logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Marek
              Čiliak

 

Marek Čiliak

addressaddress:
Katedra aplikovanej ekológie, FEE TU vo Zvolene, Masarykova 24, SK-96053, Zvolen, Slovensko

RSSe-mail:
ciliak@szm.sk

ORCIDORCID:
0000-0002-6720-9365

ResearchGateResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Marek-Ciliak


List of malacological (and other) publications

2024

Čiliak M., Čejka T., Tej B., Oboňa & J. Manko P., 2024: Species richness patterns and community structure of land snail communities along an urban-rural gradient in river floodplains. – Urban Ecosystems, https://doi.org/10.1007/s11252-023-01501-1 Creative Commons License

2021

Haesen S., Lembrechts J. J., De Frenne P., Lenoir J., Aalto J., Ashcroft M. B., Kopecký M., Luoto M., Maclean I., Nijs I., Niittynen P., van den Hoogen J., Arriga N., Brůna J., Buchmann N., Čiliak M., Collalti A., De Lombaerde E., Descombes P., … Van Meerbeek K., 2021: ForestTemp – Sub-canopy microclimate temperatures of European forests. – Global Change Biology, 00, 1–13. https://doi.org/10.1111/gcb.15892

Stašiov S., Kubovčík V., Čiliak M., Diviaková A., Lukáčik I. & Dovciak M., 2021: Harvestmen (Opiliones) community structure varies across forest-meadow ecotones in a biodiverse karst region. – Biodiversity and Conservation, – https://doi.org/10.1007/s10531-021-02135-5

2019

Lindtner P., Gajdoš P., Stašiov S., Čiliak M., Pech P., Kubovčík V., 2019: Spider (Araneae) and harvestman (Opiliones) communities are structured by the ecosystem engineering of burrowing mammals. – Insect Conservation and Diversity, 13(3): 262–270. https://doi.org/10.1111/icad.12382

2016

Čiliak M., Čejka T. & Dvořák L., 2016: The first record of Hawaiia minuscula (Binney, 1841) in Slovakia, with some remarks on other greenhouse snails. – Folia Malacologica, 24(2): 75–80. https://doi.org/10.12657/folmal.024.012 Creative Commons License

2015

Čiliak M., Čejka T. & Šteffek J. 2015: Molluscan diversity in stream driftwood: relation to land use and river section. – Polish Journal of Ecology, 63(1): 124–134. https://doi.org/10.3161/15052249PJE2015.63.1.011

2013

Čiliak M. & Čejka T. 2013: Opustil nás prof. RNDr. Jozef Šteffek, CSc. – Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 2(2013): 1–3.

Čiliak M. & Šteffek J. 2013: Malakofauna pohoria Bachureň (východné Slovensko) [Malacofauna of the Bachureň Mts. (Eastern Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 1–13. Creative Commons License

Čiliak M. & Šteffek J. 2013: Malakofauna pohoria Bachureň (východné Slovensko). – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 50–51. (poster)

Čiliak M. & Čejka T., 2013: Nekrológ Jozef Šteffek (*1952–†2013) Jozef – človek hromadného výskytu [Obituary Jozef Šteffek (*1952–†2013)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 70–88. Creative Commons License

2012

Čiliak M. & Šteffek J. 2012: Faunisticky a sozologicky zaujímavé druhy mäkkýšov z náplavov rieky Hron. – In: Zoologické dny Olomouc 2012, Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 44. (poster)

Čiliak M. & Šteffek J. 2012: Výsledky výskumu malakofauny travertínov Borová hora (Zvolenská kotlina). – In: Kubovčík V. & Stašiov S. (eds): Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2012", 18. Feriancove dni. Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV a Technická univerzita vo Zvolene, pp. 42–43. ISBN 978-80-228-2421-7. (přednáška)

2011

Čiliak M. & Šteffek J. 2011: Vyhodnotenie malakofauny z náplavov Neresnice (stredné Slovensko) [Interpretation of molluscan fauna from the Neresnica River flood deposits (Central Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 73–78. Creative Commons License

Čiliak M. & Šteffek J. 2011: Preliminary malacological survey of the site of community importance Kamenná Baba (Branisko – Bachureň). – Folia faunistica Slovaca 16(2): 85–89.

Čiliak M. & Šteffek J. 2011: Malakofauna náplavov rieky Hron. – In: Zborník abstraktov z konferencie 17. Feriancove dni 2011, Bratislava, 24.-25.11. 2011. pp. 8. (přednáška)

2010

Čiliak M. & Šteffek J. 2010: Predbežné výsledky ekologického a sozologického výskumu malakofauny pohoria Bachureň. – In: Zoologické dny Praha 2010, Bryja J. & Zasadil P. (eds.), Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010: 54. ISBN 978-80-87189-07-8.Copyright © 2024   Published by author
Updated: