logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists


 

Bohumil KLIKA

(*1868–†1942)

(Gottlieb Klika)


Biography


List of malacological publications

Klika B. 1886: Hlemýždi Kumburka a Trosek. – Vesmír, 15(9): 106–107.

Klika B. 1887: Doplňky k letošnímu výzkumu českých měkkýšů. – Vesmír, 17(5): 59.

Klika B. 1887: Noví dva hlemýždi čeští. – Vesmír, 16(23): 273.

Klika B. 1889: Noví měkkýši čeští. – Vesmír, 19(5): 59.

Klika B. 1889: Sběratel přírodnin v dubnu. – Vesmír, 18(13): 153–154.

Klika B. 1890: Malakozoologický výzkum Čech za rok 1899. – Zpráva Klubu přírodovědeckého za rok 1889, Praha.

Klika B. 1890: Měkkýši okolí novobydžovského. – Věstník královské české společnosti náuk, Praha, 1(6): 87–99.

Klika B. 1890: O práci Boettgerově: „Die Entwickelung der Pupa-Arten des Mittelrheingebiets in Zeit und Raum“ a jejím vztahu k fauně české. – Výroční zpráva Klubu přírodovědeckého v Praze, 42–43.

Klika B. 1890: Studie o zkamenělých měkkýších sladkovodních. – Vesmír, 19(4): 43–45.

Klika G. 1891: Die tertiaeren Land- und Süsswasser-Conchylien des nord-westlichen Böhmen. – Praha, F. Řivnáč, (edition: Archiv für die naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen), 7(4): 121 pp.

Klika B. 1892: Helix (Campylaea) canthensis Beyr. – Vesmír, 22(4): 43, abb. 14.

Klika B. 1892: Měkkýši třetihorních usazenin sladkovodních v severozápadních Čechách. – Archiv pro přírodovědný výzkum Čech, Praha, 7(4): 116 pp.

Klika B. 1893: Měkkýši českého pralesa. – Vesmír, 22(11): 127–129.

 

Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: