logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Štěpánka Podroužková

 

Mgr. Štěpánka PODROUŽKOVÁ

Malacologica Bohemoslovaca
editor of Malacologica Bohemoslovaca journal

addressaddress:
K Sadu 413/12, Praha 8 Troja, 18200

addressaddress:
National Museum Prague, Department of Zoology, Cirkusová 1740, CZ-193 00 Praha 9 – Horní Počernice, Czechia
(česky) Národní muzeum Praha, Zoologické oddělení, Cirkusová 1740, CZ-19300 Praha 9 - Horní Počernice
stepanka.podrouzkova@nm.cz

emailemail:
stepanka.podrouzkova@gmail.com

ORCIDORCID:
0000-0002-0356-531X

ScopusScopus author ID:
56509561400


 

List of malacological publications

2023

Beran L., Čejka T., Adamcová T., Coufal R., Čačaný J., Horáčková J., Juřičková L., Podroužková Š., Říhová D., Šlachtová E. & Horsák M., 2023: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2022. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 37–47. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-37 Creative Commons License

Dolejš P. & Podroužková Š., 2023: Měkkýši a nehmyzí členovci velkolomu Čertovy schody v Českém krasu [Molluscs and Non-insect Arthropods of the Čertovy schody Quarry]. – Živa, 71(2): 84–87. abstract

Horáčková J., Podroužková Š. & Juřičková L., 2023: Holocene transformation of natural steppe into an agricultural landscape in the Polabí and Pojizeří Lowlands, Czech Republic, based on mollusc evidence. – The Holocene, –. https://doi.org/10.1177/09596836231200441

Podroužková Š. & Coufal R., 2023: Měkkýši NPR Špraněk: 140 let bádání v Javoříčském krasu (střední Morava, Česká republika) [Molluscs of Špraněk NNR: 140 years of malacological research in Javoříčský karst (Central Moravia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 19–36. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-19 Creative Commons License

2022

Podroužková Š., Drvotová M., Podroužek J. & Šizlingová E., 2022: Příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Český les [A contribution to the knowledge of molluscs of the Český les PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 120–131. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-120 Creative Commons License

Podroužková Š., Říhová D., Škodová J., Kocurková A., Drvotová M. & Juřičková L., 2022: Měkkýši Trojské kotliny a okolí v Praze [Molluscs of the Trojská kotlina and its surroundings in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 65–94. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-65 Creative Commons License

Podroužková Š., 2022: The first record of carnivorous semislug Testacella haliotidea Draparnaud, 1801 in Czechia. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 63–64. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-63 Creative Commons License

Říhová D. B., Podroužková Š., Škodová J. P., Kocurková A., Drvotová M., Beran L. & Juřičková L., 2022: Měkkýši PP Hrnčířské louky v Praze [Molluscs of the Hrnčířské louky Nature Monument in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 24–29. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-24 Creative Commons License

2021

Podroužková Š., Čabla A. & Juřičková L., 2021: The use of flood debris in malacological research: a case study from the Loděnice, a stream in the Czech Republic. – Archiv für Molluskenkunde, 150(2): 133–146. https://doi.org/10.1127/arch.moll/150/133-146

Podroužková Š., Drvotová M., Říhová D. B. & Juřičková L., 2021: Měkkýši Přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze [Molluscs of the Prokopské údolí Nature Reserve in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 37–55. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-37 Creative Commons License

Podroužková Š., Drvotová M., Říhová D. B., Škodová J., Kocurková A. & Juřičková L., 2021: Plži Obory Hvězda, Petřína a Vyšehradu v Praze [Gastropods of the Hvězda Game Reserve, Petřín and Vyšehrad in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 15–29. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-15 Creative Commons License

2020

Měkkýši Českého krasu

Podroužková Š., Ložek V., Juřičková L., Horáčková J., Beran L. & Hlaváč J., 2020: Měkkýši Českého krasu. – Příroda, Praha, 40: 296 pp. ISBN 978-80-7620-042-5

2015

Horáčková J., Podroužková Š. & Juřičková L., 2015: River floodplains as habitat and bio-corridors for distribution of land snails: their past and present. – Journal of Landscape Ecology, 8(3): 23–39. https://doi.org/10.1515/jlecol-2015-0012

Podroužková Š., Janovský Z., Juřičková L. & Horáčková J., 2015: Do snails eat exotic plant species invading river floodplains? – Journal of Molluscan Studies, 81(1): 139–146. https://doi.org/10.1093/mollus/eyu073

Podroužková Š., Juřičková L., Hronová H., Beran L., Říhová D. & Ložek V., 2015: Měkkýši údolí horního a středního Kačáku [Molluscs of the upper and middle Kačák brook valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 74–90. Creative Commons License

Podroužková Š., Ložek. V., Horáčková J. & Juřičková L., 2015: Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu [Molluscs of the Karlštejn National Nature Reserve in the Bohemian Karst]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 21–73. Creative Commons License

2014

Horáčková J., Ložek V., Beran L., Juřičková L., Podroužková Š., Peterka J. & Čech M. 2014: Měkkýši údolí Vltavy (Čechy) [Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)]. Malacologica Bohemoslovaca, 13: 12–105. Creative Commons License

2011

Ševčíková Š. 2011: Potravní preference suchozemských plžů v říčních nivách postižených invazivními rostlinami. – Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. abstract + fulltext after free registration

Ševčíková Š., Juřičková L. & Janovský Z. 2011: Snails and invasive plants – delicious food or just a place to live. In: Zoologické dny Brno 2011. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 17. - 18. února 2011: 217. (poster)

Ševčíková Š., Juřičková L. & Janovský Z. 2011: Food preferences of land snails from river floodplains affected by invasive plants. Abstracts for the Molluscan Forum 2011 held at Natural History Museum London, 30. 11. 2011

2010

Ševčíková Š., Juřičková L. & Janovský Z. 2010: Snails and invasive plants – delicious food or just a place to live. Abstracts for the Molluscan Forum 2010 held at Natural History Museum, London. 30. 11. 2010.

2009

Ševčíková Š. 2009: Potravní preference suchozemských plžů. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. 

Copyright © 2023   Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: