Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

Malacologica Bohemoslovaca Vol. 21 (2022)


Měkkýši přírodních památek Kalábová a Kalábová 2 v CHKO Bílé Karpaty [Molluscs of the Kalábová and Kalábová 2 Nature Monuments in the White Carpathians PLA]

14. 1. 2022
Coufal R. & Horsák M., 2022: Měkkýši přírodních památek Kalábová a Kalábová 2 v CHKO Bílé Karpaty [Molluscs of the Kalábová and Kalábová 2 Nature Monuments in the White Carpathians PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 1–8. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-1 Creative Commons License


Řečice – nejvýznamnější lokalita mlžů rodu Pisidium na Vysočině? [Řečice – the most important locality of bivalves of the genus Pisidium in the Vysočina region?]

24. 1. 2022
Beran L., 2022: Řečice – nejvýznamnější lokalita mlžů rodu Pisidium na Vysočině? [Řečice – the most important locality of bivalves of the genus Pisidium in the Vysočina region?]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 9–14. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-9 Creative Commons License


Vodní měkkýši přírodních rezervací Žabakor, Podtrosecká údolí a Údolí Plakánek v CHKO Český ráj [Aquatic molluscs of nature reserves Žabakor, Podtrosecká údolí and Údolí Plakánek in the Český ráj PLA]

21. 2. 2022
Beran L. & Beranová V., 2022: Vodní měkkýši přírodních rezervací Žabakor, Podtrosecká údolí a Údolí Plakánek v CHKO Český ráj [Aquatic molluscs of nature reserves Žabakor, Podtrosecká údolí and Údolí Plakánek in the Český ráj PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 15–23. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-15 Creative Commons License


Měkkýši PP Hrnčířské louky v Praze [Molluscs of the Hrnčířské louky Nature Monument in Prague]

16. 5. 2022
Říhová D. B., Podroužková Š., Škodová J. P., Kocurková A., Drvotová M., Beran L. & Juřičková L., 2022: Měkkýši PP Hrnčířské louky v Praze [Molluscs of the Hrnčířské louky Nature Monument in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 24–29. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-24 Creative Commons License


Comparative analysis of phenotypic variability of introduced land snail Cepaea nemoralis (Gastropoda: Helicidae) in two large Eastern European cities

14. 7. 2022
Gural-Sverlova N. & Kruglova O., 2022: Comparative analysis of phenotypic variability of introduced land snail Cepaea nemoralis (Gastropoda: Helicidae) in two large Eastern European cities. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 30–48. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-30 Creative Commons License


Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2021

23. 8. 2022
Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Adamcová T., Szabóová D., Škodová J. & Horsák M., 2022: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2021. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 49–62. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-49 Creative Commons License


The first record of carnivorous semislug Testacella haliotidea Draparnaud, 1801 in Czechia

12. 9. 2022
Podroužková Š., 2022: The first record of carnivorous semislug Testacella haliotidea Draparnaud, 1801 in Czechia. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 63–64. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-63 Creative Commons License


Měkkýši Trojské kotliny a okolí v Praze [Molluscs of the Trojská kotlina and its surroundings in Prague]

5. 12. 2022
Podroužková Š., Říhová D., Škodová J., Kocurková A., Drvotová M. & Juřičková L., 2022: Měkkýši Trojské kotliny a okolí v Praze [Molluscs of the Trojská kotlina and its surroundings in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 65–94. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-65 Creative Commons License


Vodní měkkýši CHKO Brdy [Aquatic molluscs of the Brdy PLA]

9. 12. 2022
Beran L. & Beranová V., 2022: Vodní měkkýši CHKO Brdy [Aquatic molluscs of the Brdy PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 95–119. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-95 Creative Commons License


Příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Český les [A contribution to the knowledge of molluscs of the Český les PLA]

15. 12. 2022
Podroužková Š., Drvotová M., Podroužek J. & Šizlingová E., 2022: Příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Český les [A contribution to the knowledge of molluscs of the Český les PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 120–131. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-120 Creative Commons License


Suchozemští plži přírodní rezervace Plané loučky a přírodních památek Častava, Hvězda a Kurfürstovo rameno v CHKO Litovelské Pomoraví [Terrestrial gastropods of Plané loučky Nature Reserve and Častava, Hvězda, and Kurfürstovo rameno Nature Monuments in Litovelské Pomoraví PLA]

15. 12. 2022
Coufal R., 2022: Suchozemští plži přírodní rezervace Plané loučky a přírodních památek Častava, Hvězda a Kurfürstovo rameno v CHKO Litovelské Pomoraví [Terrestrial gastropods of Plané loučky Nature Reserve and Častava, Hvězda, and Kurfürstovo rameno Nature Monuments in Litovelské Pomoraví PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 132–146. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-132 Creative Commons LicenseCopyright © 2022   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University
Updated: