Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 21

Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2021

Tomáš Čejka, Luboš Beran, Radovan Coufal, Libor Dvořák, Jitka Horáčková, Veronika Horsáková, Lucie Juřičková, Ondřej Korábek, Tereza Adamcová, Dana Szabóová, Jana Škodová & Michal Horsák

This paper presents important faunistic records conducted in the Czech and Slovak Republics during 2021. In the Šumava Mts, South Bohemia, a hydrobiid snail of the genus Alzoniella was found. Monacha cantiana s. lato was genetically confirmed for the first time in the city of Bratislava, Slovakia. New sites of Cornu aspersum (Prague) and Tandonia kusceri (southern and central Slovakia) were confirmed. A new colony of the slug Limacus maculatus was found in SE Moravia. New records of several endangered species, e.g. Vertigo angustior, V. moulinsiana, Anisus septemgyratus, Gyraulus acronicus, G. rossmaessleri, Planorbis carinatus, Pisidium amnicum, P. globulare, P. moitessierianum, P. pseudosphaerium and P. tenuilineatum, are also presented. Location data are published with all details in a supplementary table.

Keywords: mollusc fauna, faunistic survey, species list

Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Adamcová T., Szabóová D., Škodová J. & Horsák M., 2022: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2021. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 49–62. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-49

Publication date: 23. 8. 2022. PDF (6.9 MB) Creative Commons License
Map with localities.
Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (3)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Vodní měkkýši CHKO Brdy [Aquatic molluscs of the Brdy PLA]
Luboš Beran, Vendula Beranová
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  21,  první strana:  95,  rok:  2022  
https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-95

2. Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2022
Luboš Beran, Tomáš Čejka, Tereza Adamcová, Radovan Coufal, Juraj Čačaný, Jitka Horáčková, Lucie Juřičková, Štěpánka Podroužková, Dagmar Říhová, Erika Šlachtová, Michal Horsák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  22,  první strana:  37,  rok:  2023  
https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-37

3. Suchozemští plži přírodní rezervace Plané loučky a přírodních památek Častava, Hvězda a Kurfürstovo rameno v CHKO Litovelské Pomoraví [Terrestrial gastropods of Plané loučky Nature Reserve and Častava, Hvězda, and Kurfürstovo rameno Nature Monuments in Litovelské Pomoraví PLA]
Radovan Coufal
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  21,  první strana:  132,  rok:  2022  
https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-132


Copyright © 2022   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: