logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Radovan Coufal


Mgr. Radovan Coufal, Ph.D.

Malacologica Bohemoslovaca
editor of Malacologica Bohemoslovaca journal

addressaddress:
Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno, Czechia
(česky:) Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Kamenice 753/5, 62500 Brno

emaile-mail:
radovan.coufal39@seznam.cz

ORCIDORCID:
0000-0002-5870-5041

ResearchGateResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Radovan-Coufal

ScopusScopus author ID:
57212374585List of malacological publications

2024

Coufal R., 2024: Měkkýši národní přírodní rezervace Jazevčí v CHKO Bílé Karpaty [Molluscs of Jazevčí National Nature Reserve in the White Carpathians PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 23: 6–14. https://doi.org/10.5817/MaB2024-23-6 Creative Commons License

Coufal R., 2024: Měkkýši přírodních památek V Krátkých a Lom Rasová v CHKO Bílé Karpaty [Molluscs of the V Krátkých and Lom Rasová Nature Monuments in the White Carpathians PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 23: 15–23. https://doi.org/10.5817/MaB2024-23-15 Creative Commons License

Coufal R. & Beran L., 2024: First occurrence of Melanoides tuberculata (O. F. Müller, 1774) in an open environment in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 23: 34–36. https://doi.org/10.5817/MaB2024-23-34 Creative Commons License

Coufal R., Horsáková V., Peterka T., Ryelandt J., Skujienė G. & Horsák M., 2024: Ecology and current distribution of three habitat-specialized land snail species of the genus Vertigo (Gastropoda: Eupulmonata) in Europe. – Zoological Studies, 63: 19. https://doi.org/10.6620/ZS.2024.63-19

Čejka T., Beran L., Adamcová T., Bronišová V., Coufal R., Čiliak M., Drvotová M., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Kocurková A., Korábek O., Podroužková Š., Říhová D. B., Šlachtová E. & Horsák M., 2024: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2023. – Malacologica Bohemoslovaca, 23: 69–83 pp. https://doi.org/10.5817/MaB2024-23-69 Creative Commons License

2023

Beran L., Čejka T., Adamcová T., Coufal R., Čačaný J., Horáčková J., Juřičková L., Podroužková Š., Říhová D., Šlachtová E. & Horsák M., 2023: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2022. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 37–47. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-37 Creative Commons License

Coufal R., Hájková P., Hájek M., Jiroušek M., Polášek M., Horsáková V. & Horsák M., 2023: Compositional variation of endangered spring fen biota reflects within-site variation in soil temperature. – Plant and Soil, 485: 439–455. https://doi.org/10.1007/s11104-022-05841-3

Coufal R., Horsáková V., Ryelandt J., Peterka T., Skujiene G. & Horsák M., 2023: Rozšíření a ekologie tří ohrožených druhů vrkočů (Vertigo: Pulmonata: Gastropoda) v Evropě. – In: Zoologické dny Brno 2023. Bryja J., Horsák M. & Horsáková V. (eds), Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2023: 49. (přednáška)

Podroužková Š. & Coufal R., 2023: Měkkýši NPR Špraněk: 140 let bádání v Javoříčském krasu (střední Morava, Česká republika) [Molluscs of Špraněk NNR: 140 years of malacological research in Javoříčský karst (Central Moravia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 19–36. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-19 Creative Commons License

2022

Molluscs of Podyjí National Park
Molluscs of Podyjí National Park.

Coufal R., 2022: Molluscs of Podyjí National Park. –  Podyjí National Park Administration, first edition, 11 pp.

Coufal R., 2022: Plži Národního parku Podyjí. –  Správa Národního parku Podyjí, 1. vydání, 11 pp. (in Czech)

Coufal R., 2022: Weichtiere des Nationalparks Podyjí. –  Verwaltung des Nationalparks Podyjí, 1. Ausgabe, 11 pp. (in German)

Coufal R., 2022: Suchozemští plži přírodní rezervace Plané loučky a přírodních památek Častava, Hvězda a Kurfürstovo rameno v CHKO Litovelské Pomoraví [Terrestrial gastropods of Plané loučky Nature Reserve and Častava, Hvězda, and Kurfürstovo rameno Nature Monuments in Litovelské Pomoraví PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 132–146. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-132 Creative Commons License

Coufal R. & Horsák M., 2022: Měkkýši přírodních památek Kalábová a Kalábová 2 v CHKO Bílé Karpaty [Molluscs of the Kalábová and Kalábová 2 Nature Monuments in the White Carpathians PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 1–8. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-1 Creative Commons License

Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Adamcová T., Szabóová D., Škodová J. & Horsák M., 2022: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2021. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 49–62. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-49 Creative Commons License

Horsák M., Líznarová E., Coufal R., Nekola J. C., & Horsáková V., 2022: Unravelling morphological overlap of the rock-dwelling snails Pyramidula saxatilis (Hartmann, 1842) and P. pusilla (Vallot, 1801). –  Journal of Molluscan Studies, 88(3): eyac027. https://doi.org/10.1093/mollus/eyac027

Peterka T., Tichý L., Horsáková V., Hájková P., Coufal R., Petr L., Dítě D., Hradílek Z., Hrivnák R., Jiroušek M., Plášek V., Plesková Z., Singh P., Šmerdová E., Štechová T., Mikulášková E., Horsák M. & Hájek M., 2022: The long history of rich fens supports persistence of plant and snail habitat specialists. – Biodiversity and Conservation, 31: 39–57. https://doi.org/10.1007/s10531-021-02318-0

2021

Coufal R., 2021: Plži přírodní rezervace Poledňana v CHKO Beskydy [Gastropods of the Poledňana Nature Reserve in the Beskydy PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 108–114. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-108 Creative Commons License

Coufal R., 2021: Příspěvek k poznání měkkýšů (Mollusca) Národního parku Podyjí [On molluscs (Mollusca) of Podyjí National Park]. – Thayensia, 18: 103–128.

Coufal R. & Horsák M., 2021: Měkkýši přírodní rezervace Hutě a jejího okolí v CHKO Bílé Karpaty [Molluscs of the Hutě Nature Reserve and its surroundings in the White Carpathians PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 115–122. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-115 Creative Commons License

Coufal R., Ryelandt J., Peterka T., Dítě D., Hájková P., Hájek M., Horsáková V. & Horsák M., 2021: Land snail assemblages as indicators of regional habitat conservation status of European spring fens. – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 87. (přednáška)

Coufal R., Ryelandt J., Peterka T., Dítě D., Hájková P., Hájek M., Horsáková V. & Horsák M., 2021: Land snail community patterns related to regional habitat conservation status of European spring fens. – Science of The Total Environment, 783: 146910. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146910

Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Kosová T., Čačaný J., Szabóová D., Říhová D., Tej B. & Horsák M., 2021: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2020. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 56–74. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-56 Creative Commons License

Horsák M., Horsáková V., Polášek M., Coufal R., Hájková P. & Hájek M., 2021: Spring water table depth mediates within-site variation of soil temperature in groundwater-fed mires. – Hydrological Processes, 35(7): e14293. https://doi.org/10.1002/hyp.14293

2020

Coufal R., 2020: Jak se to dnes má s včelínkou ozdobnou (Pagodulina pagodula) (Pagodulinidae; Gastropoda). – In: Zoologické dny Olomouc 2020. Bryja J., Kuras T., Tuf I. H. & Tkadlec E. (eds.), Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020: 38. (přednáška)

Coufal R., 2020: Plži přírodní rezervace Draplavý v CHKO Beskydy [Gastropods of the Draplavý Nature Reserve in the Beskydy PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 107–113. https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-107 Creative Commons License

Coufal R., 2020: Plži přírodní rezervace U Výpustku v CHKO Moravský kras [Gastropods of the U Výpustku Nature Reserve in the Moravian Karst PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 114–123. https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-114 Creative Commons License

Čejka T., Beran L., Korábek O., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Coufal R., Drvotová M., Maňas M., Horsáková V. & Horsák M., 2020: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 71–106. https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-71 Creative Commons License

Hájek M., Horsáková V., Hájková P., Coufal R., Dítě D., Němec T. & Horsák M., 2020: Habitat extremity and conservation management stabilise endangered calcareous fens in a changing world. – Science of The Total Environment, 719: 134693. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134693

2019

Coufal R., 2019: Ekologické determinanty slatiništních společenstev měkkýšů a glaciálně reliktních plžů na Českomoravské vrchovině. – Diplomová práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, 69 pp.

2018

Coufal R., Horsák M., Horsáková V. & Peterka T., 2018: Slatiniště na Českomoravské vrchovině: výskyt a koexistence (nejen) měkkýších glaciálních reliktů. – In: Zoologické dny Praha 2018. Bryja J. & Solský M. (eds),  Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018: 50. (přednáška)

Coufal R., Horsáková V., Peterka T. & Horsák M., 2018: Remnants of spring fens in the Bohemian-Moravian Highlands: the occurence and coexistence of (not only) molluscan glacial relicts. – In: Molluscan forum, 30th November 2018, Natural History Museum, London. 2018. (přednáška)

2017

Coufal R., 2017: Početnost a stav populací velkých mlžů se zaměřením na velevruba tupého (Unio crassus, Philipsson 1788). – Bakalářská práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, 39 pp.

 

Copyright © 2024   Published by author
Updated: