logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists


 

Prof. MUDr. Zdeněk FRANKENBERGER, DrSc.

(*1892–†1966)

(Zdenko Frankenberger)


Biography

Zdeněk Frankenberger. 2009, máj 3: Wikipédia, Slobodná encyklopédia.

Flasar I. 1966: Zdenĕk Frankenberger (1892-1966). – Archiv für Molluskenkunde, 95(5–6): 337–340.

Kapeller K., Tichý M. & Strakele H. 1990: [The life and work of Professor Zdenĕk Frankenberger, the founder and first head of the Institute of Histology and Embryology at the School of Medicine of Comenius University in Bratislava]. – Bratislavské lekárske listy, 91(8): 652–657. abstract


List of malacological publications

Frankenberger Z. 1910: Měkkýší fauna Šumavy. Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově, XIII(1910): 124, Prostějov.

Frankenberger Z. 1910: Morfotické podrobnosti v zavíracím ústrojí vřetenatek (Clausilia Drap.).
Příroda 8(5): 178180. Olomouc.

Frankenberger Z. 1912: Analytický přehled českých vřetenatek (Clausilia Drap).
Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově XV(1912): 37–60.

Frankenberger Z. 1912: Malakozoologický výzkum okolí Luhačovic.
Příroda, Moravská Ostrava 10(5)(únor 1912): 189.

Frankenberger Z. 1912: Systematický přehled recentních i fossilních Tacheí. Sborník Klubu přírodovědeckého v Praze za správní rok 1911: 6778. Praha.

Frankenberger Z. 1913: Doplňky k měkkýší fauně Šumavy.
Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově XVI(1913): 109112.

Frankenberger Z. 1913: O vlivu výšky na vzrůst měkkýšů.
Příroda 11(8): 345348. Moravská Ostrava.

Frankenberger Z. 1913: Příspěvky k známostem o evropských Clausiliích.
Sborník Klubu přírodovědeckého v Praze 1912: 110.

Frankenberger Z. 1913: Vysvětlení.
Příroda 11(7): 312. Moravská Ostrava.

Babor J. F. & Frankenberger Z., 1914: Zur Kenntnis der Karpatischen Weichtiere. – Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 64: 109–122.

Frankenberger Z. 1914: Die Clausilien des böhmischen Tertiärs.
Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 46(4): 155162. Frankfurt am Main.

Frankenberger Z. 1914: Physa heterostropha Say in Europe.
Nautilus, 27(10): 112113. Philadelphia.

Frankenberger Z. & Babor J. F. 1914: Zur Kenntnis der karpatischen Weichtiere.
Verh. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, 64: 109112. Wien.

Frankenberger Z. 1915: Čechy jako problém zoogeografický.
Sborník české společnosti zeměvědné 21(1-2): 6063. Praha.

Frankenberger Z. 1915: Česká malakozoologie.
Črta historická a programová. Časopis Musea Království českého 89: 203207, 343348. Praha.

Frankenberger Z. 1915: Die Molluskenfauna der böhmische Masse in ihren Entwicklungs- und Verwandtschaftsbeziehungen.
Verh. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, 65(9-10): 449476. Wien.

Frankenberger Z. 1915: Poznámky a doplňky k české fauně měkkýší.
Časopis Musea Království českého 89: 471473. Praha.

Frankenberger Z. 1915: Zur Frage der rezenten und fossilen Tacheen. Eine Entgegnung an Herrn dr. Caesar R. Boetger.
– Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 47(2): 8394. Frankfurt am Main.

Frankenberger Z. 1916: Ještě několik slov k variabilitě měkkýšů.
Lékařské rozhledy, 5: 11-12. Praha.

Frankenberger Z. 1916: Několik dat o vývojovývch momentech u měkkýšů.
Lékařské rozhledy, 5: Sep. 114. Praha.

Frankenberger Z. 1916: Příbuzenské vztahy měkkýšů našich třetihor a Wegenerova theorie o vzniku kontinentů.
– Časopis Musea Království českého 90: 341348, 427435.

Frankenberger Z. 1916: Zur Anatomie und Systematik der Clausilien.
Zool. Anz., 47(8): 221236. Leipzig.

Frankenberger Z. 1917: Ein Beitrag zur Morphologie und Systematik des Geschlechtsapparates der Gattung Leucochroa Beck.
Bull. internat. Acad. Sci. Bohéme, 221: 120. Praha.

Frankenberger Z. 1917: Příspěvek k morfologii a systematice pohlavního aparátu u rodu Leucochroa Beck.
Rozpravy České akademie etc. II. tř., 26(8): 116. Praha.

Frankenberger Z. 1917: Über den Geschlechtsapparat von Cympylaea (Liburnica) nicolai Klec.
– Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 49(3): 126129. Frankfurt am Main.

Frankenberger Z. 1917: Über einige kaukasische Heliciden.
Archiv für Naturgesichte 83(1917): 6777, Berlin.

Frankenberger Z. 1917: Zur Kenntnis der dalmatinischen Zonites-Arten.
– Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 49(1): 2427. Frankfurt am Main.

Frankenberger Z. 1920: Měkkýši. 52–57. In: Komárek J. 1920: Fauna Doupovských hor. – Časopis Musea království Českého, 1920: 48–57. Praha.

Frankenberger Z. 1923: Sur le cycle sécrétoire des cellules granuleuses (cellules a ferment) dans les glandes salivaries des Gastéropodes Pulmones.
Arch. Anat. Microscop., 19: 211240.

Frankenberger Z. & Babor J. F. 1930: Gamglion osphradiale a jeho metamorphosa u Stylomnatophor.
Spisy lékařské fakulty Masarykovy university v Brně 9, 13: 18. Brno.

Frankenberger Z. 1931: II. Zpráva z Hydrobiologické stanice USŠ v Šamoríně. Bratislava, 5: 737738.

Frankenberger Z. 1954: Měkkýši-Mollusca.
In: Hrabě S., et al. (eds.) Klíč zvířeny ČSR. Nakladatelství ČSAV, Praha, 327369.
Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: