logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Anna Rafajová

 

Mgr. Anna RAFAJOVÁ

addressaddress:
Komenského 1003, CZ-743 01 Bílovec

emailemail:
arianta@centrum.cz


List of malacological publications

Rafajová A., 2004: Some aspects of the biotic potential of the Ostrava region. – Moravian geographical reports, 12/1: 21–30.

Rafajová A., 2003: Proměny malakocenóz v údolních nivách hornické krajiny. – In: Říční krajina, Měkotová J. & Štěrba O. (eds) sborník 1.ročníku pracovní konference, UP Olomouc: 206–210.

Rafajová A., 2003: Využití živočišné složky geobiocenóz pro bioindikaci antropogenních změn v hornické krajině na příkladu dolního toku Stonávky. – In: Strategie obnovy hornické krajiny, Stalmachová B. (ed.) sborník pracovní konference s mezinárodní účastí, VŠB TU Ostrava: 58–63.

Rafajová A., 2003: The importance of wetland biotopes in the restoration of a disturbed landscape in the Ostrava region. – In: Regional geography and its applications, Vaishar A., Zapletalová J. & Munzar J. (eds) Papers of the 5th Moravian geographical conference Congeo ´03, Frenštát pod Radhoštěm: 155–160.

Rafajová A., 2003: Problematika biogeografických výzkumů na příkladu modelové oblasti ve východní části Nízkého Jeseníku a Moravské bráně. – Študentská vedecká konferencia, SAV a PrF UK Bratislava: 170.

Rafajová A., 2003: Zpráva o probíhajícím malakozoologickém výzkumu východní části Nízkého Jeseníku a Moravské brány a plánovaném výzkumu v širší oblasti Ostravska. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 41–42. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-41 Creative Commons License

Rafajová A., 2003: Měkkýší fauna Dlouhé meze v CHKO Železné hory [Molluscs of the Dlouhá mez in the Protected Landscape Area Železné hory Mts. (East Bohemia, Czech Republic)]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 10(2002): 273–283.

Rafajová A., 2002: Měkkýši Přírodní rezervace Kamenný vrch. – Veronika,16(3): 25.

Rafajová A., 2001: Měkkýší fauna NPR Kněhyně - Čertův mlýn. – The Beskids Bulletin, MZLU Brno, 14: 177–180.

Rafajová A., 2001: Dosavadní výsledky biogeografického výzkumu východní části Nízkého Jeseníku a Moravské brány na základě rozboru měkkýší složky geobiocenóz. – Študentská vedecká konferencia, PrF UK Bratislava: 155.

Rafajová A., 2001: Přírodní park Oderské vrchy. – Veronika, 15(2): 24–25.

Buriánková J., Rafajová A., Vašátko J. & Vozanka J. (eds), 2000: Niva řeky Bečvy. – Sborník přednášek a diskusních příspěvků, MU Brno, 34 pp.

Rafajová A., 2000: Význam měkkýší složky geobiocenóz na příkladu Dlouhé meze v Železných horách. In: Geobiocenologická typizace krajiny a její aplikace, Štykar J. & Čermák P. (eds) Geobiocenologické spisy, 5, MZLU Brno: 35–36.

Rafajová A., 2000: Využití měkkýšů jako bioindikátorů na příkladu Dlouhé meze v Železných horách. – Daphne , 7/1: 32–34.

Jirásek L. & Kajerová A., 1999: Realizace komplexního plánu péče o PR Strádovka a PP Buchtovka v CHKO Železné hory. – Ochrana přírody, 54(7): 222–223.


Copyright © 2021   Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: