logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Jana Dvořáková

 

Mgr. Jana DVOŘÁKOVÁ, PhD.

addressaddress:
Dolní Lhota 84, CZ-678 01 Blansko

emailemail:
jana.pacpa@seznam.cz

ScopusScopus author ID:
36828314200


 

List of malacological publications

2019

Melichar V. & Dvořáková J., 2019: Výsledky mapování výskytu vrkoče útlého (Vertigo angustior) v sedmi krajích ČR [Mapping Results of the Narrow Mouthed Whorl Snail (Vertigo angustior) Distribution in Seven Regions of the Czech Republic]. – Příroda, Praha, 39: 85–88.

Melichar V., Dvořáková J. & Musilová R., 2019: Příspěvek k rozšíření velevruba tupého (Unio crassus) v ČR [Contribution to the Distribution of the Thick Shelled River Mussel (Unio crassus) in the Czech Republic]. – Příroda, Praha, 39: 89–94.

2018

Čejka T., Beran L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Juřičková L., Čačaný J., Buďová J., Dvořáková J., Frodlová J., Horáčková J., Horsáková V., Hrdlička V., Jansová A., Myšák J., Novák J. & Škodová J., 2018: Měkkýši Hostýnských vrchů [Molluscs of the Hostýnské vrchy Hills]. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 17–27. Creative Commons License

2015

Dvořáková J. & Horsák M., 2015: Comparison of plant and snail diversity patterns in the White Carpathian Mts (Czech Republic) across forest and grassland habitats. – Biologia, 70(4): 495–503. https://doi.org/10.1515/biolog-2015-0054

2014

Dvořáková J., Merunková K., Preislerová Z., Horsák M. & Chytrý M., 2014: Diversity of the Western Carpathian flysch grasslands: Do extremely species-rich plant communities coincide with a high diversity of snails? – Biologia, 69(2): 202–213. https://doi.org/10.2478/s11756-013-0299-7

2013

Dvořáková J., 2013: Srovnání ekologických vlastností společenstev suchozemských plžů a vegetace. – Ms., disertační práce; depon. in: Ústav botaniky a zoologie, PřF MU Brno.

Dvořáková J. & Horsák M., 2013: Comparison of plant and snail diversity patterns in the White Carpathian Mts. (Czech Republic) across forest and grassland habitats. – In: Frias Martins de A.M. et al. (eds), World congress of malacology 2013, book of abstracts, Acoreana, supp. 8: 148. ISSN: 0874-0380.

Hettenbergerová E., Horsák M., Chandran R., Hájek M., Zelený D. & Dvořáková J., 2013: Patterns of land snail assemblages along a fine-scale moisture gradient.
– Malacologia, 56(1/2): 3142. https://doi.org/10.4002/040.056.0227

2012

Dvořáková J. & Horsák M., 2012: Variation of snail assemblages in hay meadows: disentangling predictive power of abiotic environment and vegetation. Malacologia 55(1): 151162. https://doi.org/10.4002/040.055.0110

Dvořáková J., Ložek V., Horsák M. & Pechanec V., 2012: Rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty – výsledek patnáctiletého snažení. – In: Zoologické dny Olomouc 2012, Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 52. (přednáška)

2011

Atlas rozšíření
              suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty

Dvořáková J., Ložek V., Horsák M. & Pechanec V., 2011: Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty. [Distribution atlas of terrestrial gastropods in the White Carpathians Protected Landscape Area]. – Acta Carpathica Occidentalis, Supplementum 1, 124 pp., ISBN 978-80-87614-00-6.
(anotace, abstract.)

2010

Dvořáková J. & Horsák M., 2010: Společenstva plžů a rostlin lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. – In: Zoologické dny Praha 2010, Bryja J. & Zasadil P. (eds.), Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010: 62–63.

Míkovcová A. & Dvořáková J., 2010: Xerotolerantní plži v ČR, aneb jak jsou na tom naše suchomilky? – In: Zoologické dny Praha 2010, Bryja J. & Zasadil P. (eds.), Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010: 153.

2009

Dvořáková J., 2009: Společenstva rostlin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. –  Ms., diplomová práce; depon. in: Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Brno.

Dvořáková J., 2009: Meadow snail communities: influence of environmental factors and relation to vegetation. Molluscan Forum, Natural History Museum, London. talk

Sonnková V., Juřičková L., Horsák M. & Dvořáková J., 2009: Vliv vápníku, vlhkosti a vegetace na složení měkkýších společenstev. – In: Zoologické dny Brno 2009, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009: 176.

2008

Dvořáková J. & Horsák M. 2008: Predictive power of vegetation and environmental factors for explaining variation of meadow snail communities. Molluscan Forum, Natural History Museum, London. poster

Sonnková V., Horsák M., Juřičková L. & Dvořáková J., 2008: Land snail distribution patterns within a site: the role of calcium, vegetation, and moisture. – 5th Congress of the European Malacological Societies, Ponta Delgada, Azores. poster

Sonnková V., Horsák M., Juřičková L. & Dvořáková J., 2008: Land snail distribution patterns within a site: the role of calcium, vegetation, and moisture. – Book of abstracts, 5th Congress of the European Malacological Societies, Ponta Delgada, Azores, pp. 82–83.

2007

Dvořáková J., 2007: Společenstva měkkýšů lučních stanovišť CHKO Bílé Karpaty. –  Ms., bakalářská práce; depon. in: Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Brno.

 


Copyright © 2023   Published by author
Updated: