Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 10

Měkkýši v nivě Milešovského potoka
Molluscs of the Milešovský Potok floodplain (Northwest Bohemia, Czech Republic)

Jitka Horáčková, Vojen Ložek & Lucie Juřičková

This paper presents a research of mollusc assemblages in the Milešovský Potok floodplain (Northwest Bohemia, Czech Republic). Altogether, 72 mollusc species (70 species of Gastropoda, 2 species of Bivalvia) have been recorded at the selected sites during previous and recent researches in 1947–2010 representing 29% of the total Czech malacofauna. Widespread forest species dominate there (40% of all recorded species) with some less common woodland species such as Platyla polita, Oxychilus glaber, Macrogastra ventricosa, Sphyradium doliolum, and Perforatella bidentata. The rest of malacocoenoses is formed by mesophile species (22%), hydrophilous species (6%), species of wetlands (8%), freshwater habitats (8%) and species of open habitats (10%). Vertigo angustior, a rare wetland species protected by the NATURA system, and Helicella itala, endangered species of open habitats, were also found. The malacofauna of the Milešovský Potok stream can be used as a model of mollusc assemblages of natural floodplain environment in warm areas of Central Europe.

Keywords: Mollusca, Czech Republic, floodplains, faunistic, Helicella itala, Vertigo angustior

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2011: Měkkýši v nivě Milešovského potoka [Molluscs of the Milešovský Potok floodplain (Northwest Bohemia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 24–34. https://doi.org/10.5817/MaB2011-10-24

Publication date: 8. 6. 2011. PDF (2.3 MB) Creative Commons License

Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (5)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Malakofauna navrhované přírodní rezervace Houžetín v CHKO České středohoří [Mollusc fauna of the proposed Houžetín Nature Reserve in the České středohoří Protected Landscape Area]
Jitka Horáčková
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  20,  první strana:  136,  rok:  2021  
https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-136

2. Nivní malakofauna povodí Úštěckého potoka a její vývoj během holocénu [The floodplain mollusc fauna of the Úštěcký Brook catchment basin and its development during the Holocene (North Bohemia, Czech Republic)]
Jitka Horáčková, Vojen Ložek, Lucie Juřičková
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  12,  první strana:  26,  rok:  2013  
https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-26

3. Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy) [The floodplain mollusc fauna of the Ploučnice River (North Bohemia)]
Jitka Horáčková, Lucie Juřičková
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  12,  první strana:  40,  rok:  2013  
https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-40

4. Nivní malakofauna řeky Ohře – její minulost a současnost [The floodplain molluscan fauna of the Ohře River (Czech Republic) – its past and present]
Jitka Horáčková, Vojen Ložek, Lucie Juřičková
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  10,  první strana:  51,  rok:  2011  
https://doi.org/10.5817/MaB2011-10-51

5. Species richness patterns and community structure of land snail communities along an urban-rural gradient in river floodplains
Marek Čiliak, Tomáš Čejka, Branislav Tej, Jozef Oboňa, Peter Manko
Urban Ecosystems  rok:  2024  
https://doi.org/10.1007/s11252-023-01501-1


Copyright © 2011   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: