. KOLOUCH
P: M. Horákové 1095, CZ-50006 Hradec Králové, tel. +420 736458635, e-mail: lrk@seznam.cz, http://lrk.host.sk/

Mgr. Ondřej KORÁBEK, PhD.
Z: Charles University, Department of Zoology, Viničná 7, CZ-12844 Praha 2

Mgr. Ing. Tereza KOŘÍNKOVÁ, PhD.
P: Na Perštýně 2, Praha 1, e-mail: te.korinkova@gmail.com

Ing. Ondřej KOŠULIČ, Ph.D.
Z: Mendelova univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ochrany lesů a myslivosti, Zemědělská 3, CZ-613 00, Brno, tel. 728 076 516

Mgr. Kateřina KUBÍKOVÁ
Z: Charles University, Department of Zoology, Viničná 7, CZ-12844 Praha 2

doc. Ing. Jiří KUPKA, PhD.
P: Budovatelů 814/24, Havířov - Prostřední Suchá, CZ-73564, tel. 596440468
Z: Institut environmentálního inženýrství, Hornicko-geologická fakulta, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, CZ-70833, tel. 597323515, 608044972, e-mail: jiri.kupka@vsb.cz

Ing. arch., Mgr. Adam LACINA
P: U Nemocnice 86/2, CZ-38001, Dačice, e-mail: admice@seznam.cz

Mgr. Michal MAŇAS
P: Táboritů 23, Olomouc, CZ-77900, e-mail: michal.manas@gmail.com

Martin MANDÁK

Doc. RNDr. Michal MERGL, CSc.
P: Manětínská 69, Plzeň, CZ-32331, tel.: 377534991
Z: PF ZČU, Katedra biologie, Klatovská 51, Plzeň, CZ-30619, tel.: 377442835

Mgr. Jarmila NEDBALOVÁ
P: Všetičkova 2a, Brno 602 00, e-mail: jarmila.nedbalova@gmail.com
Z: Arne Nováka 1, Brno 602 00, Ústav archeologie a muzeologie, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita

Tomáš NĚMEC
Z: Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, e-mail: 422930@mail.muni.cz

Jiří NOVÁK
P: Ztracená 69, 76701 Kroměříž, tel.: 603 777 617, e-mail: anodonta@tiscali.cz

RNDr. Pavel PECH, PhD.

Mgr. Alena PELTANOVÁ
P: Elišky Přemyslovny 394, Praha 5 - Zbraslav, CZ-15600, e-mail: alena.peltanova@centrum.cz

RNDr. Václav PFLEGER, CSc.

Mgr. Štěpánka PODROUŽKOVÁ
Z: Národní muzeum Praha, Zoologické oddělení, Cirkusová 1740, CZ-19300 Praha 9 - Horní Počernice, e-mail: stepanka.podrouzkova@nm.cz

Mgr. Tomáš PROTIVA, PhD.
P: Ve Lhotce 903/4, Praha 4, 142 00, tel.: 737102078, e-mail: info@landsnails.org

Mgr. Anna RAFAJOVÁ
P: Komenského 1003, CZ-743 01 Bílovec, e-mail: arianta@centrum.cz

Mgr. Dagmar ŘÍHOVÁ, PhD.
P: Dolní Morava 48, pošta Králíky, 561 69
Z: odd. zoologie bezobratlých, PřF UK, Viničná 7, Praha 2, 128 44

Jasna SIMONOVÁ
Z: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Viničná 7, CZ-128 44, Praha 2, e-mail: simonova.jasna@gmail.com

Mgr. Jana ŠKODOVÁ
P: Pržno 1, Jablůnka nad Bečvou, CZ-756 23, e-mail: javesko@centrum.cz
Z: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra ekologie, Viničná 7, CZ-12844, Praha 2

Mgr. Erika ŠLACHTOVÁ, Ph.D.
Z: Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno, e-mail: er.slachtova@gmail.com

Jiří ŠUHAJ

Mgr. Evžen TOŠENOVSKÝ
Z: Katedra zoologie a antropologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Tř. Svobody 26, CZ-77146 Olomouc, e-mail: evzen.tosenovsky@upol.cz

doc. RNDr. Jaroslav VAŠÁTKO, CSc.

Mgr. Ľubomíra VAVROVÁ, PhD.

Ing. Barbora VODÁKOVÁ

Mgr. Vladimír VRABEC, Ph.D.
P: CZ-28127 Krakovany 27, tel. 721023208, e-mail: vrabec.bio@tiscali.cz
Z: Katedra zoologie a rybářství AF, Česká zemědělská univerzita, Kamýcká ul. 129, CZ-16521 Praha 6 - Suchdol, tel. 224382801, e-mail: vrabec@af.czu.cz

 Deceased malacologists

Josef Florian BABOR
(*1872–†1951)

Józef BĄKOWSKI
(*1848–†1887) - Polish malacologist

Franz BLAŽKA
(*1866–†1931)

Ing. Jaroslav BRABENEC
(*1903–†1978)

MUDr. Károly BRANCSIK
(*1842–†1915)

Hans CANON
(*1883–†1960)

Viktor CYPERS von Landrecy
(*1857–†1930)

Ladislaus DUDA
(*1854–†1895)

prof. MVDr. Václav DYK, DrSc.
(*1912–†1995)

doc. RNDr. Ivo FLASAR, CSc.
(*1930–†2007)

prof. MUDr. Zdeněk FRANKENBERGER, Dr.Sc.
(*1892–†1966)

Vítězslav František HLAVÁČ
(*1899–†1959)

Bohumil KLIKA
(*1868–†1942)

doc. RNDr. Jiří KOVANDA, CSc.
(*1935–†2020)

Petr KUCHAŘ
(*1949–†2006)

RNDr. Mikuláš J. LISICKÝ, CSc.
(*1946–†2008)

RNDr. Vojen LOŽEK, DrSc.
(*1925–†2020)

Sylvestr MÁCHA
(*1913–†2007)

RNDr. Jaroslav MARTINOVSKÝ
(*1938–†2001)

RNDr. Viera LUČIVJANSKÁ, CSc.
(*1947–†1993)

Jaroslav PETRBOK
(*1881–†1960)

Prof. Anton RZEHAK
(*1855–†1923)

Anton SCHMIDT

(†1917)

prof. RNDr. Jozef ŠTEFFEK, CSc.
(*1. 1. 1952 – † 19. 4. 2013)

Ferdinand STOLICZKA
(*1838–†1874)

prof. Josef ULIČNÝ
(*1850–†1913)

Fritz ZIMMERMANN
(*18??–†19??)
 

Other malacological works

Other malacological worksCopyright © 2023   Published by malacologists   Valid HTML
          4.01!
Updated: