logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Adam
       Lacina

 

Ing. arch., Mgr. Adam LACINA

addressaddress:
Olomouc

emailemail:
admice@seznam.cz

ScopusScopus author ID:
55235307100


 

List of malacological publications

2014

Jamrichová E., Hájková P., Horsák M., Rybníčková E., Lacina A. & Hájek M., 2014: Landscape history, calcareous fen development and historical events in the Slovak Eastern Carpathians. – Vegetation History and Archaeobotany, 23(5): 497–513. https://doi.org/10.1007/s00334-013-0416-0

2012

Lacina A., 2012: PR Skalní potok – ukázka typické malakofauny Hrubého Jeseníku [Skalní Potok Nature Reserve – an example of a typical malacofauna in the Hrubý Jeseník Mts.]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 22–28. https://doi.org/10.5817/MaB2012-11-22 Creative Commons License

Lacina A., 2012: Měkkýši jako indikátoři zachovalosti lesů CHKO Jeseníky. – seminář, Aktuální výzkum v Jeseníkách. Loučná nad Desnou. (přednáška)

Lacina A. & Horsák M., 2012: Včelínka ozdobná – další z úspěšných výsadků alpského původu – z červené knihy našich měkkýšů [Pagodulina pagodula – Another Successful Alpine-origin Skydiver]. – Živa, 60(6): 289–290.

Hájková P., Horsák M., Hájek M., Lacina A., Buchtová H. & Pelánková B., 2012: Origin and contrasting succession pathways of the Western Carpathian calcareous fens revealed by plant and mollusc macrofossils. – Boreas 41(4): 690–706. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2012.00263.x

2011

Lacina A., 2011: Faunistic records from Czech republic – 311 Heteroptera: Miridae, Pithanus hrabei. – Klapalekiana, 47: 101–102.

Lacina A., 2011: Poznámky k ekologii, rozšíření a ochraně vřetence horského (Pseudofusulus varians) v České republice [Notes to the ecology, distribution and protection of Pseudofusulus varians in the Czech Republic]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 18–23. https://doi.org/10.5817/MaB2011-10-18 Creative Commons License

Myšák J. & Lacina A., 2011: Poslední populace karpatského pralesního reliktu řasnatky žebernaté v ČR – z červené knihy našich měkkýšů [The Last Population of the Carpathian Primeval Forest Relic Door Snail in the Czech Republic – from the Czech Republic’s Red Book of Molluscs]. – Živa 2: 77–78.

2010

Lacina A., 2010: Nález klopušky jesenické po 63 letech nezvěstnosti [Discovery of Pithanus hrabei after Disappearance of 63 Year of Missing]. – Živa, 6: 270.

Lacina A., 2010: Okrajový efekt jako fenomén určující skladbu malakofauny otevřených vápnitých slatinišť na kontaktu s lesními stanovišti. – Ms., 80 pp. [Mgr. thesis, Přírodovědecká fakulta MU Brno].

Lacina A., 2010: Přirozené lesy v oblasti pramenů Javorné – malakozoologický ráj v Jeseníkách [The natural forests in the headwaters of the Javorná River – malacological Eden in the Hrubý Jeseník Mts (N Moravia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 9: 16–20. https://doi.org/10.5817/MaB2010-9-16 Creative Commons License

Lacina A., 2010: Vřetenec horský (Pseudofusulus varians) náročný reprezentant zachovalých horských lesů: jeho současná situace a budoucnost v ČR. – Konference-biodiverzita Ústeckého kraje, Ústí nad Labem. (přednáška)

Lacina A. & Horsák M., 2010: Endemická vřetenovka opavská v kritickém ohrožení – z červené knihy našich měkkýšů [From the National Red List of Molluscs in the Czech Republic – The Endemic Door Snail Critically Endangered]. – Živa, 58(3): 122–123.

2009

Lacina A. & Horsák M., 2009: Jak se vede vřetenci horskému – z červené knihy našich měkkýšů [Is the Land Snail Pseudofusulus varians Doing Well? From the Czech Republic’s Red Book of Molluscs]. – Živa, 57(2): 73–74.

2008

Lacina A., Horsák M. & Chandran R., 2008: Treeless calcareous fens in the Western Carpathians: present state and changes through the time - preliminary results. – Molluscan Forum 2008, Natural History Museum, London. (Talk)

2007

Lacina A., 2007: Vliv lesnatého okolí na skladbu společenstev měkkýšů otevřenyých slatinišť. – Ms., 38 pp. [Bc. thesis, Přírodovědecká fakulta MU Brno].

Lacina A., 2007: The role of woodland surroundings on composition of mollusc communities inhabiting tree-less fens-preliminary results. – Molluscan Forum 2007, Natural History Museum, London. (Talk)


 

Copyright © 2022   Published by author   Valid HTML
     4.01!
Updated: