logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

 

doc. Ing. Jiří KUPKA, PhD.

addressaddress:
Budovatelů 814/24, Havířov – Prostřední Suchá, CZ-73564,
tel. 596440468

addressaddress:
Institut environmentálního inženýrství, Hornicko-geologická fakulta, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, CZ-70833,
tel. 597323515, 608044972

emailemail:
jiri.kupka@vsb.cz

ORCIDORCID:
0000-0003-0277-423X

ScopusScopus author ID:
57140300400

https://profily.vsb.cz/kup73


List of malacological publications

2017

Kupka J., Svehlakova H., Beranek J. & Lokajickova B., 2017: The influence of reclamation to malaco - assemblages of limestone quarry. –  IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 92: 012034. https://doi.org/10.1088/1755-1315/92/1/012034 Creative Commons License

2015

Kupka J., Lichnovský J., Štěrbová V. & Andráš P. 2015: Fauna odvalu a štoly Maxmilián ve Španej Doline (Slovensko). – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 145–146. (poster)

Kupka J., Štěrbová V., Lichnovský J., Andráš P., Thomas J., Matýsek D., Závada J., Bílská Z. & Nováčková M. 2015: Mikrohabitatová preference hrachovky čárkované (Pisidium tenuilineatum) v potoce Bahno (NPP Skalická Morávka, Slezsko). – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 144–145. (poster)

2013

Kupka J., 2013: Měkkýši (Mollusca) NPR Mazák (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) [Molluscs of the Mazák National Natural Reserve (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 17–25. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-17 Creative Commons License

Kupka J. & Horsák M. 2013: Měkkýši (Mollusca), pp. 188–201. In: Příroda Slezska, Roháček J., Ševčík J. & Vlk P. (eds.), Slezské zemské muzeum, Opava, 480 pp.

2011

Kupka J. & Kotarová L., 2011: Měkkýši Hončovy hůrky u Příbora (Slezsko, Česká republika) [Molluscs of the Hončova Hůrka hill near Příbor (Silesia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 65–67. https://doi.org/10.5817/MaB2011-10-65 Creative Commons License

Kašovská K. & Kupka J., 2011: Měkkýši zrušené Státní přírodní rezervace Loucké rybníky (Slezsko, Česká republika) [Molluscs of the abolished reserve of the Loucké Rybníky ponds (Silesia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 68–72. https://doi.org/10.5817/MaB2011-10-68 Creative Commons License

2009

Kupka J., 2009: Měkkýši (Mollusca) PR Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) [Molluscs of the Travný Natural Reserve (Moravian-Silesian Beskydy Mts.,Czech Republic)] . – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 38–45. https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-38 Creative Commons License

2007

Kupka J. 2007: Česká část Těšínského Slezska – malakozoologicky zajímavé území. – Zoologické dny Brno 2007: Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 2007. 43–44 pp. ISBN 978-80-903329-7-3

Kupka J., 2007: Inventarizační průzkum v PR Travný z oboru malakozoologie. – Ms. Depon. in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Kupka J., 2007: Měkkýši. In: Ševčík, J., Kočárek, P. a kol. 2007: Fauna NPP Landek. Biologicko-ekologický klub: Ostrava, 5–7 pp. ISBN 978-80-254-1048-6

Kupka J., 2007: Měkkýši (Mollusca) PR Velký Polom (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). – Časopis Slezského Muzea Opava, 55(3): 278–284 pp. ISSN 1211-3026

Kupka J. 2007: Měkkýši (Mollusca) vrchu Jahodné u Třince (Těšínsko, Česká republika). – Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 83–86. ISBN 978-80-86166-23-0

Kupka J., 2007: Modranka karpatská - ozdoba Těšínských Beskyd. Těšínsko. Muzeum Těšínska: Český Těšín, 2007. 50(1):28-28 ISSN 0139-7605

Kupka J., 2007: Plž vřetenatka hrubá (Vestia gulo). V České republice pouze na Těšínsku. – Těšínsko. Muzeum Těšínska: Český Těšín, 2007. L(4): 31–32 ISSN 0139-7605

Kupka J. & Dvořák L., 2007: Mollusc assemblages of the Těšín Limestone stands (Těšín region, Czech Republic and Poland). – 9th Central European Workshop on Soil Zoology.  Institute of Soil Biology, Biology Centre AS CR: České Budějovice, 2007.

Kupka J., Kašovská, K. & Rafajová, A., 2007: The possibilities of using molluscs as changes-bioindicators in mining landscape at exemplary territory of the extincted pond system. – 11th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU Ostrava: Ostrava, 2007. 11: 191–194 ISBN 978-80-248-1431-5

Dvořák L. & Kupka J., 2007: The first outdoor find of an American snail Zonitoides arboreus (Say, 1816) from the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 6: 1–2. https://doi.org/10.5817/MaB2007-6-1 Creative Commons License

2006

Kupka J., 2006: Inventarizační průzkum v PR Velký Polom z oboru malakozoologie a herpetologie. – Ms. Depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Kupka J., 2006: Inventarizační průzkum v PR Čerňavina z oboru malakozoologie a herpetologie. – Ms. Depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Kupka J., 2006: Měkkýši PR Velké Doly u Českého Těšína (Slezsko, Česká republika) [Molluscs of the Velké Doly Natural Reserve near the town of Český Těšín (Silesia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 5: 42–45. https://doi.org/10.5817/MaB2006-5-42 Creative Commons License

Kupka J., 2006: Povodí potoka Chotěbuzky  – malakozoologicky zajímavé území na Těšínsku (Slezko, Česká republika) [Chotěbuzka stream basin – a malacologically notable area in the Těšín region (Silesia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 5: 29–32. https://doi.org/10.5817/MaB2006-5-29 Creative Commons License

Kupka J., 2006: Zajímavý nález měkkýše sudovky žebernaté (Sphyradium doliolum) v české části Těšínského Slezska. – Těšínsko XLIX (3): 29.


Copyright © 2022   Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: