Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 19

Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019

Tomáš Čejka, Luboš Beran, Ondřej Korábek, Jaroslav Č. Hlaváč, Jitka Horáčková, Radovan Coufal, Magda Drvotová, Michal Maňas, Veronika Horsáková & Michal Horsák

Since the last comprehensive overview of the Czech and Slovak mollusc fauna, released in 2013, several records of species new for the countries or particular regions have appeared. In this paper, we summarize all such records and news collected in 2015–2019, including those affecting nomenclature and the national Check-lists made in 2013 and 2014. The rules for the selection of the records are: (i) the first record in Bohemia, Moravia or Slovakia, (ii) regionally important new records, (iii) records of species listed in NATURA 2000 and the national Red-lists as either critically endangered or endangered species, and (iv) currently spreading non-native species. New records are briefly commented and summarized for each species separately. Location data are published with all details in a supplementary table and are freely accessible.

Keywords: mollusc fauna, faunistic survey, species list

Čejka T., Beran L., Korábek O., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Coufal R., Drvotová M., Maňas M., Horsáková V. & Horsák M., 2020: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 71–106. https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-71

Publication date: 18. 10. 2020.
Corrected version 2: 26. 10. 2020. PDF (2.7 MB) Creative Commons License
Corrected version 3: 14. 5. 2022. PDF (2.7 MB) Creative Commons License

Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (16)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Zajímavé nálezy teplomilných plžů v Karlovarském kraji (nejzápadnější Čechy) [Interesting records of thermophilic snails in the Karlovy Vary Region (westernmost Bohemia)]
Libor Dvořák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  20,  první strana:  30,  rok:  2021  
https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-30

2. Plži Obory Hvězda, Petřína a Vyšehradu v Praze [Gastropods of the Hvězda Game Reserve, Petřín and Vyšehrad in Prague]
Štěpánka Podroužková, Magda Drvotová, Dagmar Berneška Říhová, Jana Škodová, Alena Kocurková, Lucie Juřičková
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  20,  první strana:  15,  rok:  2021  
https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-15

3. Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2021
Tomáš Čejka, Luboš Beran, Radovan Coufal, Libor Dvořák, Jitka Horáčková, Veronika Horsáková, Lucie Juřičková, Ondřej Korábek, Tereza Adamcová, Dana Szabóová, Jana Škodová, Michal Horsák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  21,  první strana:  49,  rok:  2022  
https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-49

4. Řečice – nejvýznamnější lokalita mlžů rodu Pisidium na Vysočině? [Řečice – the most important locality of bivalves of the genus Pisidium in the Vysočina region?]
Luboš Beran
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  21,  první strana:  9,  rok:  2022  
https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-9

5. Next step in Monacha cantiana (Montagu, 1803) phylogeography: northern French and Dutch populations (Eupulmonata, Stylommatophora, Hygromiidae)
Joanna R. Pieńkowska, Giuseppe Manganelli, Małgorzata Proćków, Debora Barbato, Katarzyna Sosnowska, Folco Giusti, Andrzej Lesicki
ZooKeys  ročník:  1198,  první strana:  55,  rok:  2024  
https://doi.org/10.3897/zookeys.1198.119738

6. Vodní měkkýši přírodních rezervací Žabakor, Podtrosecká údolí a Údolí Plakánek v CHKO Český ráj [Aquatic molluscs of nature reserves Žabakor, Podtrosecká údolí and Údolí Plakánek in the Český ráj PLA]
Luboš Beran, Vendula Beranová
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  21,  první strana:  15,  rok:  2022  
https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-15

7. Cornu aspersum (Gastropoda: Helicidae) in Western Ukraine with an overview of introduced species of land molluscs from this area
Nina Gural-Sverlova, Roman Gural
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  20,  první strana:  123,  rok:  2021  
https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-123

8. Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2022
Luboš Beran, Tomáš Čejka, Tereza Adamcová, Radovan Coufal, Juraj Čačaný, Jitka Horáčková, Lucie Juřičková, Štěpánka Podroužková, Dagmar Říhová, Erika Šlachtová, Michal Horsák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  22,  první strana:  37,  rok:  2023  
https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-37

9. Nové nálezy tmavoretky bělavé Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) ve Strakonicích a okolí [New records of Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) in and around Strakonice
Vilém Hrdlička, Eva Legátová
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  22,  první strana:  1,  rok:  2023  
https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-1

10. Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2020
Tomáš Čejka, Luboš Beran, Radovan Coufal, Libor Dvořák, Jaroslav Č. Hlaváč, Jitka Horáčková, Veronika Horsáková, Lucie Juřičková, Tereza Kosová, Juraj Čačaný, Dana Szabóová, Dagmar Říhová, Branislav Tej, Michal Horsák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  20,  první strana:  56,  rok:  2021  
https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-56

11. Vodní měkkýši CHKO Brdy [Aquatic molluscs of the Brdy PLA]
Luboš Beran, Vendula Beranová
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  21,  první strana:  95,  rok:  2022  
https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-95

12. NPR Šúr – významná lokalita vodních měkkýšů [Šúr National Nature Reserve – an important habitat for aquatic molluscs]
Luboš Beran
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  22,  první strana:  48,  rok:  2023  
https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-48

13. Mollusc successions reveal northward postglacial shifts of Alpine species ranges (Bohemian Massif, Czech Republic)
Lucie Juřičková, Jakub Menšík, Jitka Horáčková, Vojen Ložek
The Holocene  ročník:  31,  číslo:  8,  první strana:  1327,  rok:  2021  
https://doi.org/10.1177/09596836211011657

14. Monacha samsunensis(Pfeiffer, 1868): another Anatolian species introduced to Western Europe, where it is known asMonacha atacisGittenberger & de Winter, 1985 (Gastropoda: Eupulmonata: Hygromiidae)
J. R. Pieńkowska, G. Manganelli, M. Proćków, G. Gürelli, E. Kosicka, F. Giusti, A. Lesicki
The European Zoological Journal  ročník:  89,  číslo:  1,  první strana:  966,  rok:  2022  
https://doi.org/10.1080/24750263.2022.2100932

15. Expansion of the invasive Balkan slug Tandonia kusceri (Stylommatophora: Milacidae): A new frontier in northern Ukraine and other new records
Igor Balashov, Anna Markova
Folia Malacologica  ročník:  31,  rok:  2023  
https://doi.org/10.12657/folmal.031.004

16. Měkkýši Přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze [Molluscs of the Prokopské údolí Nature Reserve in Prague]
Štěpánka Podroužková, Magda Drvotová, Dagmar Berneška Říhová, Lucie Juřičková
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  20,  první strana:  37,  rok:  2021  
https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-37


Copyright © 2020   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: