logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Libor
              Dvořák

 

Libor DVOŘÁK

Malacologica Bohemoslovaca
editor of Malacologica Bohemoslovaca journal

addressaddress:
Tři Sekery 21, CZ-35301 Mariánské Lázně 1
tel. 608172434

emailemail:
lib.dvorak@seznam.cz

ORCIDORCID:
0000-0002-4712-3679

ResearchGateResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Libor_Dvoak

ScopusScopus author ID:
24758080900


Member of editorial boards

Malacologica Bohemoslovaca,

Západočeské entomologické listy,

Silva Gabreta,

Klapalekiana.

List of malacological publications

2022

Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Adamcová T., Szabóová D., Škodová J. & Horsák M., 2022: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2021. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 49–62. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-49 Creative Commons License

2021

Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Kosová T., Čačaný J., Szabóová D., Říhová D., Tej B. & Horsák M., 2021: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2020. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 56–74. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-56 Creative Commons License

Dvořák L., 2021: Zajímavé nálezy teplomilných plžů v Karlovarském kraji (nejzápadnější Čechy) [Interesting records of thermophilic snails in the Karlovy Vary Region (westernmost Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 30–34. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-30 Creative Commons License

2020

Čejka T., Čačaný J. & Dvořák L., 2020: Mäkkýše Bratislavy [Mollusca of the Bratislava City]. – Slovenské národné múzeum, Bratislava, 176 pp., ISBN 978-80-8060-462-2.

2019

Dvořák L., 2019: The findings of Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) in the Oreophyticum of the Krušné Hory Mts. (Western Czech Republic). – Malacologica Bohemoslovaca, 18: 13–14. Creative Commons License

2018

Mergl M., Dvořák L., Krejčíková A. & Pražanová B., 2018: Měkkýši Plzeňského kraje. [Molluscs of the Plzeň region]. – Západočeské muzeum, Plzeň, 77 pp., ISBN 978-80-7247-140-9.

2017

Horáčková J. & Dvořák L., 2017: Měkkýši zapomenutého Branžovského hvozdu (jihozápadní Čechy) [Molluscs of the forgotten Branžovský hvozd Forest (south-western Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 12–27.  Creative Commons License

2016

Čiliak M., Čejka T. & Dvořák L., 2016: The first record of Hawaiia minuscula (Binney, 1841) in Slovakia, with some remarks on other greenhouse snails. – Folia Malacologica, 24(2): 75–80. DOI: 10.12657/folmal.024.012 Creative Commons License

Dvořák L., 2016: Two new records of Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801) from western Bohemia (Gastropoda: Clausiliidae). – Malacologica Bohemoslovaca, 15: 1–2. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 10-May-2016. Creative Commons License

2015

Dvořák L., 2015: Měkkýši Českého lesa – V. Malakofauna Dyleňského krasu [Molluscs of the Český Les Mts. – V. Malacofauna of the Dyleňský Kras karst]. – In: Dyleňský Kras [Dyleňský Kras karst], Bartoš J. & Dvořák L. (eds) Městské Muzeum Mariánské Lázně, pp. 129–144.

Dvořák L. & Dvořáková K.,, 2015: Někteří bezobratlí živočichové zaznamenaní v podzemních prostorách Dyleňského krasu [Some invertebrates found in underground shelters of the Dyleňský Kras karst]. – In: Dyleňský Kras [Dyleňský Kras karst], Bartoš J. & Dvořák L. (eds) Městské Muzeum Mariánské Lázně, pp. 145–156.

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č.,  Dvořák L., Hájek O., Maňas M. & Ložek V., 2015: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at <http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm>. 28-April-2015. Creative Commons License

2013

Dvořák L. & Hlaváč J. Č., 2013: Páskovka Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) v západních Čechách [The snail Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) in West Bohemia]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 99–104. Creative Commons License

2012

Dvořák L. 2012: Kdo je plzák španělský? Aneb nekonečný příběh. – Zahrádkář, 2012(7): 34–36.

Čejka T., Čačaný J. & Dvořák L., 2012: Zvyšky bratislavských lužných lesov – významné refúgium podunajskej malakofauny [Remnants of alluvial woodland in a urbanised area – important refuge for Middle-Danubian land gastropods (Bratislava City, Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 29–38. Creative Commons License

Peltanová A., Dvořák L. & Horák J. 2012: Malakofauna ovocných stromů aneb co vše lze najít v kmenových nárazových pastech [Land snail community of fruit trees or what can be found in tree trunk window traps]. – Acta Musei Richnoviensis, Sect. Natur., 19(1–2):12–16.

Peltanová A., Dvořák L. & Juřičková L. 2012: The spread of non-native Cepaea nemoralis and Monacha cartusiana (Gastropoda: Pulmonata) in the Czech Republic with comments on other land snail immigrants. – Biologia 67(2): 384–389, doi:10.2478/s11756-012-0020-2.

Peltanová A., Juřičková L. & Dvořák L. 2012: Šíření nepůvodních druhů v České republice: tmavoretka bělavá (Monacha cartusiana) a páskovka hajní (Cepaea nemoralis): areálové změny v průběhu posledních 110 let. – In: Zoologické dny Olomouc 2012, Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 152–153. (poster)

2010

Čejka T., Dvořák L. & Čačaný J. 2010. Mäkkýše (Mollusca) PR Šúr. Pp. 67-78. In: Majzlan, O. & Vidlička, Ľ. (ed.). Príroda rezervácie Šúr. Ústav zoológie SAV, Bratislava.

Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L., 2010: Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [Annotated list of mollusc species recorded outdoors in the Czech and Slovak Republics]. – Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. Creative Commons License

2009

Dvořák L., 2009: Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy) [The results of the malacological survey of the Lazurový Vrch National Reserve (Slavkovský Les Mts., West Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 31–37. https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-31 Creative Commons License

2008

Dvořák L., 2008: Malakofauna Přírodní rezervace Údolí Teplé (západní Čechy) [Mollusc assemblage of the Údolí Teplé Nature Reserve (Czech Republic: West Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 1–8. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-1 Creative Commons License

Bogusch P., Dvořák L. & Hlaváč J. Č., 2008: Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách [Results of the faunistic survey of molluscs in the vicinity of Blatná town in south-western Bohemia]. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 33–46. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-33 Creative Commons License

Čejka T., Dvořák L. & Košel V., 2008: Present distribution of Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) (Mollusca: Gastropoda) in the Slovak Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 21–25. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-21 Creative Commons License

Horáčková J. & Dvořák L., 2008: Měkkýši Českého lesa – IV. Nové údaje pro jižní část Českého lesa [Molluscs of the Český Les Mts. – IV. New data for the southern part of the Český Les Mts.]. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 81–92. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-81 Creative Commons License

Horsák M. & Dvořák L. 2008: Plzák alpský a sítovka dravá – nejnovější přírůstky české malakofauny [Arion alpinus and Aegopinella ressmanni – the most recent newcomers to the mollusc fauna of the Czech Republic]. Živa, 56(5): 265266.

Drvotová M., Hlaváč J.Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Mückstein P., 2008: Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. – Parnassia, vol. 3, 79 pp., 16 tab. ISBN: 978-80-87051-49-8

2007

Dvořák L., Backeljau T., Reischütz P.L., Horsák M., Breugelmans K. & Jordaens K., 2007: Anatomy, distribution, and ecology of the slug Arion alpinus Pollonera, 1887 (Gastropoda: Arionidae). – In: World Congress of Malacology Antwerp, Belgium 15-20 July 2007, Abstracts (eds by Jordeans K., Van Houtte N., Van Goethem J. & Backeljau T.), pp. 54.

Dvořák L. & Kupka J., 2007: The first outdoor find of an American snail Zonitoides arboreus (Say, 1816) from the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 6: 1–2. https://doi.org/10.5817/MaB2007-6-1 Creative Commons License

Dvořák L. & Horsák M., 2007: Plzák alpský (Arion alpinus) – nový druh plže pro Českou republiku. – In: Zoologické dny Brno 2007, Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds.), Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2007: 32–33.

Čejka T., Dvořák L., Horsák M. & Šteffek J., 2007: Checklist of molluscs (Mollusca) in the Slovak Republic. – Folia Malacologica, 15(2): 49–58. https://doi.org/10.12657/folmal.015.005 Creative Commons License

Čejka T. & Dvořák L., 2007: Súhrn výsledkov malakologických výskumov v NPR Šúr (1918–2005) [Results of malacological investigations of the Šúr National Nature Reserve during 1918–2005]. – Malacologica Bohemoslovaca, 6: 22–28. https://doi.org/10.5817/MaB2007-6-22 Creative Commons License

Juřičková L., Horsák M., Beran L. & Dvořák L., 2007: Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. – http://www.mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm.

2006

Dvořák L., Backeljau T., Reischütz P. L., Horsák M., Breugelmans K. & Jordaens K., 2006: Arion alpinus Pollonera, 1887 in the Czech Republic (Gastropoda: Arionidae). – Malacologica Bohemoslovaca, 5: 51–55. https://doi.org/10.5817/MaB2006-5-51 Creative Commons License

Dvořák L. & Juřičková L., 2006: Měkkýši přírodních rezervací Podhorní vrch a Holina u Mariánských Lázní [Molluscs of the Podhorní Vrch and Holina Nature Reserves near Mariánské Lázně]. – Erica, 37–42.

Dvořák L., 2006: Suchozemští plži a jejich invaze. – Veronica, 22(2): 13.

Beran L. & Dvořák L., 2006: New records of aquatic molluscs in the Lipno Reservoir and its surroundings. Silva Gabreta, Vimperk, 12(3): 133-142.

Čejka T., Dvořák L. & Horsák M., 2006: Malakologické novinky na Slovensku v poslednom štvrťstoročí. – In: Zoologické dny Brno 2006, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2006: 31–32.

Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Juřičková L., Kořínková T. & Vavrová Ľ., 2006: Výsledky malakologického prieskumu Bukovských vrchov v r. 2005 [Results of malacological survey in the Bukovské Vrchy Mts.]. Malakologický bulletin (online) <http://mal-bull.blogspot.com> 10-Jan-2006.

Juřičková L., Ložek V., Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Míkovcová A. & Šteffek J., 2006: Molluscs of the Bukovské vrchy Mts in the Slovakian part of the Východné Karpaty Biosphere Reserve. – Folia Malacologica, 14(4): 203–215. https://doi.org/10.12657/folmal.014.018 Creative Commons License

2005

Dvořák L. 2005: Rezervace Holina a Podhorní vrch u Mariánských Lázní jako naleziště měkkýšů. – Arnika, 2: 3–6.

Dvořák L., 2005: Notes on distribution of the Carpathian snail Vestia turgida in the Bohemian Forest. – Silva Gabreta, 11: 97–103.

Dvořák L., 2005: Gastropods in subterranean shelters of the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 4: 10–16. https://doi.org/10.5817/MaB2005-4-10 Creative Commons License

Juřičková L., Beran L., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Hrabáková M., Maltz T. K. & Pokryszko B. M., 2005: Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic). Folia Malacologica, 13(1): 923. https://doi.org/10.12657/folmal.013.002 Creative Commons License

2004

Dvořák L., Horsák M. & Varga A., 2004: Oxychilus (Mediterranea) hydatinus (Gastropoda: Zonitidae) new for Slovakia, with notes to its distribution in Hungary. – Folia Malacologica, 12(3): 149–152. https://doi.org/10.12657/folmal.012.012 Creative Commons License

Dvořák L. & Tučková P., 2004: Přehled terestrických plžů CHKO Křivoklátsko. [List of terrestrial gastropods of the Křivoklátsko Protected Landscape Area]. – Erica, 12: 83–91.

Dvořák L., 2004: Poznámky k rozšíření karpatského plže Vestia turgida na Šumavě (Česká republika). – In: Zborník abstraktov z konferencie 10. Feriancove dni, Kautman J. & Stloukal E. (eds.) Bratislava, 25.-26.11.2004: 10.

Dvořák L. & Beran L., 2004: Remarkable records of aquatic molluscs of the Lipno Reservoir and its surroundings. – Silva Gabreta, 10: 97–106.

Dvořák L., 2004: Malakofauna zájmové oblasti Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (CHKO Šumava). Molluscs of the area of interest on Vápenný Vrch hill near Černá v Pošumaví (Šumava PLA). – Silva Gabreta, 10: 87–96.

Dvořák L., 2004: Vodní měkkýši Lipna. – In: Aktuality šumavského výzkumu II, Dvořák L. & Šustr P. (eds) sborník z konference, Srní 4.–7. října 2004: 176–179.

Dvořák L. & Čejka T., 2004: Malakofauna hřbitovů Bratislavy a některých přilehlých měst a obcí. – Folia faunistica Slovaca, 9(1): 1–14.

Dvořák L. & Horsák M., 2004: Slimák pestrý – rarita v blízkosti lidských sídel. [Limacus flavus – a rarity in the vicinity of human seats]. – Živa, ukázkové číslo: 18.

Dvořák L. & Honěk A., 2004: Současné poznatky o rozšíření druhu Cepaea nemoralis (L.) v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2004, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2003: 24.

Dvořák L. & Honěk A., 2004: The spreading of the Brown Lipped Snail, Cepaea nemoralis, in the Czech Republic. – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 173(1-4): 97–103.

Čejka T., Dvořák L. & Horsák M., 2004: Prvý nález slizniaka Deroceras turcicum (Simroth, 1894) na Podunajskej níže. Malakologický Bulletin [online journal], 2/7/04 http://mal-bull.blogspot.cz/2004/07/prv-nlez-slizniaka-deroceras-turcicum.html

Horsák M., Dvořák L. & Juřičková L., 2004: Greenhouse gastropods of the Czech Republic: current stage of research. – Malacological Newsletter, 22: 141–147.

2003

Dvořák L., Ditrich O. & Juřičková L., 2003: New records of three ruderal snail species (Mollusca: Gastropoda) in South Bohemia. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 43: 111–113.

Hlaváč J. Č., Beran L., Dvořák L., Horsák M., Juřičková L. & Vrabec V., 2003: Měkkýši Českého lesa – III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy). – Silva Gabreta, 9: 145–166.

Dvořák L. & Sloup R., 2003: Současné poznatky o malakofauně PR Čepičná u Sušice. – Silva Gabreta, 9: 113–122.

Dvořák L., Čejka T. & Horsák M., 2003: First record of Deroceras panormitanum (Gastropoda: Agriolimacidae) from Slovakia. – Biologia, 58(5): 917–918.

Dvořák L. & Horsák M., 2003: Současné poznatky o plzáku Arion lusitanicus (Mollusca: Pulmonata) v České republice. – Časopis Slezského Muzea Opava, 52: 67–71.

Horsák M. & Dvořák L., 2003: First records of the introduced slug Deroceras panormitanum (Lessona et Pollonera, 1882) from the Czech Republic (Mollusca: Gastropoda: Agriolimacidae). – Folia Malacologica, 11(1/2): 57–58. https://doi.org/10.12657/folmal.011.006 Creative Commons License

Dvořák L. & Čejka T., 2003: Invázny slizovec Arion lusitanicus na Slovensku. – Ochrana prírody Slovenska, 3/2003: 8–9.

Dvořák L., Honěk A. & Martínková Z., 2003: The spread of Cepaea nemoralis (L.) populations in the Czech Republic. – 2003 BCPC Symposiumproceedings No. 80: Slugs & snails: agricultural, veterinary & environmental perspectives, pp. 99–102. Náhled posteru [193 kb]. Poster [2576 kb]

Dvořák L., Čejka T. & Horsák M., 2003: Present knowledge of distribution of Tandonia budapestensis (Hazay, 1881) in the Czech and Slovak Republics (Gastropoda: Milacidae). – Malakológiai Tájekoztató (Malacological Newsletter), 21: 37–43.

Dvořák L., 2003: Snails in the limestone caves of the Bohemian Forest foothills (SW-Bohemia). – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 27–30. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-27 Creative Commons License

Horsák M. & Dvořák L., 2003: Co víme o plzáku španělském (Arion lusitanicus). – In: Zoologické dny Brno 2003, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 13.-14. února 2003: 35–36.

Dvořák L., 2003: Nejvzácnější prvky šumavské malakofauny. – In: Zoologické dny Brno 2003, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 13.-14. února 2003: 29.

2002

Dvořák L., 2002: Contribution to the knowledge of snails (Gastropoda) of limestone caves near Moldova Noua (SW Romania, Banat). – Nachrichtenblatt der Ersten Vorarlberger Malakologischen Gesellschaft, 10: 43–47.

Horsák M. & Dvořák L., 2002: Plzák španělský (Arion lusitanicus) - nejzávažnější škůdce mezi měkkýši. – Zpravodaj AGROEKO Žamberk, 20/2002: 4–8. PDF.

Hlaváč J. Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Vrabec V., 2002: Měkkýši Českého lesa – I. Vybrané lokality v severní části (západní Čechy). – Silva Gabreta, 8: 205–228.

Dvořák L., 2002: Malakofauna Přírodní rezervace Amálino údolí. - Silva Gabreta, 8: 157–166.

Dvořák L., 2002: Nebezpečí pro zahrádky – plzák španělský. – Šumava, 2/2002: 24–25. (page 24, page 25, only text)

Dvořák L., 2002: Někteří bezobratlí živočichové sklepů na území západních Čech a Šumavy. – Erica, 10: 97–106.

Dvořák L. & Horsák M., 2002: Nové nálezy plže Oxychilus (Riedelius) montivagus (Kimakowicz, 1890) z rumunských jeskyní [New records of the snail Oxychilus (Riedelius) montivagus (Kimakowicz, 1890) from Romanian caves]. – Speleo, (34): 15–16.

2001

Dvořák L. & Horsák M., 2001: Vitrea transsylvanica – the new species of a Carpathian snail in the Bohemian Forest. – Silva Gabreta, 6: 165–170.

Dvořák L. & Hlaváč J. Č., 2001: Nástin rozšíření vybraných ruderálních a synantropních druhů plžů (Gastropoda) v oblasti Šumavy a Pošumaví. – Silva Gabreta, 6: 183–197.

Horsák M. & Dvořák L., 2001: Present distribution of Lehmannia macroflagellata (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic. – Časopis Slezského Muzea Opava (A), 50: 89–93.

2000

Dvořák L., 2000: Plž skelnatka hladká Oxychilus (Morlina) glaber (Rossmäsler, 1835) v jeskyních v okolí obcí Svatá Helena a Sasca Montană (JZ Rumunsko – Banát). – Speleo, 30: 29–30.

1999

Dvořák L., 1999: Malakofauna sklepů, štol a jeskyní západních Čech a oblasti Šumavy. – Silva Gabreta, 3: 141–154.

1998

Dvořák L., 1998: Páskovka hajní (Cepaea nemoralis L.) v jižních Čechách. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 38: 18.

 


Copyright © 2023   Published by author
Updated: