Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 21

The first record of carnivorous semislug Testacella haliotidea Draparnaud, 1801 in Czechia

Štěpánka Podroužková

The carnivorous semi-slug Testacella haliotidea (Gastropoda, Pulmonata, Testacellidae) was recorded for the first time in Czechia, Prague. One adult specimen was found in the garden, probably originating from seedlings in the horticulture centre. Other findings about this species in Czechia are expected.

Keywords: shelled slug, non-indigenous species

Podroužková Š., 2022: The first record of carnivorous semislug Testacella haliotidea Draparnaud, 1801 in Czechia. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 63–64. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-63

Publication date: 12. 9. 2022. PDF (868.7 kB) Creative Commons License

Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (2)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Rapid increase in knowledge about the distribution of introduced predatory Testacella species (Gastropoda: Stylommatophora) in North America by community scientists
Bernhard Hausdorf
Biological Invasions  ročník:  25,  číslo:  9,  první strana:  2717,  rok:  2023  
https://doi.org/10.1007/s10530-023-03071-x

2. Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2022
Luboš Beran, Tomáš Čejka, Tereza Adamcová, Radovan Coufal, Juraj Čačaný, Jitka Horáčková, Lucie Juřičková, Štěpánka Podroužková, Dagmar Říhová, Erika Šlachtová, Michal Horsák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  22,  první strana:  37,  rok:  2023  
https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-37


Copyright © 2022   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: