logoMacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Mikuláš J. Lisický

 


RNDr. Mikuláš J. LISICKÝ, CSc.

(*1946–†2008)


Mikuláš J. Lisický (2006)
foto: L. Hamerlík

ScopusScopus author ID:
7801546535

Obituary

Čejka T. & Šustek Z., 2008: Opustil nás Miki Lisický [Obituary Mikuláš J. Lisický (*1946–†2008)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 74–75. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-74 Creative Commons License

Kocian Ľ., 2008: Opustil nás RNDr. Mikuláš Juraj Lisický, CSc. – Biológia, Ekológia, Chémia, (3): 19–20.

Kocian Ľ., 2008: Za Mikym Lisickým. – InfoSTUŽ, 70: 8–9.

Šteffek J., 2008: Opustil nás RNDr. Mikuláš Lisický, CSc. – Chránené územia Slovenska, 76: 46–47. ISSN 1335-1737.

Országh I., Čejka T. & Országhová Z., 2012: Mikuláš Juraj Lisický (1946 – 2008). – pp. 11–13. In: Slovenské mená mäkkýšov (Mollusca) [Slovak Names of the Mollusca]. – Univerzita Komenského v Bratislave, 208 pp., ISBN 978-80-223-3170-8.

Jubilee

Šteffek J. & Čejka T., 2006: Miki Lisický jubiluje [Miki Lisický s jubilee]. – Natura tutelae (L. Mikuláš), 10: 203–205.

List of malacological publications

Lisický M. J., 1969: Mäkkýše Lúčanskej Malej Fatry [Weichtiere des Lúčanská Malá Fatra Gebirges]. – Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci, Bratislava, 15(2): 11–30.

Lisický M. J., 1972. Mäkkýše tomeckých rybníkov. – Záverečná správa za výskumnú úlohu Z-17. Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 6 pp.

Lisický M. J., 1972: Storočnica prof. MUDr. Jozefa Floriána Babora. – Biológia, Bratislava, 27,11: 896–902.

Lisický M. J., 1972: Was deutet die Planorbiden-skalarität an. – Biológia, 27, 8: 631–634.

Lisický M. J., 1973: Bemerkungen zur Auswirkung der Fluorexhalationen auf die Malakofauna in der Umgebung von Žiar nad Hronom. – Biológia, 28, 11: 919–924.

Lisický M., 1974: Stretnutia v hlbinách. – Mladé letá, Bratislava, 103 pp.

Lisický M. J., 1976: Mäkkýše zátopovej oblasti Kráľová nad Váhom. – Záverečná správa výskumnej úlohy VHČ. Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 11 pp.

Lisický M. J., 1978: Zoznam zbieraných mäkkýšov. – p. 38, 56, 60. – In: Galvánek J. (Ed.), Prehľad odborných výsledkov. XIII. TOP SZOPK – OV Prievidza, Kysucké múzeum Čadca.

Lisický M. J., 1979: Lastúrniky (Bivalvia). – p. 316–317. – Encyklopédia Slovenska 3. Veda, Bratislava.

Lisický M. J., 1979: Mäkkýše (Mollusca). – p. 526. – Encyklopédia Slovenska 3. Veda, Bratislava.

Lisický M. J., 1979: Weichtiere des Gebirges Štiavnické vrchy [Mäkkýše Štiavnických vrchov]. – Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Zoologia, 24(1978): 1–24.

Lisický M. J., 1979: Nennenswerte Nacktschneckenfunde aus der Slowakei. – Soosiana, 7: 89–92.

Lisický M. J. & Ponec J., 1979: Doplnky k práci Jozefa Poneca: Mollusca Malých Karpát. – Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci, Bratislava, 25: 105–107.

Lisický M. J., 1980: Porovnávacia arealógia západokarpatských suchozemských mäkkýšov. – Záverečná správa výskumnej úlohy VI-1-7/6-6 za roky 1976-1980. Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 23 pp.

Lisický M. J., 1980: Živá symetria. – Mladé letá, Bratislava, 120 pp.

Lisický M., 1981: Mäkkýše (Mollusca). – p. 62–69. – In: Korbel L. & Krejča J. (zostav.), Z našej prírody. Živočíchy. Prvé vydanie. Príroda, Bratislava. (2., 3. a 4. slovenské vydania vyšli v rokoch 1993, 1997, 2001)

Lisický M. J., 1981: Sú všetky ulity pravotočivé? – Elektrón, 9(6): 50–51.

Lisický M. J., 1982: Ulitníky (Gastropoda). – p. 175. – Encyklopédia Slovenska 5. Veda, Bratislava.

Lisický M. J., 1982: Ostranka. – Pyramída (Bratislava) 130: 4158–4159.

Lisický M. J., 1982: Perlorodka. – Pyramída (Bratislava) 137: 4364–4365.

Lisický M. J., 1984: Kmeň Mollusca (Mäkkýše). p. 55–65. – In: Matis, D. a kol., Cvičenia z fylogenézy a systému živočíchov, Univerzita Komenského, Bratislava.

Mollusca
      Slovenska cover

Lisický M. J., 1985: Slimákovité. – Pyramída (Bratislava) 165: 5271.

Lisický M. J., 1985: Slizniak karpatský. – Pyramída (Bratislava) 168: 3. strana obálky.

Lisický M. J., 1986: Der Regiotyp als regionale Äusserung des Areotyp am Beispiel der Westkarpaten. – p. 319–322. – In: Pintér L. (Ed.), Proceedings of the Eight International Malacological Congress, Budapest 1983. Hungarian Natural History Museum, Budapest.

Lisický M. J., 1986: Ulitníky. – Pyramída (Bratislava) 180: 5738.

Lisický M. J., 1986: Z červené knihy našich měkkýšů – pikulík Pagodulina pagodula. – Živa, 34: 61.

Šteffek J. & Lisický M. J., 1987: Dnes kriticky ohrozené. Zajtra? (Abida secale, Theodoxus trasnsversalis, Alopia bielzi clathrata, Spelaeodiscus tatricus). – Poznaj a chráň, 1: 11.

Lisický M. J., 1988: Weichtiere der Krupinská planina und Javorie Gebirge (ČSSR). – Soosiana, 16: 43–56.

Lisický M. J., 1990: Structure type unit of ecological mapping. – Ekológia, 9: 45–48.

Lisický M. J., 1990: Život v schránke. – Mladé letá, Bratislava, 135 pp.

Matoušek B., Hensel K., Lisický M. J., Matoušková Ľ., Okáli I., Országh I. & Somogyi J., 1990: Univ. Prof. MUDr. Jozef Florian Babor. – Zbor. Slov. nár. múz., Prír. vedy: 36: 191–223.

Lisický M. J., 1991: Mollusca Slovenska [Mollusca of Slovakia]. – Veda, Bratislava, 344 pp. ISBN 80-224-0232-X Creative Commons License
(Copyright holder released Mollusca Slovenska under the Creative Commons attribution license in August 2012.)

Lisický M. J., 1992: Threatened malacocoenoses on the Middle Danube. p 195–198. – In: Gittenberger E. & Goud J. (Eds), Proceedings of the Ninth International Malacological Congress, Edinburgh 1986. Unitas Malacologica & National Museum of Natural History, Leiden.

Lisický M. J. & Šteffek J., 1994: Ekosozologické hodnotenie mäkkýšov Slovenska [Ecosozological evaluation of molluscs in Slovakia]. – In: Ochrana biodiverzity na Slovensku, non eds, Bratislava, Záhorská Bystrica, 6.–8.4.1993, pp. 103–109.

Lisický M. J. (undated) Menovníček – slovenské mená mäkkýšov (Mollusca: Polyplacophora, Gastropoda, Scaphopoda, Bivalvia, Cephalopoda). rkp.Copyright © 2021   Published by authors   Valid HTML
     4.01!
Updated: