logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists


Josef
       Uličný

Prof. Josef ULIČNÝ

(*1850–†1913)


 

Obituary

Bayer E., 1914: Josef Uličný (nekrolog). Příroda, Ostrava, 12(6): 242244.

Czw 1913: † Prof. Josef Uličný. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově za rok 1913, XVI: 2 pp. (nestránkováno)

Flasar I., 1964: Český malakozoolog Prof. Josef Uličný - vzpomínka k padesátému výročí jeho úmrtí. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci, 118: 1823.


List of malacological publications


Uličný J., 1879: Cizopasníci mlžů v Čechách a na Moravě. – Vesmír, V(3): 31–33. VIII(5): 55–59; VIII(7): 75–76.

Uličný J., 1879: O parasitech ve vejcích slimáků. – Vesmír, VIII(12): 138–141.

Uličný J., 1880: Seznam měkkýšův u Tábora žijících. – Vesmír, X(4): 45.

Uličný J., 1881: Hora Hády u Brna. – Vesmír, XI(4): 40–42.

Uličný J., 1882: Systematický seznam měkkýšů okolí Brněnského. – Program c. k. vyššího gymnasia českého v Brně (na konci školního roku 1881–1882), Brno, 3–22, tab. I.

Uličný J., 1883: Bericht über eine neue varietät von Vitrina pellucida Müll. – Malakozoologische Blätter, Kassel, VI N. F., 200–203.

Uličný J., 1885: Beitrag zur Kenntniss der Molluskenfauna von Mährens. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, Brno, 23(1)(1884): 155–172.

Uličný J., 1885: Über Helix Clessini sp. n. – Malakozoologische Blätter, Kassel, VII N. F., 1–8.

Uličný J., 1886: Naše jantarky. – Vesmír, XVI(4): 44–45.

Uličný J., 1886: Vrchy Pavlovské na Moravě a jejich podmínky malakozoologické. – Vesmír, 15(19): 218–219.

Uličný J., 1886: Ze života měkkýšův. – Vesmír, 15(11): 126–127.

Uličný J., 1887: Chlupáči mezi našimi hlemýždi. – Vesmír, 16(12): 139–141.

Uličný J., 1887: Devět nových měkkýšů českých. – Vesmír, 16(10): 111.

Uličný J., 1887: Plžové nazí. – Vesmír, 17(2): 18–19, figure 7 on the page 20; 17(4): 43–44.

Uličný J., 1887: Víčkatí plžové českomoravští. – Vesmír, 16(18): 211–213.

Uličný J., 1887: Vřetenatky (Clausilie) českomoravské. – Vesmír, 16(14): 159–160; 16(16): 183–184.

Uličný J., 1888: Hyalina inopinata n. sp. – Malakozoologische Blätter, 10(N. F.): 112–114.

Uličný J., 1888: Nové objevy z fauny českých měkkýšů. – Vesmír, 18(3): 34.

Uličný J., 1888: Oblovky a hladovky (Cionella Jeffr. a Buliminus Ehrbg.). – Vesmír, 17(12): 138–139.

Uličný J., 1888: Plžové polonazí. – Vesmír, 17(14): 164.

Uličný J., 1888: Rod plovatek (Limnaea Lamarck). – Vesmír, 17(22): 259–260.

Uličný J., 1888: Skupení hlemýžďů vícepáskovaných. – Vesmír, 18(2): 19–21; 18(4): 43.

Uličný J., 1888: Über die Mundwerkzeuge von Ancylus fluviatilis und Veletia lacustris. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, Brno, XXVI(1887): 120–123.

Uličný J., 1889: Hlemýždi ze skupiny Campylaea Beck. – Vesmír, 18(11): 124.

Uličný J., 1889: Ještě několik hlemýžďů z rodu Helix. – Vesmír, 18(17): 200–201.

Uličný J., 1889: Naše vrásenky (Patula Held). – Vesmír, 18(23): 270–271.

Uličný J., 1889: O albinismu u plžů. – Vesmír, 18(10): 118–119.

Uličný J., 1889: Plžové na levo točení. – Vesmír, 18(8): 92–93.

Uličný J., 1889: Skelnatky (Hyalina Albers). – Vesmír, 18(14): 162–163.

Uličný J., 1889: Zweiter Beitrag zur Kenntniss der Molluskenfauna von Mährens. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, Brno, 27(1888): 37–53.

Uličný J., 1890: Die Molluskenfauna der Umgebung von Prossnitz in Mähren. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, Brno, 28(1889): 122–129.

Uličný J., 1890: Jak určiti zrnovky českomoravské?. – Vesmír, 19(11): 127–129.

Uličný J., 1890: Klíč k určování rodů plžových z fauny českomoravské. – Vesmír, 19(19): 218.

Uličný J., 1890: Měkkýšové vysočiny českomoravské (se strany české). – XV. Výroční zpráva cís. král. státního vyššího gymnasia v Německém Brodě, Německý Brod, (1890): 3–27.

Uličný J., 1890: Okružáci (Planorbis Guett.). – Vesmír, 19(17): 199–200; 19(18): 212–213.

Uličný J., 1891: Škeble českomoravské. – Vesmír, 20(5): 52–54; 20(7): 77–78.

Uličný J., 1892-1895: Měkkýši čeští. – Přírodovědecký klub, Praha, 208 pp. https://doi.org/10.5962/bhl.title.11220Uličný J., 1894: Hrachovkovití mlžové moravští. – XVII. Programm c. k. státního gymnasia v Třebíči, na konci školního roku 1893-94, Třebíč:  3–18.

Uličný J., 1895: Einige neue Formen der Molluskenfauna von Böhmen. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, Brno, 33(1894): 107–108.

Uličný J., 1896: Příspěvek ku poznání rozlohy plžů na Moravě. – XIX. Programm c. k. státního gymnasia v Třebíči, na konci školního roku 1895-96, Třebíč, 19: 3–24.

Josef
      Uličný
Profesorský sbor gymnázia v Třebíči asi v roce 1897. Profesor Josef Uličný je první sedící zleva.


Josef
      Uličný
Profesorský sbor gymnázia v Třebíči v roce 1903. Profesor Josef Uličný je první sedící zleva.
Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
     4.01!
Updated: