Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

Malacologica Bohemoslovaca Vol. 12 (2013)


Malakofauna pohoria Bachureň (východné Slovensko) [Malacofauna of the Bachureň Mts. (Eastern Slovakia)]

17. 1. 2013
Čiliak M. & Šteffek J., 2013: Malakofauna pohoria Bachureň (východné Slovensko) [Malacofauna of the Bachureň Mts. (Eastern Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 1–13. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-1 Creative Commons License


Nález drobničky žebernaté Truncatellina costulata (Nilsson, 1822) v PR Šibeničník u Mikulova [New find of Truncatellina costulata (Nilsson, 1822) in the Šibeničník Natural Reserve near Mikulov (South Moravia, Czech Republic)]

1. 2. 2013
Novák J. & Novák M., 2013: Nález drobničky žebernaté Truncatellina costulata (Nilsson, 1822) v PR Šibeničník u Mikulova [New find of Truncatellina costulata (Nilsson, 1822) in the Šibeničník Natural Reserve near Mikulov (South Moravia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 14–16. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-14 Creative Commons License


Měkkýši (Mollusca) NPR Mazák (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) [Molluscs of the Mazák National Natural Reserve (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech Republic)]

12. 2. 2013
Kupka J., 2013: Měkkýši (Mollusca) NPR Mazák (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) [Molluscs of the Mazák National Natural Reserve (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 17–25. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-17 Creative Commons License


Nivní malakofauna povodí Úštěckého potoka a její vývoj během holocénu [The floodplain mollusc fauna of the Úštěcký Brook catchment basin and its development during the Holocene (North Bohemia, Czech Republic)]

15. 3. 2013
Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2013: Nivní malakofauna povodí Úštěckého potoka a její vývoj během holocénu [The floodplain mollusc fauna of the Úštěcký Brook catchment basin and its development during the Holocene (North Bohemia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 26–39. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-26 Creative Commons License


Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy) [The floodplain mollusc fauna of the Ploučnice River (North Bohemia)]

3. 4. 2013
Horáčková J. & Juřičková L., 2013: Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy) [The floodplain mollusc fauna of the Ploučnice River (North Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 40–47. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-40 Creative Commons License


Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy) [The mollusc fauna of the Jizera River floodplain (North Bohemia)]

6. 6. 2013
Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2013: Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy) [The mollusc fauna of the Jizera River floodplain (North Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 48–59. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-48 Creative Commons License


Second record and new locality of the Bulgarian endemic species Insignia macrostoma Angelov, 1972 (Gastropoda: Hydrobiidae) – more than 40 years after its description

9. 7. 2013
Georgiev D., 2013: Second record and new locality of the Bulgarian endemic species Insignia macrostoma Angelov, 1972 (Gastropoda: Hydrobiidae) – more than 40 years after its description. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 60–61. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-60 Creative Commons License


Contribution to the knowledge of terrestrial molluscs in southeastern Ukraine

10. 7. 2013
Balashov I. A., Kramarenko S. S., Zhukov A. V., Shklyaruk A. N., Baidashnikov A. A. & Vasyliuk A. V., 2013: Contribution to the knowledge of terrestrial molluscs in southeastern Ukraine. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 62–69. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-62 Creative Commons License


Nekrológ Jozef Šteffek (*1952–†2013) Jozef – človek hromadného výskytu [Obituary Jozef Šteffek (*1952–†2013)]

21. 11. 2013
Čiliak M. & Čejka T., 2013: Nekrológ Jozef Šteffek (*1952–†2013) Jozef – človek hromadného výskytu [Obituary Jozef Šteffek (*1952–†2013)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 70–88. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-70 Creative Commons License


Vodní měkkýši nově vzniklého jezera Most v severních Čechách [Freshwater molluscs of the Most, a newly created lake in Northern Bohemia (Czech Republic)]

1. 12. 2013
Beran L., 2013: Vodní měkkýši nově vzniklého jezera Most v severních Čechách [Freshwater molluscs of the Most, a newly created lake in Northern Bohemia (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 89–92. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-89 Creative Commons License


Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy) [Molluscs of the Kopičácký rybník National Nature Monument (Central Bohemia)]

4. 12. 2013
Beran L. & Škodová J., 2013: Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy) [Molluscs of the Kopičácký rybník National Nature Monument (Central Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 93–98. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-93 Creative Commons License


Páskovka Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) v západních Čechách [The snail Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) in West Bohemia]

8. 12. 2013
Dvořák L. & Hlaváč J. Č., 2013: Páskovka Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) v západních Čechách [The snail Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) in West Bohemia]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 99–104. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-99 Creative Commons LicenseCopyright © 2013   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University
Updated: