logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists


 

Mgr. Magda DRVOTOVÁ

addressaddress:
Nad Výšinkou 12, Praha, CZ-15000,
tel. 604686410, 257321567

addressaddress:
Charles University, Department of Zoology, Viničná 7, CZ-12844 Praha 2
(česky:) Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2, CZ-12844,
tel. 221951843

emailemail:
magda.drvotova@seznam.cz


List of malacological publications

2022

Podroužková Š., Drvotová M., Podroužek J. & Šizlingová E., 2022: Příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Český les [A contribution to the knowledge of molluscs of the Český les PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 120–131. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-120 Creative Commons License

Podroužková Š., Říhová D., Škodová J., Kocurková A., Drvotová M. & Juřičková L., 2022: Měkkýši Trojské kotliny a okolí v Praze [Molluscs of the Trojská kotlina and its surroundings in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 65–94. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-65 Creative Commons License

Říhová D. B., Podroužková Š., Škodová J. P., Kocurková A., Drvotová M., Beran L. & Juřičková L., 2022: Měkkýši PP Hrnčířské louky v Praze [Molluscs of the Hrnčířské louky Nature Monument in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 24–29. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-24 Creative Commons License

2021

Podroužková Š., Drvotová M., Říhová D. B. & Juřičková L., 2021: Měkkýši Přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze [Molluscs of the Prokopské údolí Nature Reserve in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 37–55. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-37 Creative Commons License

Podroužková Š., Drvotová M., Říhová D. B., Škodová J., Kocurková A. & Juřičková L., 2021: Plži Obory Hvězda, Petřína a Vyšehradu v Praze [Gastropods of the Hvězda Game Reserve, Petřín and Vyšehrad in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 15–29. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-15 Creative Commons License

Proćków M., Kuźnik-Kowalska E., Drvotová M., Juřičková L., Proćków J., Błażej P. & Mackiewicz P., 2021: Causes and evolutionary consequences of phenotypic plasticity in land snails of Trochulus hispidus complex. – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 77. (přednáška)

2020

Čejka T., Beran L., Korábek O., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Coufal R., Drvotová M., Maňas M., Horsáková V. & Horsák M., 2020: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 71–106. Creative Commons License

2013

Proćków M., Drvotová M., Juřičková L. & Kuźnik-Kowalska E. 2013: Field and laboratory studies on the life-cycle, growth and feeding preference in the hairy snail Trochulus hispidus (L., 1758) (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae). – Biologia, 68(1): 131141. https://doi.org/10.2478/s11756-012-0132-8


2008

Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé
              Karpaty

Drvotová M., Hlaváč J. Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Mückstein P., 2008: Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů [Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts.]. – Parnassia, vol. 3, 79 pp., 16 tab. ISBN: 978-80-87051-49-8

2006


Hrabáková M., Juřičková L., Petrusek A., 2006: Problematika rodu Trochulus (Mollusca, Gastropoda) v České republice. In: Bryja J., Zukal J. Eds.: Sborník abstraktů Zoologické dny Brno, 9 -10. 2. 2006: 42.

Juřičková L., Horsák M. & Hrabáková M., 2006: Měkkýši PR Peliny u Chocně [Molluscs of the Peliny Natural Reserve near Choceň (East Bohemia, Czech Republic)]. Malacologica Bohemoslovaca, 5: 1013. https://doi.org/10.5817/MaB2006-5-10 Creative Commons License

Juřičková L., Ložek V., Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Míkovcová A. & Šteffek J., 2006: Molluscs of the Bukovské vrchy Mts in the Slovakian part of the Východné Karpaty Biosphere Reserve. – Folia Malacologica, 14(4): 203–215. https://doi.org/10.12657/folmal.014.018 Creative Commons License

Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Juřičková L., Kořínková T. & Vavrová Ľ., 2006: Výsledky malakologického prieskumu Bukovských vrchov v r. 2005 [Results of malacological survey in the Bukovské Vrchy Mts.]. Malakologický bulletin (online) <http://mal-bull.blogspot.com> 10-Jan-2006.

2005

Juřičková L., Beran L., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Hrabáková M., Maltz T. K. & Pokryszko B. M., 2005: Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic). Folia Malacologica, 13(1): 923. https://doi.org/10.12657/folmal.013.002 Creative Commons License

2004

Hrabáková M. 2004: Novohradské hory z hlediska malakozoologie: pozice v rámci jihočeského oreofytika [Novohradské Hory Mts. from the point of view of malacozoology: its position within the province of South Bohemian oreophyticum]. Silva Gabreta, 10: 107124.

2003

Hrabáková M. 2003: Malakofauna Novohradských hor. In: Bryja J. & Zukal J. (eds): Zoologické dny Brno, Sborník abstraktů z konference 13.-14. února 2003, p. 36.

Hrabáková M. 2003: Malakofauna Novohradských hor postavení v kontextu jihočeského oreofytika a srovnání společenstev pralesů a zaniklých sudetských vesnic. Dipl. práce, Ms. depon. in: kat. zoologie, PřF UK, Praha 103 pp.

2002

Beran L., Fechter J., Horsák M., Hrabáková M., Jansová A., Kolouch R. L., Kořínková T., Maňas M., Rayman M., Tučková P., Velecká I. & Vrabec V., 2002: Výsledky malakozoologických dnů na Podblanicku 4. – 7. května 2001. [Results of malacozoological days in Podblanicko, May 4 – 7, 2001]. – Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 40: 6379.

Hrabáková M. 2002: Malakofauna Novohradských hor. In: Papáček M. (ed.) Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AVČR, 153156.

 

Copyright © 2022   Published by author
Updated: