logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

 

RNDr. Pavel PECH, Ph.D.

addressaddress:
(česky:) Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., Holovousy 129, 508 01 Holovousy, Česká republika

emailemail:
pavelpech1@centrum.cz

ORCIDORCID:
0000-0002-5340-0708

ResearchGateResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Pavel_Pech3

ScopusScopus author ID:
7003415833


Malacological publications Entomological publications

Education

2015 – RNDr. degree in Entomology (University of South Bohemia, Faculty of Science)

2009 – Ph.D. degree in Entomology (University of South Bohemia, Faculty of Science), Final Thesis: The evolution of Phengaris (=Maculinea) blues

2004 – Mgr. degree in Zoology (University of South Bohemia, Faculty of Biological Sciences), Final Thesis: Phylogeny of Maculinea blues (Lepidoptera: Lycaenidae), and the evolution of parasitic myrmecophily

2001 – Bc. degree in Biology (University of South Bohemia, Faculty of Biological Sciences), Final Thesis: Population dynamics of the Myrmica ants (Hymenoptera: Formicidae) in relation to the population cycle of the Large Blue butterfly (Maculinea alcon) (Lepidoptera: Lycaenidae)

Scientific interests

Evolutionary ecology, sociobiology, ecosystem biology, microbiology

List of malacological publications

2019

Bogusch P., Roháček J., Baňař P., Astapenková A., Kouklík O., Pech P., Janšta P., Heller K., Hlaváčková L. & Heneberg P., 2019: The presence of high numbers of empty shells in anthropogenic habitats is insufficient to attract shell adopters among the insects. – Insect Conservation and Diversity, 12(3): 193–205. https://doi.org/10.1111/icad.12335

2015

Pech P., Dolanský J., Hrdlička R. & Lepš J., 2015: Differential response of communities of plants, snails, ants and spiders to long-term mowing in a small-scale experiment. – Community Ecology, 16: 115–124. https://doi.org/10.1556/168.2015.16.1.13

2014

Košťál V., Rozsypal J. & Pech P., 2014: O plži, který se raději dusí, než by ztrácel tělní vodu [The Snail that Would Rather Choke than Lose Body Water]. – Živa, 62(2): 76–78.

2013

Košťál V., Rozsypal J., Pech P., Zahradníčková H. & Šimek P., 2013: Physiological and biochemical responses to cold and drought in the rock-dwelling pulmonate snail, Chondrina avenacea. – Journal of Comparative Physiology B, 183(6): 749–761. https://doi.org/10.1007/s00360-013-0749-0

Pech P. & Fric Z. F., 2013: Malacofauna on coal-ash settling basins – The comparison of a functional basin to a basin abandoned for 26 years. – Environment Protection Engineering, 39(3): 73–85. https://doi.org/10.5277/epe130306

2011

Pech P. & Juřičková L., 2011: Suchozemští plži. pp. 27–36. – In: Tropek R. & Řehounek J. (eds) Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. – Calla, České Budějovice, 155 pp.

2010

Pech P., Sucháček P. & Holicová T., 2010: Suchomilka obecná (Xerolenta obvia) (Mollusca: Hygromiidae) u Hluboké nad Vltavou [Xerolenta obvia (Mollusca: Hygromiidae) near Hluboká nad Vltavou]. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 50: 161–162.

2009

Pech P., 2009: Měkkýši NPP Rovná. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 49: 83–85.

Pech P. & Pechová H., 2009: Monacha cartusiana (Gastropoda: Hygromiidae) in South Bohemia. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 28. https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-28 Creative Commons License

List of entomological publications

2021

Horák J., Rada P., Boža P., Roháčová M., Nováková P., Tajovský K., Pech P., Holuša J. & Resnerová K., 2021: Alien pests and their influence on native biota in leaf litter of non-native trees. – Acta Oecologica, 110: 103704. https://doi.org/10.1016/j.actao.2021.103704

Konečná M., Blažek P., Fibich P., Lisner A., Pech P. & Lepš J., 2021: Anthills as habitat islands in a sea of temperate pasture. – Biodiversity and Conservation, 30: 1081–1099. https://doi.org/10.1007/s10531-021-02134-6

2020

Heneberg P., Svoboda J., Pech P., 2020: Claustral colony founding does not prevent sensitivity to the detrimental effects of azole fungicides on the fecundity of ants. – Journal of Environmental Management, 280: 111740. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111740

2019

Horák J., Materna J., Halda J.p., Bogusch P. & Pech P., 2019: Biodiversity in remnants of natural mountain forests under conservation-oriented management. – Scientific Reports, 9: 89. https://doi.org/10.1038/s41598-018-35448-7 Creative Commons License

Lindtner P., Gajdoš P., Stašiov S., Čiliak M., Pech P., Kubovčík V., 2019: Spider (Araneae) and harvestman (Opiliones) communities are structured by the ecosystem engineering of burrowing mammals. – Insect Conservation and Diversity, 13(3): 262–270. https://doi.org/10.1111/icad.12382

2018

Dvořáčková M., Pech P., Prausová R. & Horák J., 2018: Diversity of ant community in ore sedimentation basin under different regimes of reclamation. – Polish Journal of Ecology, 66(2): 169–152. https://doi.org/10.3161/15052249PJE2018.66.2.005

Heneberg P., Svoboda J. & Pech P., 2018: Benzimidazole fungicides are detrimental to common farmland ants. – Biological Conservation, 221: 114–117. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.03.004

Werner P., Bezděčka P., Bezděčková K. & Pech P., 2018: An updated checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of the Czech Republic [Aktualizovaný seznam mravenců (Hymenoptera, Formicidae) České republiky]. – Acta Rerum Naturalium, 22: 5–12.

2017

Jílková V., Pech P., Mihaljevič M. & Frouz J., 2017: Effects of the ants Formica sanguinea, Lasius niger, and Tetramorium cf. caespitum on soil properties in an ore-washery sedimentation basin. – Journal of Soils and Sediments, 17: 2127–2135. https://doi.org/10.1007/s11368-017-1667-7

Pech P. & Billen J., 2017: Structure and development of the metapleural gland in Technomyrmex vitiensis. – Insectes Sociaux, 64: 387–392. https://doi.org/10.1007/s00040-017-0560-0

Pech P. & Horák J., 2017: Fascinující těžkost soužití našich specializovaných modrásků s mravenci. – Živa, 65(6): 309–313. abstract

2016

Pech P. & Bezděk A., 2016: Ergatomorph wingless males in Technomyrmex vitiensis Mann, 1921 (Hymenoptera: Formicidae). – Journal of Hymenoptera Research, 53: 25–34. https://doi.org/10.3897/jhr.53.8904 Creative Commons License

Pech P. & Sedláček O., 2016: Records of host ant use of Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) in the Czech Republic. – Nota Lepidopterologica, 39(2): 85–91. https://doi.org/10.3897/nl.39.8087 Creative Commons License

Sebek P., Vodka S., Bogusch P., Pech P., Tropek R., Weiss M., Zimova K. & Cizek L., 2016: Open-grown trees as key habitats for arthropods in temperate woodlands: The diversity, composition, and conservation value of associated communities. – Forest Ecology and Management, 380: 172–181. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.08.052

2015

Dvořáčková M. & Pech P., 2015: Mravenci centra Hradce Králové. – Acta Musei Reginaehradecensis s. a., 35: 75–78.

Pech P., 2015: Mravenci v okolí českých vesnic v rumunském Banátu. – Veronica, 4/2015: 21.

Pech P., Bogusch P. & Andreas M., 2015: Biologie bezobratlých na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. – Živa, 63(5): CXIV.

Pech P., Dolanský J., Hrdlička R. & Lepš J., 2015: Differential response of communities of plants, snails, ants and spiders to long-term mowing in a small-scale experiment. – Community Ecology, 16: 115–124.

Pech P. & Dvořáčková M., 2015: Faunistics records of the Czech Republic - 382. Hymenoptera: Formicidae. – Klapalekiana, 51: 168.

Pech P. & Heneberg P., 2015: Benomyl treatment decreases fecundity of ant queens. – Journal of Invertebrate Pathology, 130: 61–63.

2014

Horak J., Vodka S., Kout J., Halda J., Bogusch P. & Pech P., 2014: Biodiversity of most dead wood-dependent organisms in thermophilic temperate oak woodlands thrives on diversity of open landscape structures. – Forest Ecology and Management, 315: 80–85.

Kovář P., Pech P., Boček S. & Vojta J., 2014: Ants and plant species diversity in the carst grasslands. – Pages 176–182. In: Maděra P., Kovář P., Romportl D. Buček A., et al. Czech villages in Romanian Banat: landscape, nature, and culture. Mendel University in Brno, 384 pp.

Maděra P., Kovář P., Romportl D., Buček A., Lacina J., Kučera A., Holík L., Dundek P. , Marosz K., Mikita T., Klimánek M., Řepka R. , Hrubý Z., Koutecký T., Šebesta J., Volařík D., Úradníček L., Šenfeldr M., Dreslerová J., Friedl M., Černušáková L., Hamanová M., Klvač P., Machala M., Honzová M., Boček S., Matula R., Pákozdiová M., Vojta J., Veselý A., Wiesner P., Drhovská L., Klárová M., Chuman T., Rákosníková A., Čermák J., Ružbatský V., Šantrůčková M., Havlíček M., Skokanová H., Fanta V., Trnka F., Brestovanský J., Pech P., Poubová A. & Stejskal R., 2014: Czech villages in Romanian Banat: landscape, nature, and culture. – 1. vyd. Brno: Astron studio CZ, a.s., 2014. 348 pp. 1. ISBN 978-80-7375-960-5.

Pech P., 2014: Faunistics records of the Czech Republic - 364. Hymenoptera: Formicidae. – Klapalekiana, 50: 129.

Pech P., 2014: Jak reagují společenstva mravenců na změny prostředí. – Živa, 2/2014, 79–83.

Pech P., 2014: Úvod do fylogeneze a evoluce mravenců. – Živa, 6/2014, 291–295.

Tropek R., Cerna I., Straka J., Kadlec T., Pech P., Tichanek F. & Sebek P., 2014: Restoration management of fly ash deposits crucially influence their conservation potential for terrestrial arthropods. – Ecological Engineering, 73: 45–52.

2013

Pech P., 2013: Myrmica curvithorax (Hymenoptera: Formicidae) in the Czech Republic: a contribution to the knowledge of its distribution and biology. – Klapalekiana, 49: 197–204.

Pech P. & Prusková K., 2013: Myrmica scabrinodis as a possible host of Myrmica hirsuta (Hymenoptera: Formicidae). – Entomologica Fennica, 24: 140–141.

2012

Pech P., 2012: A contribution the distribution and biology of Myrmica vandeli (Hymenoptera, Formicidae) in the Czech Republic. – Silva Gabreta, 18: 95–99.

Pech P., 2012: Hyenism in ants: Non-target ants profit from Polyergus rufescens (Latr.) raids (Hymenoptera: Formicidae). – Sociobiology, 59: 67–69.

Pech P., 2012: Zajímaví mravenci (Hymenoptera: Formicidae) v jihočeské Zlivi a jejím okolí. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 52: 214–220.

2011

Pech P., 2011: An unusual nesting of the ant Manica rubida (Hymenoptera: Formicidae) in nests with mounds. – Silva Gabreta, 17: 69–72.

Pech P., 2011: Příspěvek k poznání mravenců Kopidlna. – Práce muzea v Hradci Králové, s. A, vědy přírodní (Acta musei Reginaeahradecensis), 33: 133–134.

2010

Fric Z., Kudrna O., Pech P., Wiemers M. & Zrzavý J., 2010: Comment on the proposed precedence of Maculinea van Eecke, 1915 over Phengaris Doherty, 1891 (Lepidoptera, Lycaenidae) (Case 3508; see BZN 67: 129–132). – Bulletin of Zoological Nomenclature, 67: 315–319.

Pech P., 2010: Dva nálezy mravence Lasius myops (Hymenoptera: Formicidae) a potvrzení potvrzení výskytu tohoto druhu v České Republice. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 50: 163–164.

Pech P., 2010: Faunistics records of the Czech Republic - 298. Hymenoptera: Formicidae. – Klapalekiana, 46: 202.

Vodka Š., Pech P. & Čížek L., 2010: Faunistics records of the Czech Republic - 305. Hymenoptera: Formicidae. – Klapalekiana, 46: 237–238.

2009

Pech P., 2009: Mravenci dvou chráněných území v jižních Čechách. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 49: 83–85.

Pech P. & Maciarzová S., 2009: Pomozte mapovat mravence našich měst. – Živa 4/2009: 173.

2008

Pech P., 2008: Faunistics records of the Czech Republic - 249. Hymenoptera: Formicidae. – Klapalekiana, 44: 73.

Pech P., 2008: Jak na sobě naši mravenci sociálně parazitují. – Živa 6/2008: 271.

Pech P., 2008: Mravenci Sušicko-Horažďovicka. – Erica, 15: 118–121.

Pech P., 2008: Naše původní a nepůvodní třesavky. – Živa, 2/2008: 77.

Pech P., Fric Z. & Zrzavý J., 2008: Phylogeny, historical biogeography, and evolution of parasitic myrmecophily in the Glaucopsyche-section (Lepidoptera: Lycaenidae).  – Proceedings ICE 2008, XXIII International Congress of Entomology, 6-12 July, 2008: 2157.

Pech P. & Werner P., 2008: Faunistic records of the Czech Republic - 250. Hymenoptera: Formicidae. – Klapalekiana, 44: 74.

2007

Fric Z., Wahlberg N., Pech P. & Zrzavý J., 2007: Phylogeny and classification of the Phengaris-Maculinea clade (Lepidoptera: Lycaenidae): total evidence and phylogenetic species concepts. – Systematic Entomology, 32: 558–567.

Pech P., Fric Z. & Konvička M., 2007: Species-specificity of the Phengaris (Maculinea) - Myrmica host system: Fact or myth? (Lepidoptera: Lycaenidae; Hymenoptera: Formicidae). – Sociobiology, 50: 983–1003.

2004

Pech P., Fric Z., Konvička M. & Zrzavý J., 2004: Phylogeny of Maculinea blues (Lepidoptera: Lycaenidae) based on morphological and ecological characters, and the evolution of parasitic myrmecophily. – Cladistics, 20: 362–375.

2002

Křenová Z., Janda M. & Pech P., 2002: Modrásci rodu Maculinea: ohrožení motýli se zvláštní ekologií. – Živa 4/2002: 169–171.


Copyright © 2023   Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: