logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Michal Mergl

 

Doc. RNDr. Michal MERGL, CSc.

P: Manětínská 69, Plzeň, CZ-32331, tel.: 377534991

Z: PF ZČU, Katedra biologie, Klatovská 51, Plzeň, CZ-30619, tel.: 377442835
 

List of malacological publications

2018

Mergl M., Dvořák L., Krejčíková A. & Pražanová B., 2018: Měkkýši Plzeňského kraje [Molluscs of the Plzeň region]. – Západočeské muzeum, Plzeň, 77 pp., ISBN 978-80-7247-140-9.

2015

Pražanová B. & Mergl M., 2015: Měkkýši přírodní rezervace Petrovka v Plzni [Molluscs of the Petrovka Nature Reserve in Plzeň]. – Erica, 22: 93–98.

2013

Krejčíková A. & Mergl M., 2013: Vodní malakofauna Vejprnického potoka mezi Vejprnicemi a Plzní-Skvrňany [Freshwater molluscs of the Vejprnický potok brook between Vejprnice and Plzeň-Skvrňany]. – Erica, 20: 113–120.

Šiřinová V. & Mergl M., 2013: Měkkýši (Mollusca) zříceniny hradu Krasíkov u Konstantinových Lázní [Molluscs (Mollusca) of the castle ruin Krasíkov near Konstantinovy Lázně]. – Erica, 20: 105–112.

2011

Mergl M., 2011: Biologická exkurze pro základní a střední školy: Invazní druhy měk-kýšů v ČR. – Arnica [Acta Rerum Naturalium Didactica], 2011/2: 56–58.

Mergl M., 2011: Zpráva o malakologickém výzkumu PR Nový rybník u Líní. – Ms.,8 pp. [Výzk. zpr; depon. in: Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.].

2010

Mergl M., 2010: Vodní a mokřadní měkkýši PR Nový rybník v Líní [Freshwater and wetland molluscs of the Nový rybník Nature Reserve near Líně]. – Erica, 17: 53–57.

2008

Mergl M., 2008: Měkkýši. – In: Dudák, V. (ed.), Plzeňsko – příroda, historie, život, pp. 146–147, Nakladatelství Miloš Uhlíř – Baset, Příbram.

2007

Mergl M., 2007: Měkkýši v Plzni. – In: Klán M. (ed.), Životní prostředí města Plzně, Díl. 4, pp. 36–38, Magistrát města Plzně, Plzeň.

2005

Mergl M., 2005: Zpráva o výzkumu malakofauny na Boleveckém rybníku a blízkém okolí. – Ms., 5 pp. [Výzk. zpr; depon. in: Knihovna ZČU, Plzeň.]

1999

Mergl M., 1999: Malakofauna Hradišťského vrchu u Konstantinových Lázní [Malacofauna of Hradiště Hill near Konstantinovy Lázně]. – Erica, 8: 137–139.

1995

Mergl M., 1995: Malakofauna údolí Úslavy mezi Božkovem a Lobzy v Plzni [Freshwater molluscs of Úslava valley between Božkov and Lobzy, Plzeň]. – Erica, 4: 73–75.

 


Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: