logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Jana
              Buďová

 

Bc. Jana BUĎOVÁ

addressaddress:
Choťánky 70, CZ-29001, Poděbrady

addressaddress:
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra ekologie, Viničná 7, CZ-12844, Praha 2

emailemail:
budova.jana@seznam.cz


List of malacological publications

2018

Čejka T., Beran L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Juřičková L., Čačaný J., Buďová J., Dvořáková J., Frodlová J., Horáčková J., Horsáková V., Hrdlička V., Jansová A., Myšák J., Novák J. & Škodová J., 2018: Měkkýši Hostýnských vrchů [Molluscs of the Hostýnské vrchy Hills]. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 17–27. Creative Commons License

2015

Čejka T., Čačaný J., Horsák M., Juřičková L., Buďová J., Duda M., Holubová A., Horsáková V., Jansová A., Kocurková A., Korábek O., Maňas M., Říhová D. & Šizling A. L., 2015: Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine [Freshwater molluscs of water bodies with a high conservation value in the Danubian lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 5–16. https://doi.org/10.5817/MaB2015-14-5 Creative Commons License

2013

Buďová J., Černý M. & Beran L. 2013: Genetická diverzita levotočky bažinné (Aplexa hypnorum) aneb představují povodí dispersní bariéru? – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 39. (poster)

2011

Buďová J. 2011: Možnosti šíření sladkovodních plžů [Dispersal of freshwater gastropods]. – Bakalářská práce, Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie, Praha. 40 pp.

 


Copyright © 2023   Published by author
Updated: