Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 5

Arion alpinus Pollonera, 1887 in the Czech Republic (Gastropoda: Arionidae)

Libor Dvořák, Thierry Backeljau, Peter L. Reischütz, Michal Horsák, Karin Breugelmans & Kurt Jordaens

The first records of the pulmonate land snail Arion alpinus in the Czech Republic are presented and the European distribution and ecology of this species are discussed. A. alpinus occurs in forest ecosystems in the southern part of the Czech Republic at the margin of its continuous distribution range. Both externally and anatomically the Czech Republican specimens strongly resemble A. alpinus from neighbouring countries. Identification was confirmed by DNA analysis.

Dvořák L., Backeljau T., Reischütz P. L., Horsák M., Breugelmans K. & Jordaens K., 2006: Arion alpinus Pollonera, 1887 in the Czech Republic (Gastropoda: Arionidae). – Malacologica Bohemoslovaca, 5: 51–55. https://doi.org/10.5817/MaB2006-5-51

Publication date: 6. 12. 2006. PDF (1.3 MB) Creative Commons LicenseCited By výpis přes Munipress

Cited-by (7)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [Annotated list of mollusc species recorded outdoors in the Czech and Slovak Republics]
Michal Horsák, Lucie Juřičková, Luboš Beran, Tomáš Čejka, Libor Dvořák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  9,  číslo:  S1,  první strana:  1,  rok:  2010  
https://doi.org/10.5817/MaB2010-9-s1-v2

2. Měkkýši Národní přírodní rezervace Soos [Molluscs (Mollusca) of the Soos National Nature Reserve]
Jitka Horáčková
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  11,  první strana:  54,  rok:  2012  
https://doi.org/10.5817/MaB2012-11-54

3. Animal Mitochondria, Positive Selection and Cyto-Nuclear Coevolution: Insights from Pulmonates
Aristeidis Parmakelis, Panayiota Kotsakiozi, David Rand, Kostas Bourtzis
PLoS ONE  ročník:  8,  číslo:  4,  první strana:  e61970,  rok:  2013  
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0061970

4. Měkkýši v nivě Milešovského potoka [Molluscs of the Milešovský Potok floodplain (Northwest Bohemia, Czech Republic)]
Jitka Horáčková, Vojen Ložek, Lucie Juřičková
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  10,  první strana:  24,  rok:  2011  
https://doi.org/10.5817/MaB2011-10-24

5. Měkkýši zapomenutého Branžovského hvozdu (jihozápadní Čechy) [Molluscs of the forgotten Branžovský hvozd Forest (south-western Bohemia)]
Jitka Horáčková, Libor Dvořák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  16,  první strana:  12,  rok:  2017  
https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-12

6. Příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Český les [A contribution to the knowledge of molluscs of the Český les PLA]
Štěpánka Podroužková, Magda Drvotová, Jan Podroužek, Eva Šizlingová
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  21,  první strana:  120,  rok:  2022  
https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-120

7. Měkkýši Českého lesa – IV. Nové údaje pro jižní část Českého lesa [Molluscs of the Český Les Mts. – IV. New data for the southern part of the Český Les Mts.]
Jitka Horáčková, Libor Dvořák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  7,  první strana:  81,  rok:  2008  
https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-81


Copyright © 2006   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: