Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 9

Přirozené lesy v oblasti pramenů Javorné – malakozoologický ráj v Jeseníkách
The natural forests in the headwaters of the Javorná River – malacological Eden in the Hrubý Jeseník Mts (N Moravia, Czech Republic)

Adam Lacina

The headwaters of the Javorná River is situated in the northern part of the Jeseníky Landscape Protected Area (N Moravia), north of the Rejvíz National Nature Reserve. A population of the endemic Vestia ranojevici moravica was found in this locality in 1968, cca 70 km far from its known distribution range in the N Moravia. During the recent inventory of this site 48 mollusc species were found including four rare dendrophilous clausilids: Bulgarica cana, Vestia ranojevici moravica, Cochlodina orthostoma and Clausilia cruciata. The beech and scree forests of this locality represent the most preserved malacological site in the Hrubý Jeseník Mts which should be strongly protected.

Keywords: Javorná River, scree forests, old beech forests, dead wood, Bulgarica cana, Vestia ranojevici moravica, preserve snail faunas

Lacina A., 2010: Přirozené lesy v oblasti pramenů Javorné – malakozoologický ráj v Jeseníkách [The natural forests in the headwaters of the Javorná River – malacological Eden in the Hrubý Jeseník Mts (N Moravia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 9: 16–20. https://doi.org/10.5817/MaB2010-9-16

Publication date: 6. 10. 2010. PDF (1.2 MB) Creative Commons License

Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (3)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. PR Skalní potok – ukázka typické malakofauny Hrubého Jeseníku [Skalní Potok Nature Reserve – an example of a typical malacofauna in the Hrubý Jeseník Mts.]
Adam Lacina
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  11,  první strana:  22,  rok:  2012  
https://doi.org/10.5817/MaB2012-11-22

2. Current distribution of Bulgarica cana (Held, 1836) (Gastropoda: Clausiliidae) in Europe
Magdalena Marzec
Folia Malacologica  ročník:  25,  číslo:  3,  první strana:  195,  rok:  2017  
https://doi.org/10.12657/folmal.025.016

3. Malakofauna navrhované NPR Obírka-Kopánky a okolí [Mollusc fauna of the proposed Obírka-Kopánky National Nature Reserve and its surroundings]
Jan Myšák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  16,  první strana:  7,  rok:  2017  
https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-7


Copyright © 2010   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: