logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Alena Kocurková

 

Mgr. Alena KOCURKOVÁ

addressaddress:
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra zoologie, Viničná 7, CZ-12844, Praha 2

addressaddress:
Na Rozkoši 119, Tuklaty 250 82

emailemail:
Alyk.B@centrum.cz

ORCIDORCID:
0009-0007-1552-3815


 

List of malacological publications

2022

Podroužková Š., Říhová D., Škodová J., Kocurková A., Drvotová M. & Juřičková L., 2022: Měkkýši Trojské kotliny a okolí v Praze [Molluscs of the Trojská kotlina and its surroundings in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 65–94. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-65 Creative Commons License

Říhová D. B., Podroužková Š., Škodová J. P., Kocurková A., Drvotová M., Beran L. & Juřičková L., 2022: Měkkýši PP Hrnčířské louky v Praze [Molluscs of the Hrnčířské louky Nature Monument in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 24–29. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-24 Creative Commons License

2021

Podroužková Š., Drvotová M., Říhová D. B., Škodová J., Kocurková A. & Juřičková L., 2021: Plži Obory Hvězda, Petřína a Vyšehradu v Praze [Gastropods of the Hvězda Game Reserve, Petřín and Vyšehrad in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 15–29. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-15 Creative Commons License

2015

Čejka T., Čačaný J., Horsák M., Juřičková L., Buďová J., Duda M., Holubová A., Horsáková V., Jansová A., Kocurková A., Korábek O., Maňas M., Říhová D. & Šizling A. L., 2015: Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine [Freshwater molluscs of water bodies with a high conservation value in the Danubian lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 5–16. https://doi.org/10.5817/MaB2015-14-5 Creative Commons License

2013

Kocurková A. & Juřičková L. 2013: Sukcese měkkýších společenstev v lomech Českého krasu. – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 116–117. (přednáška)

Kocurková A. & Juřičková L. 2013: Succession of land snail assemblages in quarries of Bohemian Karst, Czech Republic. In: World Congress of Malacology 2013. António M. de Frias Martins, Ana Cristina Costa, Regina Tristão da Cunha, Sérgio P. Ávila, Sandra Cármen Monteiro, Pedro Raposeiro (eds), Book of Abstracts, Ponta Delgada, Sao Miguel, Açores, July 22-28, 2013: 95. (poster)

2012

Kocurková A. 2012: Sukcese měkkýších společenstev v lomech Českého krasu. Diplomová práce, Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie, Praha.

Kocurková A. & Juřičková L. 2012: Měkkýši lomů v Českém krasu [Molluscs of the Bohemian Karst Quarries]. – Živa, 60(3): 129-131.

2009

Borská A. 2009: Spontánní sukcese a rekultivace v lomech. – Bakalářská práce, Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie, Praha.

 

Copyright © 2024   Published by author
Updated: