logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

 

Evžen
      Tošenovský

Mgr. Evžen TOŠENOVSKÝ

Z: Katedra zoologie a antropologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Tř. Svobody 26, CZ-77146 Olomouc

e-mail: evzen.tosenovsky@upol.cz

e-mail: tosenovsky@birdlife.cz

http://e.tosenovsky.sweb.cz/

http://morex.zoologie.upol.cz/


List of malacological publications

2016

Tošenovský E. & Kobak J. 2016: Impact of abiotic factors on aggregation behaviour of the zebra mussel Dreissena polymorpha. – Journal of Molluscan Studies, 82(1): 55–56. DOI: 10.1093/mollus/eyv033. abstract

2012

Tošenovký E. & Kobak J. 2012: Behaviorální studie agregačního chování mlžů aneb Zebra k Zebře sedá. In: Zoologické dny Olomouc 2012, Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 198. (přednáška)

Tošenovský E. & Kobak J. 2012: What makes bivalves aggregate? Experimental study of the Zebra mussels clustering behaviour. In: Zoologické dny Olomouc 2012, Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 199. (poster)

2011

Dvořáková A., Vláčilová A., Tošenovský E., Hekera P. & Uvíra V. 2011: Kumulace vybraných kovů v lasturách slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha), využití v biomonitoringu. – In: Zoologické dny Brno 2011, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011: 57–58. (poster)

2009

Hýblová A.,Tošenovský E., Uvírová I., Vláčilová A. & Uvíra V. 2009: Monitoring výskytu slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) na území střední Moravy. In: Zoologické dny Brno 2009, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009: 84. (poster)

2008

Tošenovský E., Uvírová I., Uvíra V., Vláčilová A. & Hýblová A. 2008 : Long-term monitoring of Zebra mussel (Dreissena polymorpha) invasion in the central Moravia water basins. – Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, 186: 376–380.

Tošenovský E., Uvírová I., Uvíra V., Vláčilová A. & Hýblová A. 2008: Long-term monitoring of Zebra mussel (Dreissena polymorpha) invasion in the central Moravia water basins. – I. International Workshop “Fresh Blood for Fresh Water”, 16.-18. May 2008, Lunz am See.

Tošenovský E., Uvírová I., Uvíra V. & Vláčilová A. 2008: Rychlost růstu invazivního mlže slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) v různých typech nádrží. – Sborník abstraktů z konference "Zoologické dny", 14.-15. únor 2008, České Budějovice. (přednáška)

2007

Tošenovský E. 2007: Struktura populací a rychlost růstu invazního mlže Dreissena polymorpha v různých typech pískoven na střední Moravě. – Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc.

Uvírová I., Uvíra V., Tošenovský E. & Vláčilová A. 2007 : Influence of environmental factors on growth rate of zebra mussel (Dreissena polymorpha) in small manmade water bodies in the Central Moravia (Czech Republic). – V. International Conference SEFS, 8.-13. July 2007, Palermo.

2005

Uvírová I., Uvíra V. & Tošenovský E. 2005: Dynamics of the Dreissena polymorpha population during the invasion in the Poděbrady sandpit near Olomouc (Moravia, Czech Republic). – IV. International Conference SEFS, 22.-26. August 2005, Krakow.

 


Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
     4.01!
Updated: