Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 16

Revize měkkýšů (Mollusca) ve sbírce Oblastního muzea v Litoměřicích (severní Čechy)
Revision of molluscs (Mollusca) from the collection of the Regional Museum in Litoměřice (Northern Bohemia)

Jitka Horáčková, Lucie Juřičková & Anna Jansová

A small collection of molluscs placed in the Regional Museum in Litoměřice (Northern Bohemia) was revised. There are 139 species of molluscs (128 gastropods and 11 bivalves) of 35 families in 612 items. The most important part of the collection includes lots from the period of 1887–1920 by Heinrich Ankert. Some voucher specimens of Theodoxus fluviatilis (1917), being a recently extinct species in the Czech Republic, were found.

Keywords: revision of collection, Cochlodina dubiosa corcontica, Oxychilus draparnaudi, Theodoxus fluviatilis, Czech Republic

Horáčková J., Juřičková L. & Jansová A., 2017: Revize měkkýšů (Mollusca) ve sbírce Oblastního muzea v Litoměřicích (severní Čechy) [Revision of molluscs (Mollusca) from the collection of the Regional Museum in Litoměřice (Northern Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 77–97. https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-77

Publication date: 22. 6. 2017. PDF (434 kB) Creative Commons License

Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (0)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.


Copyright © 2017   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: