Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 21

Řečice – nejvýznamnější lokalita mlžů rodu Pisidium na Vysočině?
Řečice – the most important locality of bivalves of the genus Pisidium in the Vysočina region?

Luboš Beran

The river pea mussel (Pisidium amnicum) and especially the fine-lined pea mussel (Pisidium tenuilineatum) are among the rare and endangered aquatic molluscs in the Czech Republic. Both species were found in 2021 in the small stream Řečice in the Vysočina region during faunistic surveys of the Nová Říše reservoir and the adjacent part of the Řečice. This finding is the only known occurrence in this region. In the approximately 2 km long section of this stream, numerous populations of P. amnicum were found in six sites, while only a few specimens of P. tenuilineatum were recorded at two sites. The Řečice is one of the most important localities for aquatic molluscs in the Vysočina region and due to the occurrence of the critically endangered P. tenuilineatum, this locality is also important in the entire Czech Republic.

Keywords: Mollusca, faunistics, distribution, Pisidium amnicum, Pisidium tenuilineatum

Beran L., 2022: Řečice – nejvýznamnější lokalita mlžů rodu Pisidium na Vysočině? [Řečice – the most important locality of bivalves of the genus Pisidium in the Vysočina region?]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 9–14. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-9

Publication date: 24. 1. 2022. PDF (7.9 MB) Creative Commons License
Map with localities.
Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2021
Tomáš Čejka, Luboš Beran, Radovan Coufal, Libor Dvořák, Jitka Horáčková, Veronika Horsáková, Lucie Juřičková, Ondřej Korábek, Tereza Adamcová, Dana Szabóová, Jana Škodová, Michal Horsák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  21,  první strana:  49,  rok:  2022  
https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-49


Copyright © 2022   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: