logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Petr
              Bogusch


doc. Mgr. Petr BOGUSCH, Ph.D.

addressaddress:
Rzy 29, CZ-566 01 Vysoké Mýto

addressaddress:
Katedra biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, CZ-500 03 Hradec Králové
https://www.uhk.cz/cs/osoba/387/petr-bogusch

emailemail:
bogusch.petr@gmail.com

ORCIDORCID:
0000-0002-4554-6141

ResearchGateResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Petr-Bogusch

ScopusScopus author ID:
6507463666

Website of Czech hymenopterology: http://aculeata.wz.cz


List of malacological publications

Bogusch P., Hostinská L. & Heneberg P., 2023: V ulitách nebydlí jen plži – biologie zajímavých včelích specialistů [Not only snails live in shells – the biology of interesting bee specialists]. – Živa, 71(4): 192–. abstract

Bogusch P., Hlaváčková L., Šilhán K. & Horsák M., 2020: Long‐term changes of steppe‐associated wild bees differ between shell‐nesting and ground‐nesting species. – Journal of Insect Conservation, 24: 513–523. https://doi.org/10.1007/s10841-020-00232-4

Bogusch P., Hlaváčková L. & Heneberg P., 2019: Který hmyz najdeme v prázdných ulitách? – In: Bryja J., Horsák M., Horsáková V. & Zukal J. (Eds): Zoologické dny Brno 2019. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2019: 34–35. (přednáška)

Bogusch P., Roháček J., Baňař P., Astapenková A., Kouklík O., Pech P., Janšta P., Heller K., Hlaváčková L. & Heneberg P., 2019: The presence of high numbers of empty shells in anthropogenic habitats is insufficient to attract shell adopters among the insects. – Insect Conservation and Diversity, 12(3): 193–205. https://doi.org/10.1111/icad.12335

Bogusch P., Dvořák L. & Hlaváč J. Č., 2008: Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách [Results of the faunistic survey of molluscs in the vicinity of Blatná town in south-western Bohemia]. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 33–46. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-33 Creative Commons License

Bogusch P., 2007: Co nám napovědí měkkýši o přírodě Blatenska? – Blatenské listy, Blatná, 17. 2. 2007, str. 1 a 7.

 


Copyright © 2023   Published by author
Updated: