logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > MalacologistsJasna SIMONOVÁ

Z: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Viničná 7, CZ-128 44, Praha 2

e-mail: simonova.jasna@gmail.com

List of malacological publications
(PDF files are available on request via e-mail)

2020

Simonová J., Simon O., Bohatá L., Nehasil L., Kapic Š., Horsák M. & Juřičková L., 2020: Snails can fly with birds – more evidence for endozoochory. – The Malacologist, (70): 20.

Simonová J., Simon O., Bohatá L., Nehasil L., Kapic Š., Horsák M. & Juřičková L., 2020: Snails Can Fly with Birds - More Evidence for Snail Endozoochory. In: Zoologické dny Olomouc 2020, Bryja J., Kuras T., Tuf I. H. & Tkadlec E. (eds) Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020, pp. 176177. (poster)
 
2019

Simonová J., Bohatá L., Exnerová A., Simon O. & Juřičková L., 2019: Plži mohou přežít v trávicím traktu ptáků – možnost endozoochorie potvrzena pro další druhy. – In: Bryja J., Horsák M., Horsáková V. & Zukal J. (Eds): Zoologické dny Brno 2019. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2019: 170. (přednáška)

2016

Simonová J., Simon O. P., Kapic Š., Nehasil L. & Horsák M. 2016: Medium-sized forest snails survive passage through birds' digestive tract and adhere strongly to birds' legs: more evidence for passive dispersal mechanisms. – Journal of Molluscan Studies, 82(3): 422–426. DOI: 10.1093/mollus/eyw005.

2015

Simon O., Simonová J. & Bílý M. 2015: Limity dálkové ornitodisperse bezobratlých: velikost přenášených živočichů a vzdálenost transportu překonává všechny naše představy. – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 223224. (přednáška)

Simonová J., 2015: I čeští plži mohou přežít průchod trávicím traktem ptáků. [Even Czech Snails Can Survive Passage through the Digestive Tract of Birds]. – Živa, 63(5): 253–254. abstract

2014

Kapic Š., Nehasil L., Simonová Jas., Halda M., Kadlecová B., Simon O., Simonová Joh. & Hegrlík J. 2014: I čeští plži mohou létat! Experimentální důkaz možnosti pasivní ornitodisperze pro plže Cochlodina laminata, Alinda biplicata a Discus rotundatus. – In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 88–89. (poster)

Nehasil L., Simonová Jas., Kadlecová B., Kapic Š., Halda M., Uličná T., Simonová Joh., Hegrlík J. & Semotánová M. 2014: Bazické výchozy v okolí Ralska: ornitodisperzní výsadky, nebo relikty postglaciální malakofauny? – In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 139. (přednáška)
 

Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: