logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists


 

Josef Florian BABOR

(*1872–†1951)


Biography

Lisický M. J., 1972: Storočnica prof. MUDr. Jozefa Floriána Babora. – Biológia, Bratislava, 27,11: 896–902.

Matoušek B., Hensel K., Lisický M. J., Matoušková Ľ., Okáli I., Országh I. & Somogyi J., 1990: Univ. Prof. MUDr. Jozef Florian Babor. – Zbor. Slov. nár. múz., Prír. vedy: 36: 191–223.

List of malacological publications

Babor J. F. & Blažka F. 1890: Příspěvek k fauně měkkýší severních Čech. – Vesmír, 20(1): 8–9.

Babor J. F. & Košťál J. 1893: Note sur une espece nouvelle d'Arion. – Věstník královské české společnosti náuk, 3: 1–4, tab. IV.

Babor J. F. & Košťál J. 1893: Příspěvky ku poznání poměrů pohlavních u některých Limacidů. – Věstník královské české společnosti náuk, třída mathematicko-přírodovědecká, 51: 1–7, tab. XX.

Babor J. F. 1894: Doplňky k známostem o českých slimácích. I. Limacidae. – Věstník královské české společnosti náuk, 45: 1–22, tab. XVII–XVIII.

Babor J. F. 1894: Ü. d. Cyclus d. Geschlechtsentw. d. Stylommatophoren. – Verh. d. deutsch. Zool. Ges.

Babor J. F. & Košťál J. 1894: O nové české Campylaei. – Věstník královské české společnosti náuk, 35: 1–10, tab. XIII.

Babor J. F. 1896: Doplňky k známostem o českých slimácích. II. Arionidae. – Věstník královské české společnosti náuk 30: 1–26, table.

Babor J. F. 1898: Ueber Aspidoporus limax Fitz. – Annalen des kaiserlich-königlichen Naturhistorischen Hofmuseums 13(1): 33–39, Taf. 1. Wien.

Babor J. F. 1898: Ueber die von Herrn Dr. H. Rebel im Jahre 1896 in Ostrumelien gesammelten Nacktschnecken. – Annalen des kaiserlich-königlichen Naturhistorischen Hofmuseums 13(1): 40–44, Taf. 2. Wien.

Babor J. F. 1900: Über die Nacktschnecken der Grazer Umgebung. – Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft 10: 148–149.

Babor J. F. 1901: Měkkýši českého plistocaenu a holocaenu. – Archiv pro přírodovědecké zkoumání Čech, Praha, 11(5): 1–82.

Babor J. F. 1903: Die Weichthiere des böhmischen Plistocaen und Holocaen. – Archiv für naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen, Praha, 11(5): 1–78.

Babor J. F. 1907: Zeměpisný význam české fauny měkkýší. – Sborník české společnosti zeměvědné, Praha, 13(4): 112–114.

Babor J. F. 1909: Škeble české. – Příroda, Ostrava, 8(2): 79–80.

Babor J. F. & Novák J. 1909: O zeměpisném významu škeblí s ohledem na Čechy. – Příroda, Ostrava, 8(2): 47–53.

Babor J. F. & Novák J. 1909: Verzeichnis der posttertiären Fauna Der böhmischen Weichtiere. – Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 41: 118–128, 145–162.

Babor J. F. & Novák J. 1910: Addenda und Corrigenda zu unserem Verzeichnis der posttertiären Weichtiere der böhmischen Masse. – Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 42: 120–124.

Babor J. F. 1911: Čemu nás učí Helix (Arianta) arbustorum L. při studiu o přirozených rasách. – Brdský kraj, Rokycany, III(příloha): 1–11.

Babor J. F. & Petrbok J. 1912: Předběžné výsledky z podrobného výzkumu českých škeblí. – Příroda, Ostrava, 10(5): 168–172.

Babor J. F. & Frankenberger Z., 1914: Zur Kenntnis der Karpatischen Weichtiere. – Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 64: 109–122.

Babor J. F. 1915: Příspěvek ku tříbení pojmů v systematice (s vlastními pozorováními na rodu Agriolimax). – Lékařské rozhledy (Biologické listy), Praha, 12(7): 299–310; 12(8): 361–362.

Babor J. F. 1917: O českých škeblích. – Časopis Musea Království Českého, Praha, 91: 104–112, 241–250.

Babor J. F. 1926: Ozařováni slimáků křemennou lampou. – Bratislavské lekárske listy, Bratislava, 5(5): 313–322.

Babor J. F. 1927: K bionomii rodu Agriolimax Mörch. – Bratislavské lekárske listy, Bratislava, 6(7): 361–373.

Babor J. F. 1931: O slimácích na Slovensku a Podkarpatské Rusi. – Sborník prírodovedného odboru Slovenského vlastivedného muzea v Bratislave, Bratislava, (1924-31): 5–14.

Babor J. F., 1940: O limacidách v skleníkoch. – Technický obzor slovenský, 4. Prírodovedecká príloha, 1: 13–14. Bratislava.

Babor J. F., 1940: Problém systematiky u slimákov (Helicidae). – Technický obzor slovenský, 4. Prírodovedecká príloha, 1: 57–60, 87–88. Bratislava.

Babor J. F., 1940: Úvod do štúdia škeblí na Slovensku. – Technický obzor slovenský, 4. Prírodovedecká príloha, 1: 38–40. Bratislava.

Babor J. F., 1942: Orientačné poznámky k ožiarovaniu slimákov. – Technický obzor slovenský, 6. Prírodovedecká príloha, 3: 47–52. Bratislava.

Babor J. F., 1943: Slovenská fauna (exclusive Coleoptera et Lepidoptera). – In: Novák Ľ., Slovenská vlastiveda I. 461–463, 16 obr. tabúľ. Bratislava.

Babor J. F., 1948: Najvzácnejšie Campylaey slovenskej fauny. – Prírodovedný sborník, 3: 242–243. Martin.

Babor J. F. 1948: O podzemných, jaskynných a hlbinných mäkkýšoch. – Československý kras, Brno, I: 34–35.

Babor J. F. 1948: Prípad palearkticko-arkticko-neotropickej distribúcie blízko príbuzných sladkovodných slimákov predožiaberných (i austrálskych). – Prírodovedný sborník (Matice Slovenskej), 3: 128–130.

Babor J. F.  & Babor L., 1948: K účinkom rádia na slimákov. – Bratislavské lekárske listy, 28: 389–390. Bratislava.

Babor J. F., 1949: Diluviálna jaskynná fauna mäkkýšov z Hradišťa (p. p. Vrbno). – Československý kras, 2: 136. Brno.

Babor J. F., 1949: Poznámky k jaskynným mäkkýšom. – Československý kras, 2: 165. Brno.

Babor J. F., 1950: Malakozoologické sběry od Domaniže u Považské Bystrice na Slovensku. – Československý kras, 3: 184–185. Brno.


 

Copyright © 2023   Published by malacologists
Updated: