Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 13

Měkkýši údolí Vltavy (Čechy)
Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)

Jitka Horáčková, Vojen Ložek, Luboš Beran, Lucie Juřičková, Štěpánka Podroužková, Jiří Peterka & Martin Čech

The recent mollusc assemblages of the Vltava River, the longest river in the Czech Republic (430 km), and its valley were studied (South and Central Bohemia). Altogether, 162 species of terrestrial and freshwater molluscs representing 65% of the total Czech malacofauna, were recorded at 532 sites studied between 1940 and 2013. Considering high species richness and diversity of mollusc fauna, the Vltava River valley ranks among the malacologically richest areas in the Czech Republic despite (1) the strong migration barrier of the nine dams on the upper and middle river stretches, (2) the long-term human influence in a whole river valley during the Holocene and, (3) the intensive agriculture in the lower part of the river floodplain. The river phenomenon, partly developed in the upper river stretch and fully developed in the middle part of the river, is the leading cause of such remarkable species richness.

Keywords: Czech Republic, faunistics, inventory, Mollusca, river floodplain, Lucilla scintilla, Margaritifera margaritifera

Horáčková J., Ložek V., Beran L., Juřičková L., Podroužková Š., Peterka J. & Čech M., 2014: Měkkýši údolí Vltavy (Čechy) [Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 13: 12–105. https://doi.org/10.5817/MaB2014-13-12

Publication date: 24. 4. 2014. PDF (44.4 MB) Creative Commons License

Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (8)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019
Tomáš Čejka, Luboš Beran, Ondřej Korábek, Jaroslav Č. Hlaváč, Jitka Horáčková, Radovan Coufal, Magda Drvotová, Michal Maňas, Veronika Horsáková, Michal Horsák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  19,  první strana:  71,  rok:  2020  
https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-71

2. Měkkýši Trojské kotliny a okolí v Praze [Molluscs of the Trojská kotlina and its surroundings in Prague]
Štěpánka Podroužková, Dagmar Říhová, Jana Škodová, Alena Kocurková, Magda Drvotová, Lucie Juřičková
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  21,  první strana:  65,  rok:  2022  
https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-65

3. Co-occurrence of Sinanodonta woodiana with native Unionidae in the lower Oder
Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, Wojciech Andrzejewski, Henryk Gierszal, Maria Urbańska
Oceanological and Hydrobiological Studies  ročník:  46,  číslo:  2,  první strana:  244,  rok:  2017  
https://doi.org/10.1515/ohs-2017-0025

4. Aquatic molluscs of the Zemplínská šírava dam reservoir (East Slovakia)
Luboš Beran
Folia Malacologica  rok:  2020  
https://doi.org/10.12657/folmal.028.006

5. Vodní měkkýši Sázavy a vybraných přítoků se zaměřením na ohrožené a nepůvodní druhy [Aquatic molluscs of the Sázava River and its selected tributaries with a focus on threatened and non-native species]
Luboš Beran
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  19,  první strana:  29,  rok:  2020  
https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-29

6. Aquatic mollusc fauna of the Ohře River – an important site of Unio crassus Philipsson, 1788 (Bivalvia: Unionidae) in northwestern Bohemia
Luboš Beran
Folia Malacologica  ročník:  23,  číslo:  4,  první strana:  243,  rok:  2015  
https://doi.org/10.12657/folmal.023.021

7. Distribution and recent status of freshwater mussels of family Unionidae (Bivalvia) in the Czech Republic
Luboš Beran
Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems  číslo:  420,  první strana:  45,  rok:  2019  
https://doi.org/10.1051/kmae/2019038

8. Invasion of Freshwater Molluscs in the Czech Republic: Time Course and Environmental Predictors
Erika Lorencová, Luboš Beran, Veronika Horsáková, Michal Horsák
Malacologia  ročník:  59,  číslo:  1,  první strana:  105,  rok:  2015  
https://doi.org/10.4002/040.059.0107


Copyright © 2014   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: