logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists


 

RNDr. Jaroslav MARTINOVSKÝ

(*1938–†2001)


 

Biography

Ložek V., 1996: K nedožitým devadesátinám dr. J. O. Martinovského. – Ochrana přírody, 51(8): 254.

Starý J., 2002: In memoriam RNDr. Jaroslav Martinovský.
Časopis Slezského Muzea Opava (A), 51: 189–192.


List of malacological publications

Mácha S. & Martinovský J., 1968: Nové poznatky o rozšíření a ekologii plže Pseudalinda (P.) riloensis moravica (Brabenec, 1952). Přírodovědecký sborník k 60. výročí přírodovědecké spol. v Ostravě 24: 185194.


Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: