logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Jitka
       Horáčková

 

RNDr. Jitka HORÁČKOVÁ, Ph.D.

Malacologica Bohemoslovaca
editor of Malacologica Bohemoslovaca journal

addressaddress:
Deparment of Landscape and Urban Planning, Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences
(česky:) Katedra plánování krajiny a sídel, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, CZ-165 00, Praha-Suchdol

emailemail:
jitka.horackova@gmail.com

ORCIDORCID:
0000-0003-3776-041X

ResearchGateResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Jitka_Horackova

ScopusScopus author ID:
23976145500

ResearcherIDResearcherID:
B-9972-2017


List of malacological publications

2024

Čejka T., Beran L., Adamcová T., Bronišová V., Coufal R., Čiliak M., Drvotová M., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Kocurková A., Korábek O., Podroužková Š., Říhová D. B., Šlachtová E. & Horsák M., 2024: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2023. – Malacologica Bohemoslovaca, 23: 69–83 pp. https://doi.org/10.5817/MaB2024-23-69 Creative Commons License

Horáčková J., Podroužková Š. & Juřičková L., 2024: Holocene transformation of natural steppe into an agricultural landscape in the Polabí and Pojizeří Lowlands, Czech Republic, based on mollusc evidence. – The Holocene, 34(1), 109–119. https://doi.org/10.1177/09596836231200441

2023

Beran L., Čejka T., Adamcová T., Coufal R., Čačaný J., Horáčková J., Juřičková L., Podroužková Š., Říhová D., Šlachtová E. & Horsák M., 2023: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2022. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 37–47. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-37 Creative Commons License

Horáčková J. & Juřičková L., 2023: Měkkýši přírodní rezervace Jedlový důl v CHKO Jizerské hory (Česká republika) [Molluscs of the Jedlový důl Nature Reserve in the Jizerské hory Protected Landscape Area (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 56–62. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-56 Creative Commons License

2022

Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Adamcová T., Szabóová D., Škodová J. & Horsák M., 2022: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2021. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 49–62. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-49 Creative Commons License

2021

Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Kosová T., Čačaný J., Szabóová D., Říhová D., Tej B. & Horsák M., 2021: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2020. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 56–74. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-56 Creative Commons License

Horáčková J., 2021: Malakofauna navrhované přírodní rezervace Houžetín v CHKO České středohoří [Mollusc fauna of the proposed Houžetín Nature Reserve in the České středohoří Protected Landscape Area]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 136–150. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-136 Creative Commons License

Horáčková J., 2021: Malakofauna přírodní památky Babinské louky v CHKO České středohoří [Mollusc fauna of the Babinské louky Nature Monument in the České středohoří Protected Landscape Area]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 98–107. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-98 Creative Commons License

Juřičková L., Menšík J., Horáčková J. & Ložek V., 2021: Mollusc successions reveal northward postglacial shifts of Alpine species ranges (Bohemian Massif, Czech Republic). – The Holocene, 31(8): 1327–1338. https://doi.org/10.1177/09596836211011657

Limondin-Lozouet N., Legentil C., Granai S., Moine O., Horáčková J., Juřičková L., Horsák M. & Baly I., 2021: Who moves and when? Quaternary palaeobiogeography of land snails: a European project. – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 206. (přednáška)

Simon O. P. & Horáčková J., 2021: Co nám prozrazuje vymírání perlorodky říční o našich oligotrofních řekách? [What Does the Extinction of Freshwater Pearl Mussel Tell Us about Our Oligotrophic Rivers?]. – Živa, 69(5): 243–247. abstract

Simon O. P., Hruška J., Dort B., Douda K., Švanyga J., Bílý M., Horáčková J. & Švaříčková J., 2021: Three decades of active protection and population reinforcements of mollusc Margaritifera margaritifera as the flagship species for oligotrophic rivers in Czechia. – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 62. (poster)

Simon O. P., Hruška J., Horáčková J., Dort B., Douda K., Švanyga J., Bílý M., Švaříčková J., et al., 2021: Action Plan for a critically endangered Freshwater Pearl Mussel in Czechia – achievements of semi-natural breeding and population reinforcement in contrast with protracted restoration of its oligotrophic river ecosystems. – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 69. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27448.47361 (poster + poster presentation)

2020

Čejka T., Beran L., Korábek O., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Coufal R., Drvotová M., Maňas M., Horsáková V. & Horsák M., 2020: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 71–106. Creative Commons License

Juřičková L., Šída P., Horáčková J., Ložek V. & Pokorný P., 2020: The lost paradise of snails: Transformation of the middle-Holocene forest ecosystems in Bohemia, Czech Republic, as revealed by declining land snail diversity. – The Holocene, 30(9): 1254–1265. https://doi.org/10.1177/0959683620919985

Měkkýši Českého krasu

Podroužková Š., Ložek V., Juřičková L., Horáčková J., Beran L. & Hlaváč J., 2020: Měkkýši Českého krasu [Molluscs of the Bohemian Karst]. – Příroda, Praha, 40: 296 pp. ISBN 978-80-7620-042-5

2019

Horáčková J., Kladivová V., Simon O. P. & Hořická Z., 2019: INTERREG (Austria – Czech Republic) project “Malsemuschel”: Support of the natural environment of the freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) and its occurrence in the upper Malše River catchment (Austria / Czech Republic). – Dresden, 23–25 March 2019, poster.

Horsák M., Limondin-Luzouet N., Granai S., Horáčková J., Legentil C. & Ložek V., 2019: Holocene succession patterns of land snails across temperate Europe: East to west variation related to glacial refugia, climate and human impact. – Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 524: 13–24. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.03.028

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Kovanda J., Harčár J. & Ložek V., 2019: A glacial refugium and zoogeographic boundary in the Slovak eastern Carpathians. – Quaternary Research, 91(1): 383–398. https://doi.org/10.1017/qua.2018.68

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Škodová J., Kosová T. & Ložek V., 2019: Did humans and natural forests coexist in close proximity? A case study of the Lateglacial and Holocene Mollusca in the Moravian Karst, Czech Republic. – Boreas, 48(4): 929–939. https://doi.org/10.1111/bor.12390

2018

Beran L. & Horáčková J., 2018: Freshwater molluscs in the Czech Republic – current status and red list. – First Freshwater Mollusk International Society Meeting in Europe. Bringing the gap between freshwater mollusk research and conservation in the Old and New World, Riccardi N., Urbanska M., Lopes-Lima M., Crovato P., Book of abstracts, Verbania, Italy, September 16th–20th September 2018, 89 p. (poster)

Čejka T., Beran L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Juřičková L., Čačaný J., Buďová J., Dvořáková J., Frodlová J., Horáčková J., Horsáková V., Hrdlička V., Jansová A., Myšák J., Novák J. & Škodová J., 2018: Měkkýši Hostýnských vrchů [Molluscs of the Hostýnské vrchy Hills]. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 17–27. Creative Commons License

Horáčková J., 2018: Invazní rostliny v nivách – problém pro měkkýší společenstva [Invasive Plants in the River Floodplains – a Problem for Land-snail Communities]. – Živa, 66(5): 243–245.

Horáčková J., Horsák  M., Beran L., Čejka T., Juřičková L., Maňas M. & Simon O., 2018: Malacologica Bohemoslovaca and other freshwater mollusc data sources from the Czech and Slovak Republics. – First Freshwater Mollusk International Society Meeting in Europe. Bringing the gap between freshwater mollusk research and conservation in the Old and New World, Riccardi N., Urbanska M., Lopes-Lima M., Crovato P., Book of abstracts, Verbania, Italy, September 16–20 2018, 97 p. (poster)

Horáčková J., Juřičková L., Beran L. & Ložek V.: Měkkýši Chráněné krajinné oblasti České středohoří. – In: Zoologické dny Praha 2018. Bryja J. & Solský M. (eds),  Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018: 88–89. (přednáška)

Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (eds) 2018: Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří [Mollusca of the České středohoří Protected Landscape Area]. – Příroda, Praha, 37: 516 pp. ISBN 978-80-7620-033-3 (printed and PDF version)

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (eds) 2018: Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří [Mollusca of the České středohoří Protected Landscape Area]. – Příroda, Praha, 37: 1255 pp. (PDF extended version)

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č.,  Dvořák L., Hájek O., Divíšek J., Maňas M. & Ložek V., 2018: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm. Checklist updated at 7-March-2018, maps updated at 7-March-2018. Creative Commons License

Juřičková L., Jansová A., Horáčková J., Kovanda J., Harčár J. & Ložek V.: Slovenské východní Karpaty - zoogeografická hranice i možné glaciální refugium suchozemských plžů. – In: Zoologické dny Praha 2018. Bryja J. & Solský M. (eds),  Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018: 100–101. (přednáška)

Juřičková L., Pokorný P., Hošek J., Horáčková J., Květoň J., Zahajská P., Jansová A. & Ložek V., 2018: Early postglacial recolonisation, refugial dynamics and the origin of a major biodiversity hotspot. A case study from the Malá Fatra mountains, Western Carpathians, Slovakia. – The Holocene, 28(4): 583–594. https://doi.org/10.1177/0959683617735592

2017

Horáčková J., Beran L., Juřičková L. & Ložek V., 2017: Měkkýši údolí Liběchovky - jejich vývoj, současnost i budoucnost. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 70–71 (přednáška)

Horáčková J. & Dvořák L., 2017: Měkkýši zapomenutého Branžovského hvozdu (jihozápadní Čechy). [Molluscs of the forgotten Branžovský hvozd Forest (south-western Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 12–27.  Creative Commons License

Horáčková J., Juřičková L. & Jansová A., 2017: Revize měkkýšů (Mollusca) ve sbírce Oblastního muzea v Litoměřicích (severní Čechy). [Revision of molluscs (Mollusca) from the collection of the Regional Museum in Litoměřice (Northern Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 77–97. Creative Commons License

Horáčková J., Juřičková L. & Ložek V., 2017: Česká kvartérní paleomalakologická databáze. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 71–72 (poster)

Juřičková L., Jansová A., Horáčková J., Pokorný P., Hošek J. & Ložek V., 2017: Vývoj měkkýší fauny Malé Fatry v poledové době. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 89–90 (přednáška)

Ložek V., Juřičková L. & Horáčková J., 2017: 40 let CHKO České středohoří II. Středohoří a lidské dílo. [České Středohoří Landscape Park 40th Anniversary II. The České Středohoří Mountains and Human Work]. – Živa, 65(1): 8–10.

Simon O., Tichá K., Rambousková K. a kol., 2017: Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera). – MŽP ČR, Praha, 284 pp.

2016

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Škodová J. & Ložek V., 2016: Sukcese měkkýšů Moravského krasu s postglaciálu. – In: Zoologické dny České Budějovice 2016. Bryja J., Sedláček F. & Fuchs R. (eds),  Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016: 99–100. (přednáška)

Ložek V., Juřičková L. & Horáčková J., 2016: 40 let CHKO České středohoří I. Vrchy zrozené v sopečném ohni. [České Středohoří Landscape Park 40th Anniversary I. Peaks Born in Volcanic Fire]. – Živa, 64(6): 281–285.

Šizling A. L., Pokorný P., Juřičková L., Horáčková J., Abraham V., Šizlingová E., Ložek V., Tjørve E., Tjørve K. M. C. & Kunin W. 2016: Can people change the ecological rules that appear general across space? – Global Ecology and Biogeography, 25(9): 1072–1084. https://doi.org/10.1111/geb.12467

2015

Horáčková J., 2015: Nivní malakofauna přítoků dolního Labe – její historie, ekologie a změny způsobené rostlinnými invazemi. [Floodplain mollusc fauna of the Elbe drainage area – its history, ecology and changes induced by invasion plant species]. – Ms., Doctor thesis, Department of Ecology, Faculty of Science, Charles University in Prague, 310 pp.

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. 2015: List of malacologically treated Holocene sites with brief review of palaeomalacological research in the Czech and Slovak Republics. Quaternary International, 357: 207–211. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.03.007

Horáčková J., Podroužková Š. & Juřičková L., 2015: River floodplains as habitat and bio-corridors for distribution of land snails: their past and present. – Journal of Landscape Ecology, 8(3): 23–39. https://doi.org/10.1515/jlecol-2015-0012

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č.,  Dvořák L., Hájek O., Maňas M. & Ložek V., 2015: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at <http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm>. 28-April-2015. Creative Commons License

Ložek V. & Horáčková J., 2015: Stratigrafie a malakofauna almového ložiska u Spišské Teplice na Slovensku [Stratigraphy and molluscan fauna of the bog-lime deposit at Spišská Teplica in North Slovakia]. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014, 121–124. https://doi.org/10.3140/zpravy.geol.2014.10

Podroužková Š., Janovský Z., Juřičková L. & Horáčková J., 2015: Do snails eat exotic plant species invading river floodplains? – Journal of Molluscan Studies, 81(1): 139–146. https://doi.org/10.1093/mollus/eyu073

Podroužková Š., Ložek. V., Horáčková J. & Juřičková L., 2015: Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu [Molluscs of the Karlštejn National Nature Reserve in the Bohemian Karst]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 21–73. Creative Commons License

2014

Horáčková J., Horsák M. & Juřičková L., 2014: Land snail diversity and composition in relation to ecological variations in Central European floodplain forests and their history. – Community Ecology, 15(1): 44­–53. https://doi.org/10.1556/comec.15.2014.1.5

Horáčková J., Juřičková L., Šizling A. L., Jarošík V. & Pyšek P., 2014: Invasiveness Does Not Predict Impact: Response of Native Land Snail Communities to Plant Invasions in Riparian Habitats. – PLoS ONE, 9(9): e108296. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0108296 Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V., Beran L., Juřičková L., Podroužková Š., Peterka J. & Čech M., 2014: Měkkýši údolí Vltavy (Čechy) [Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)]. Malacologica Bohemoslovaca, 13: 12–105. Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2014: Měkkýši národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu [Molluscs (Mollusca) of the Koda National Nature Reserve in the Český kras/Bohemian Karst]. Bohemia centralis, Praha, 32: 189–211.

Horáčková J. & Tichý T., 2014: Květena a vegetace Národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu [Flora and vegetation of the Koda National Nature Reserve in the eský kras/Bohemian Karst Protected Landscape Area (Central Bohemia)]. Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154.

Juřičková L., Horáčková J. & Ložek V., 2014: Direct evidence of central European forest refugia during the last glacial period based on mollusc fossils. – Quaternary Research, 82(1): 222–228. https://doi.org/10.1016/j.yqres.2014.01.015

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J., Abraham V. & Ložek V., 2014: Patterns of land-snail succession in Central Europe over the last 15,000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients. – Quaternary Science Reviews, 93: 155–166. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.03.019

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J. & Ložek V., 2014: Ecological groups of snails – use and perspectives. – 7th European Malacological Congress, Cambridge, UK, 7–11 September, 2014, poster.

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J. & Ložek V., 2014: Sukcese suchozemských měkkýšů České republiky a Slovenska za posledních 15 000 let. – In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 87. (přednáška)

2013

Horáčková J. & Juřičková L., 2013: Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy) [The floodplain mollusc fauna of the Ploučnice River (North Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 40–47. Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2013: Nivní malakofauna povodí Úštěckého potoka a její vývoj během holocénu [The floodplain mollusc fauna of the Úštěcký Brook catchment basin and its development during the Holocene (North Bohemia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 26–39. Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2013: Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy) [The mollusc fauna of the Jizera River floodplain (North Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 48–59. Creative Commons License

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A. & Ložek V., 2013: Mollusc succession of a prehistoric settlement area during the Holocene: A case study of the České středohoří Mountains (Czech Republic). – The Holocene, 23(12): 1811­1823. https://doi.org/10.1177/0959683613505347

Juřičková L., Horáčková J., Ložek V. & Horsák M., 2013: Impoverishment of recent floodplain forest mollusc fauna in the lower Ohře River (Czech Republic) as a result of prehistoric human impact. – Boreas, 42(4): 932946. https://doi.org/10.1111/bor.12006

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J., Abrahám V. & Ložek V., 2013: Patterns of land snail succession in Central Europe over the last 15.000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients. In: Frias Martins de A.M. et al. (eds), World congress of malacology 2013, book of abstracts, Acoreana, supp. 8: 116. ISSN 0874-0380.

Juřičková L., Ložek V., Horáčková J., Tlachač P. & Horáček I. 2013: Holocene succession and biogeographical importance of mollusc fauna in the Western Sudetes (Czech Republic). Quaternary International, 353: 210–224. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2013.02.029

2012

Horáčková J., 2012: Měkkýši Národní přírodní rezervace Soos [Molluscs (Mollusca) of the Soos National Nature Reserve]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 54–57. Creative Commons License

Juřičková L., Horáčková J., Tlachač P. & Ložek V., 2012: Vývoj měkkýší fauny Sudet v poledové době. – In: Zoologické dny Olomouc 2012, Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 87–88. (přednáška)

2011

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2011: Nivní malakofauna řeky Ohře – její minulost a současnost [The floodplain molluscan fauna of the Ohře River (Czech Republic) – its past and present]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 51–64. Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2011: Měkkýši v nivě Milešovského potoka [Molluscs of the Milešovský Potok floodplain (Northwest Bohemia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 24–34. Creative Commons License

Juřičková L., Horáčková J. & Ložek V., 2011: Nivní malakofauna luhů na Ohři – její minulost a současnost. – In: Kopsová L. (ed.) 2011: Sborník 3. konference České společnosti pro ekologii „Ekologie 2011“, 21.–23. října 2011, Kostelec nad Černými lesy, str. 18.

Horáčková J., Juřičková L. & Ložek V., 2011: Floodplain mollusc assemblages of the Ohře River (Czech Republic) over time and space. – In: Abstract book of 6th Congress of the European Malacological Societies - Vitoria-Gasteiz, Spain, p. 79.

Horáčková J., Juřičková L., Škodová J. & Horsák M., 2011: What is the impact of invasive plants on land snail assemblages in the alluvial ecosystems? – In: Abstract book of 6th Congress of the European Malacological Societies - Vitoria-Gasteiz, Spain, 0p.

Hrubešová J., Drábek O., Tejnecký V., Borůvka L., Vokurková P., Horáčková J., Drahota P., Goliáš V. & Šebek O. 2011: Comparison of soil characteristics and Al forms in forest soils with contrasting lithology. − Ninth Keele Meeting on Aluminium, Aluminium and Life: Living in the Aluminium Age. Sborník abstraktů. Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada, 19.-23.2. 2011. str 27.

Juřičková L., Horáčková J. & Ložek V. 2011: Měkkýši nivy Ohře v prostoru a čase. – In: Zoologické dny Brno 2011, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011: 97–98.

Myšák J. & Horáčková J., 2011: Malakofauna údolí Tiché Orlice [Mollusc fauna of the Tichá Orlice River valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 38–44. Creative Commons License

2010

Horáčková J., Juřičková L. & Horsák M. 2010: Jaký vliv mají rostlinné invaze na společenstva suchozemských měkkýšù říčních niv? – In: Bryja J. & Zasadil P. (eds) 2010: Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktù z konference 11.-12. února 2010, str. 91.

2009

Horáčková J. & Juřičková L., 2009: A new record of Oxychilus alliarius (Gastropoda: Zonitidae) with the species distribution in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 63–65. https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-63 Creative Commons License

Horáčková J. & Juřičková L. 2009: Vliv rostlinných invazí na měkkýšů společenstva říčních niv. – In: Drozd P. & Greplová P. (2009): Od jedinců k ekosystémùm - struktury a vztahy, Sborník abstraktů z 2. celostátní konference CSPE, Ostravská univerzita, Ostrava.

Horáčková J., Juřičková L. & Horsák M. 2009: What is the impact of invasive plants on land snail assemblages in the alluvial ecosystems? – The Malacologist, 54: 8. (poster)


2008

Horáčková J. & Dvořák L., 2008: Měkkýši Českého lesa – IV. Nové údaje pro jižní část Českého lesa [Molluscs of the Český Les Mts. – IV. New data for the southern part of the Český Les Mts.]. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 81–92. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-81 Creative Commons License

Horáčková J. & Juřičková L. 2008: Land snail assemblages of natural and plant-invaded alluvial ecosystems in the Czech Republic. – In: Pyšek P. & Pergl J. (eds) 2008: Towards a synthesis: Neobiota book of abstracts. Institute of Botany Průhonice, Academy of Sciences, Czech Republic.

Schlägelová J. & Juřičková L. 2008: Měkkýší společenstva přirozených a rostlinnými invazemi postižených aluvií v ČR. – In: Bryja J. et al. (eds): Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.-15.února 2008, str. 180.

2007

Schlägelová J. & Juřičková L. 2007: The land snail assemblages of natural and plant-invaded alluvial ecosystems in Czech Republic. – Molluscan Forum 2007: 18.


Copyright © 2024   Published by author   Valid HTML
     4.01!
Updated: