Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 20

Zajímavé nálezy teplomilných plžů v Karlovarském kraji (nejzápadnější Čechy)
Interesting records of thermophilic snails in the Karlovy Vary Region (westernmost Bohemia)

Libor Dvořák

Several xeric sites in the Karlovy Vary Region, mainly along railways, were surveyed for thermophilic snails of open habitats in 2019 and 2020. Two localities of Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801), 13 localities of Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) and two localities of Xerolenta obvia (Menke, 1828) were found. These three species are all new for the region. The locality of Tři Sekery (665 m a.s.l.) represents the altitudinal maximum of M. cartusiana in Czechia. Although the two sites with Xerolenta obvia were secondary; relatively high densities may suggest that these populations were established in this regions some time ago.

Keywords: faunistics, Gastropoda, western Bohemia, new records

Dvořák L., 2021: Zajímavé nálezy teplomilných plžů v Karlovarském kraji (nejzápadnější Čechy) [Interesting records of thermophilic snails in the Karlovy Vary Region (westernmost Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 30–34. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-30

Publication date: 24. 5. 2021. PDF (12,7 MB) Creative Commons LicenseCited By výpis přes Munipress

Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Nové nálezy tmavoretky bělavé Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) ve Strakonicích a okolí [New records of Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) in and around Strakonice
Vilém Hrdlička, Eva Legátová
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  22,  první strana:  1,  rok:  2023  
https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-1


Copyright © 2021   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: