Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 12

Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy)
The floodplain mollusc fauna of the Ploučnice River (North Bohemia)

Jitka Horáčková & Lucie Juřičková

This paper presents a research of the floodplain mollusc communities of the Ploučnice River (Elbe tributary, North Bohemia, Czech Republic). Altogether, 66 mollusc species (65 species of gastropods, one species of bivalve) were recorded in the 35 floodplain forest sites during the research between 2007 and 2011, representing 27% of the total Czech malacofauna. More than a half of all species represents the common forest species (52% of all recorded species) with some rare woodland species as Aegopinella nitidula, Daudebardia rufa, Macrogastra ventricosa, Oxychilus depressus, O. glaber and two endangered species Clausilia bidentata and Daudebardia brevipes. Rare wetland species protected by the NATURA system Vertigo angustior and vulnerable V. antivertigo were also found. The occurrence of these rare species (two of them endangered, three vulnerable, and 11 near threatened) makes the Ploučnice river alluvium as an important mollusc refugium of prime conservation importance in this fragmented Czech landscape of long-term agricultural land use.

Keywords: Mollusca, river floodplain, faunistics, inventory, Clausilia bidentata, Perforatella bidentata

Horáčková J. & Juřičková L., 2013: Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy) [The floodplain mollusc fauna of the Ploučnice River (North Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 40–47. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-40

Publication date: 3. 4. 2013. PDF (10.8 MB) Creative Commons License

Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (2)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Malakofauna navrhované přírodní rezervace Houžetín v CHKO České středohoří [Mollusc fauna of the proposed Houžetín Nature Reserve in the České středohoří Protected Landscape Area]
Jitka Horáčková
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  20,  první strana:  136,  rok:  2021  
https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-136

2. Příspěvek k poznání vodních měkkýšů nivy Ploučnice mezi Českou Lípou a Mimoní [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Ploučnice River floodplain between the town of Česká Lípa and Mimoň]
Luboš Beran
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  15,  první strana:  21,  rok:  2016  
https://doi.org/10.5817/MaB2016-15-21


Copyright © 2013   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: