logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

 

Martin MANDÁK
 

List of malacological publications

2012

Mandák M. & Šuhaj J. 2012: Recentní nálezy okružanky říční Sphaerium rivicola (Bivalvia, Sphaeriidae) v řekách Odře a Olši. [Recent findings of the River Orb Mussel Sphaerium rivicola (Bivalvia, Sphaeriidae) in the Odra and Olše Rivers]. – Acta Musei Beskidensis, 4: 137–141.

Mandák M., Šuhaj J. & Kuras T. 2012: Doložené výskyty škeble rybničné Anodonta cygnea (Bivalvia, Unionoida) v Chráněné krajinné oblasti Poodří. [Documented occurrences of the Swan Mussel Anodonta cygnea (Bivalvia, Unionoida) in the Poodří Protected Landscape Area]. – Acta Musei Beskidensis, 4: 173–174.

2010

Mandák M. 2010: Vodní měkkýši (Mollusca) EVL Heřmanický rybník – živočichové indikující kvalitu biotopů. –  POODŘÍ – časopis obyvatel horní Odry, 13(1): 40–42.

2006

Mandák M. 2006: Točenka kulovitá Valvata piscinalis (O. F. Müller, 1774) a kružník malý Gyraulus parvus (Say, 1817) – nově nalezené druhy vodních měkkýšů (Mollusca, Gastropoda) ve Slezsku. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 56: 70–72.

Mandák M. & Polášek Z. 2006: Vodní měkkýši (Mollusca) – nenápadní bezobratlí PP Hraniční meandry Odry. – POODŘÍ – časopis obyvatel horní Odry, 9(1): 58–59.

Šuhaj J. & Mandák M. 2006: Doložené výskyty škeble rybničné Anodonta cygnea (Bivalvia, Unionida) z české a polské části Slezska
a ze severní Moravy. [Documented occurrence of Swan Mussel Anodonta cygnea (Bivalvia, Unionida) in the Czech and Polish parts of Silesia and in North Moravia]
. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 59–69.

 


Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: