Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

Malacologica Bohemoslovaca Vol. 16 (2017)


Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) – příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko – Máchův kraj [Molluscs of the Dolanský rybník Pond (Northern Bohemia) – a contribution to the knowledge of molluscs of the Kokořínsko – Máchův kraj PLA]

17. 1. 2017
Beran L., 2017: Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) – příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko – Máchův kraj [Molluscs of the Dolanský rybník Pond (Northern Bohemia) – a contribution to the knowledge of molluscs of the Kokořínsko – Máchův kraj PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 1–6. https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-1 Creative Commons License


Malakofauna navrhované NPR Obírka-Kopánky a okolí [Mollusc fauna of the proposed Obírka-Kopánky National Nature Reserve and its surroundings]

25. 1. 2017
Myšák J., 2017: Malakofauna navrhované NPR Obírka-Kopánky a okolí [Mollusc fauna of the proposed Obírka-Kopánky National Nature Reserve and its surroundings]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 7–11. https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-7 Creative Commons License


Měkkýši zapomenutého Branžovského hvozdu (jihozápadní Čechy) [Molluscs of the forgotten Branžovský hvozd Forest (south-western Bohemia)]

17. 2. 2017
Horáčková J. & Dvořák L., 2017: Měkkýši zapomenutého Branžovského hvozdu (jihozápadní Čechy) [Molluscs of the forgotten Branžovský hvozd Forest (south-western Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 12–27. https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-12 Creative Commons License


Helix lucorum lucorum Linnaeus, 1758 (Pulmonata, Helicidae) in the city of Moscow

20. 2. 2017
Egorov R., 2017: Helix lucorum lucorum Linnaeus, 1758 (Pulmonata, Helicidae) in the city of Moscow. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 28–32. https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-28 Creative Commons License


Vodní měkkýši rybníka Baroch a jejich změny po revitalizaci [Aquatic molluscs of the Baroch Pond and their changes after a restoration]

23. 2. 2017
Beran L., 2017: Vodní měkkýši rybníka Baroch a jejich změny po revitalizaci [Aquatic molluscs of the Baroch Pond and their changes after a restoration]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 33–36. https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-33 Creative Commons License


First record of Trochulus clandestinus (Hartmann, 1821) in Austria (Gastropoda: Eupulmonata: Hygromiidae)

20. 3. 2017
Duda M., Schindelar J., Macek O., Eschner A. & Kruckenhauser L., 2017: First record of Trochulus clandestinus (Hartmann, 1821) in Austria (Gastropoda: Eupulmonata: Hygromiidae). – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 37–43. https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-37 Creative Commons License


Vodní měkkýši Vysočiny [Freshwater molluscs of Vysočina Region (Czech Republic)]

25. 4. 2017
Beran L., 2017: Vodní měkkýši Vysočiny [Freshwater molluscs of Vysočina Region (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 44–76. https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-44 Creative Commons License


Revize měkkýšů (Mollusca) ve sbírce Oblastního muzea v Litoměřicích (severní Čechy) [Revision of molluscs (Mollusca) from the collection of the Regional Museum in Litoměřice (Northern Bohemia)]

22. 6. 2017
Horáčková J., Juřičková L. & Jansová A., 2017: Revize měkkýšů (Mollusca) ve sbírce Oblastního muzea v Litoměřicích (severní Čechy) [Revision of molluscs (Mollusca) from the collection of the Regional Museum in Litoměřice (Northern Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 77–97. https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-77 Creative Commons License


Malakofauna vybraných skalních a hradních lokalit v okolí Brandýsa nad Orlicí a nový druh pro údolí Tiché Orlice [Molluscan fauna of selected rocky and castle localities around Brandýs nad Orlicí and one new species of the Tichá Orlice River valley]

13. 9. 2017
Kadlecová B. & Vácha J., 2017: Malakofauna vybraných skalních a hradních lokalit v okolí Brandýsa nad Orlicí a nový druh pro údolí Tiché Orlice [Molluscan fauna of selected rocky and castle localities around Brandýs nad Orlicí and one new species of the Tichá Orlice River valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 98–103. https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-98 Creative Commons LicenseCopyright © 2017   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University
Updated: