logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

 

RNDr. Václav PFLEGER, CSc.


Biography

Heráň I. & Kůrka A. 2000: Václav Pfleger šedesátiletý. – Časopis Národního Muzea, Řada Přírodovědná, Praha,169(1–4): 104–106.

List of malacological publications

1972

Pfleger, V., Mikulová, M. & Mikula, P. 1972: Bezobratlí. Katalog k expozici zoologického oddělení Národního muzea v Praze. Národní muzeum, 116 pp.

1974

Pfleger, V. 1974: Rozšíření a biologie druhu Candidula unifasciata (Poiret, 1801) v okolí Tachlovic u Prahy. – Čas. Nár. muzea, řada přír., 141: 169–175.

Pfleger, V. 1974: V říši korálů a sasanek. Květy, 24(23): 3035.

Pfleger V. 1974: Chobotnice a kalmaři
postrach mořských hlubin. Květy, 24(29): 3035.

1976

Kolektiv autorů 1976: Příroda v ČSSR (část bezobratlí). Práce, Praha, 381 pp.

1979

Prokop, R. & Pfleger, V. 1979: Přírodovědci z Národního muzea v Praze v Indii. Čas. Nár. muzea, řada přír., 148: 141161.

Pfleger, V. 1979: Rozmanitý život mořských plžů.
Vesmír, 58: 77.

1980

Pfleger, V. 1980: Snails of the Helicellinae (Gastropoda) sub-family in CSSR. – Sbor. Nár. muzea, 36B: 53–172.

1981

Pfleger, V. 1981: Výsledky faunistického výzkumu měkkýšů (Mollusca) Chráněné krajinné oblasti Šumava (CHKOŠ). – Čas. Nár. muzea, řada přír., 150: 1–10.

Pfleger, V. & Pradáč, J. 1981: Krása lastur. Academia, Praha, 132 pp.

Pfleger, V. 1981: Mohou přehrady a kanály ovlivňovat rybolov v moři? Vesmír, 60: 273.

Pfleger, V. 1981: Archeologie a měkkýši.
Vesmír, 60: 307308.

1982

Pfleger, V. 1982: Malakocenóza transektu Dobrá-vrchol Stožce u Volar. – Sbor. Nár. muzea, 38B: 1–46.

1983

Buchar, J., Pfleger, V. & kol. 1983: Výsledky faunistického výzkumu Krkonoš (I). Mollusca. Opera corcontica, 20: 99114.

Pfleger, V. 1983: Jedovaté homolice. Živa, 31(4): 147148.

Pfleger, V. 1983: Krása lastur.
Květy, 36: 3035.

Pfleger, V. 1983: Liečivé more.
Domová pokladnica 1983. Bratislava.

Kůrka, A. & Pfleger, V. 1983: Jedy v přírodě. Květy, 33(5): 3135.

1984

Pfleger, V. 1984: Weichtiere. Artia, Praha, 192 pp.

Kůrka, A. & Pfleger, V. 1984: Jedovatí živočichové. Academia, Praha, 168 pp.

Pfleger, V. 1984: Zdraví z oceánů. Technický magazín T, 27(11): 3439.

1985

Pfleger, V. 1985: Symboly moře. Svět v obrazech, 41(24): 2425.

Pfleger, V. 1985: Paměť korálů.
Vesmír, 64: 637643.

1986

Pfleger, V. (pseudonym Svoboda, V.) 1986: Perly. Lidé a země, ročenka 1987: 5361.

1988

Pfleger, V. 1988: Měkkýši (Mollusca) okolí Kunratického potoka v Praze. – Natura Pragensis, 6: 13–28.

Pfleger, V. 1988: Měkkýši (Mollusca) SPR Roztocký háj - Tiché údolí.
– Natura Pragensis, 6: 29–55.

Pfleger, V. 1988: Weichtiere (Mollusca) der Gruppe des Stožec-Gipfels bei Volary (Böhmerwald).
– Sbor. Nár. muzea, 44B: 47–64.

Pfleger, V. 1988: Měkkýši. Artia, Praha. 191 pp.

Pfleger, V.
& Chatfield, J. 1988: A Guide to Snails of Britain and Europe. Hamlyn Publishing Group, Artia Praha, 216 pp.

1989

Pfleger, V. 1989: Guide des coquillages et Mollusques. Hatier, Artia, Praha, 191 pp.

Pfleger, V. 1989: Korálový útes.
Academia, Praha, 157 pp.

1990

Pfleger, V. 1990: Měkkýši (Mollusca) v údolí Zhůřského a pěnivého potoka u Horské Kvildy (Šumava). – Čas. Nár. muzea, řada přír., 159: 13–25.

Pfleger, V. 1990: Historie malakologického výzkumu Šumavy.
– Čas. Nár. muzea, řada přír., 159: 26.

Pfleger, V. 1990: Měkkýši (Mollusca) SPR Modřanská rokle v Praze.
– Čas. Nár. muzea, řada přír., 159: 27–35.

Pfleger, V. 1990: Korálové útesy. Naší přírodou, X(10): 7.

Kůrka, A. & Pfleger, V. 1990: Moře v nebezpečí. Naší přírodou, 10(10): 22.

1993

Pfleger, V. 1993: Svět pod mořskou hladinou. Artia/Granit, 64 pp.

1994

Pfleger, V. 1994: Měkkýši (Mollusca) v okolí Českých Žlebů (Šumava). – Čas. Nár. muzea, řada přír., 163: 95–102.

1995

Pfleger, V. 1995: Weichtiere (Mollusca) im Raum des Stauwerks Hněvkovice a.d. Moldau (Südböhmen). – Čas. Nár. muz., řada přír., 164: 63–75.

1996

Pfleger, V. 1996: Weichtiere (Mollusca) der Reservation Boubín und der Umgebung von Zátoň, Šumava (Böhmerwald). – Acta  musei Nationalis Pragae, Series B, Hist. Nat., 51: 23–36. (with Czech summary).

Pfleger, V. 1996: Weichtiere (Mollusca) im Interessengebiet des Kernkraftwerks Temelín (Südböhmen).
– Čas. Nár. muz., řada přír., 165: 103–112.

Pfleger, V. 1996: Malakologický výzkum šumavských pralesů. [Malacological research of Šumava primeval forests].
– Silva Gabreta, 1:
175
–177. (in Czech).

Pfleger, V. 1996: La vie dans les océans. Gründ, Aventinum, Praha, 191 pp.

1997

Pfleger, V. 1997: Die Weichtiere (Mollusca) in der Umgebung von Kašperské Hory (Bergreichenstein) (Böhmerwald). – Čas. Nár. muz., řada přír., 166: 79–98. (with Czech summary).

Pfleger, V. 1997: České názvy živočichů I (houby, žahavci, žebernatky). Národní muzeum, Praha, 56 pp.

1998

Pfleger, V. 1998: A field guide in colour to MOLLUSCS. Blitz editions, Aventinum, s.r.o., 216 pp.

1999

Pfleger, V. 1999: České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca). Národní muzeum, Praha, 108 pp. ISBN 80-7036-099-2

Pfleger, V. 1999: Die Weichtiere (Mollusca) des Waldreviers Uhlíkov bei Volary (Böhmerwald). – Čas. Nár. muz., řada přír., 168: 61–81. (with Czech summary).

2000

Pfleger, V. 2000: Měkkýši (Mollusca) modelových lokalit Českého krasu. – Český kras, 26: 28–32. (with English summary).


Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: