logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

 

Jiří ŠUHAJ
 

List of malacological publications

2012

Mandák M. & Šuhaj J. 2012: Recentní nálezy okružanky říční Sphaerium rivicola (Bivalvia, Sphaeriidae) v řekách Odře a Olši. [Recent findings of the River Orb Mussel Sphaerium rivicola (Bivalvia, Sphaeriidae) in the Odra and Olše Rivers]. – Acta Musei Beskidensis, 4: 137–141.

Mandák M., Šuhaj J. & Kuras T. 2012: Doložené výskyty škeble rybničné Anodonta cygnea (Bivalvia, Unionoida) v Chráněné krajinné oblasti Poodří. [Documented occurrences of the Swan Mussel Anodonta cygnea (Bivalvia, Unionoida) in the Poodří Protected Landscape Area]. – Acta Musei Beskidensis, 4: 173–174.

2008

Šuhaj J. 2008: Měkkýši (Mollusca) Osoblažska v 19. století v díle Eduarda Richtera. [Mollusca of the Osoblaha region (Czech Republic) in 19th century in Eduart Richter’s work]. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 57: 281–286

2006

Šuhaj J. & Mandák M. 2006: Doložené výskyty škeble rybničné Anodonta cygnea (Bivalvia, Unionida) z české a polské části Slezska
a ze severní Moravy. [Documented occurrence of Swan Mussel Anodonta cygnea (Bivalvia, Unionida) in the Czech and Polish parts of Silesia and in North Moravia]
. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 59–69.

 


Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: