logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists


 

Mgr. Tomáš NĚMEC


addressaddress:
Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno, Czechia
(česky:) Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno

emailemail:
422930@mail.muni.cz

ORCIDORCID:
0000-0001-6014-0564

ScopusScopus author ID:
55885568100


List of malacological publications

2023

Němec T. & Horsák M., 2023: Střevlíci jako predátoři plžů: nečekané způsoby rozlamování ulit. – In: Zoologické dny Brno 2023. Bryja J., Horsák M. & Horsáková V. (eds), Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2023: 150. (přednáška)

2022

Němec T., Líznarová E. & Horsák M., 2022: Trophic niche size and overlap in temperate forest land snails are affected by their lifestyle and body size. – Contributions to Zoology, 1–13. https://doi.org/10.1163/18759866-bja10036
Creative Commons License

2021

Němec T. & Horsák M., 2021: Attacking strategies of malacophagous shell-breaking carabid beetles in laboratory experiments. – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 76. (přednáška)

Němec T., Líznarová E., Birkhofer K. & Horsák M., 2021: Stable isotope analysis suggests low trophic niche partitioning among co‐occurring land snail species in a floodplain forest. – Journal of Zoology, 313(4): 297–306. https://doi.org/10.1111/jzo.12859

2020

Hájek M., Horsáková V., Hájková P., Coufal R., Dítě D., Němec T. & Horsák M., 2020: Habitat extremity and conservation management stabilise endangered calcareous fens in a changing world. – Science of The Total Environment, 719: 134693. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134693

Němec T., Líznarová E., Birkhofer K. & Horsák M., 2020: Využití stabilních izotopů pro studium potravní ekologie suchozemských plžů: případová studie. – In: Zoologické dny Olomouc 2020, Bryja J., Kuras T., Tuf I. H. & Tkadlec E. (eds) Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020, p. 144. (přednáška)

Tluste C., Bröring U., Němec T. & Birkhofer K., 2020: Morphometric traits of shells determine external attack and internal utilization marks in the Roman snail in eastern Germany. – Web Ecology, 20: 87–94.
https://doi.org/10.5194/we-20-87-2020 Creative Commons License

2019

Němec T. & Horsák M., 2019: Specific damage recognised on land snail shells as a tool for studying predation intensity: differences related to habitat and predator types. – Contributions to Zoology, 88(3): 277–296. https://doi.org/10.1163/18759866-20191402 Creative Commons License

Němec T., Horsáková V. & Horsák M., 2019: Predátoři suchozemských plžů aneb co prozradí prázdné ulity o osudu svých majitelů. – Živa, 67(3): 125–128.

2018

Němec T. & Horsák M., 2018: Predátoři suchozemských plžů a specifická poškození ulit jako doklady predace. – In: Zoologické dny Praha 2018. Bryja J. & Solský M. (eds),  Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018: 159–160. (přednáška) 

Copyright © 2023   Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: