Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 21

Vodní měkkýši přírodních rezervací Žabakor, Podtrosecká údolí a Údolí Plakánek v CHKO Český ráj
Aquatic molluscs of nature reserves Žabakor, Podtrosecká údolí and Údolí Plakánek in the Český ráj PLA

Luboš Beran & Vendula Beranová

Aquatic molluscs of three extensive nature reserves (Žabakor, Podtrosecká údolí, Údolí Plakánek) in the Český ráj Protected Landscape Area (northern Bohemia) were studied in 2019. Altogether 33 mollusc species were found at 40 studied sites including streams, fishponds, pools, and wetlands. Results were compared with previous research. The occurrence of endangered bivalves Sphaerium nucleus and Pisidium amnicum was confirmed. Two non-native species Physa acuta and Ferrissia californica were recorded.

Keywords: Mollusca, faunistics, Český ráj PLA

Beran L. & Beranová V., 2022: Vodní měkkýši přírodních rezervací Žabakor, Podtrosecká údolí a Údolí Plakánek v CHKO Český ráj [Aquatic molluscs of nature reserves Žabakor, Podtrosecká údolí and Údolí Plakánek in the Český ráj PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 15–23. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-15

Publication date: 21. 2. 2022. PDF (5.8 MB) Creative Commons License
Map with localities.
Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (0)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.


Copyright © 2022   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: