logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

 

Mgr. Kateřina Kubíková

Malacologica Bohemoslovaca
editor of Malacologica Bohemoslovaca journal

addressaddress:
Charles University, Department of Zoology, Viničná 7, CZ-12844 Praha 2
(česky) Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, CZ-12844 Praha 2, Česko

e-maile-mail:
kat.kub@email.cz


 

List of malacological publications

2023

Horsáková V., Líznarová E., Divíšek J., Kubíková K., Juřičková L. & Horsák M., 2023: Cestovatelé z Alp: příběh izolovaných populací kuželovky horské (Pyramidula saxatilis) v Západních Karpatech. – In: Zoologické dny Brno 2023. Bryja J., Horsák M. & Horsáková V. (eds), Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2023: 90–91. (přednáška)

Kubíková K., Horsák M. & Juřičková L., 2023: Vztah mezi recentní a holocenní diverzitou měkkýší fauny Velké Fatry. – In: Zoologické dny Brno 2023. Bryja J., Horsák M. & Horsáková V. (eds), Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2023: 125. (přednáška)

2022

Kubíková K., 2022: Vztah mezi recentní a holocenní diverzitou měkkýší fauny Velké Fatry [Relationship between recent and Holocene mollusc fauna diversity of the Veľká Fatra Mts.] – Diplomová práce, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie, 112 pp.

2020

Kubíková K., 2020: Západní Karpaty jako hotspot diverzity během kvartérního klimatického cyklu [Western Carpathians as diversity hotspot during the Quaternary climatic cycle]. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie, 36 pp.


 

Copyright © 2023   Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: