Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

Malacologica Bohemoslovaca Vol. 20 (2021)Vodní měkkýši přírodní rezervace Horní Lužnice – revizní průzkum po více než 10 letech [Aquatic molluscs of the Horní Lužnice Nature Reserve – revision survey after more than 10 years]

29. 3. 2021
Beran L. & Beran J., 2021: Vodní měkkýši přírodní rezervace Horní Lužnice – revizní průzkum po více než 10 letech [Aquatic molluscs of the Horní Lužnice Nature Reserve – revision survey after more than 10 years]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 1–8. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-1


Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Jihlavy [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Jihlava River]

6. 4. 2021
Beran L., 2021: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Jihlavy [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Jihlava River]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 9–14. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-9


Plži Obory Hvězda, Petřína a Vyšehradu v Praze [Gastropods of the Hvězda Game Reserve, Petřín and Vyšehrad in Prague]

13. 4. 2021
Podroužková Š., Drvotová M., Říhová D. B., Škodová J., Kocurková A. & Juřičková L., 2021: Plži Obory Hvězda, Petřína a Vyšehradu v Praze [Gastropods of the Hvězda Game Reserve, Petřín and Vyšehrad in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 15–29. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-15


Zajímavé nálezy teplomilných plžů v Karlovarském kraji (nejzápadnější Čechy) [Interesting records of thermophilic snails in the Karlovy Vary Region (westernmost Bohemia)]

24. 5. 2021
Dvořák L., 2021: Zajímavé nálezy teplomilných plžů v Karlovarském kraji (nejzápadnější Čechy) [Interesting records of thermophilic snails in the Karlovy Vary Region (westernmost Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 30–34. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-30


Pontophaedusa funiculum (Mousson, 1856) (Gastropoda: Eupulmonata: Clausiliidae) lived in captivity for 15 years

6. 8. 2021
Páll-Gergely B., 2021: Pontophaedusa funiculum (Mousson, 1856) (Gastropoda: Eupulmonata: Clausiliidae) lived in captivity for 15 years. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 35–36. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-35


Měkkýši Přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze [Molluscs of the Prokopské údolí Nature Reserve in Prague]

10. 8. 2021
Podroužková Š., Drvotová M., Říhová D. B. & Juřičková L., 2021: Měkkýši Přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze [Molluscs of the Prokopské údolí Nature Reserve in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 37–55. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-37


Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2020

16. 9. 2021
Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Kosová T., Čačaný J., Szabóová D., Říhová D., Tej B. & Horsák M., 2021: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2020. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 56–74. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-56


Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2020

27. 9. 2021
Gural-Sverlova N., Egorov R., Kruglova O., Kovalevich N. & Gural R., 2021: Introduced land snail Cepaea nemoralis (Gastropoda: Helicidae) in Eastern Europe: spreading history and the shell colouration variability. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 75–91. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-75


Vodní měkkýši přírodní rezervace Krabonošská niva [Aquatic molluscs of the Krabonošská niva Nature Reserve]

1. 11. 2021
Beran L. & Beran J., 2021: Vodní měkkýši přírodní rezervace Krabonošská niva [Aquatic molluscs of the Krabonošská niva Nature Reserve]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 92–97. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-92


Malakofauna přírodní památky Babinské louky v CHKO České středohoří [Mollusc fauna of the Babinské louky Nature Monument in the České středohoří Protected Landscape Area]

22. 11. 2021
Horáčková J., 2021: Malakofauna přírodní památky Babinské louky v CHKO České středohoří [Mollusc fauna of the Babinské louky Nature Monument in the České středohoří Protected Landscape Area]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 98–107. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-98


Plži přírodní rezervace Poledňana v CHKO Beskydy [Gastropods of the Poledňana Nature Reserve in the Beskydy PLA]

25. 11. 2021
Coufal R., 2021: Plži přírodní rezervace Poledňana v CHKO Beskydy [Gastropods of the Poledňana Nature Reserve in the Beskydy PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 108–114. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-108


Měkkýši Přírodní rezervace Hutě a jejího okolí v CHKO Bílé Karpaty [Molluscs of the Hutě Nature Reserve and its surroundings in the White Carpathians PLA]

29. 11. 2021
Coufal R. & Horsák M., 2021: Měkkýši přírodní rezervace Hutě a jejího okolí v CHKO Bílé Karpaty [Molluscs of the Hutě Nature Reserve and its surroundings in the White Carpathians PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 115–122. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-115


Cornu aspersum (Gastropoda: Helicidae) in Western Ukraine with an overview of introduced species of land molluscs from this area

9. 12. 2021
Gural-Sverlova N. & Gural R., 2021: Cornu aspersum (Gastropoda: Helicidae) in Western Ukraine with an overview of introduced species of land molluscs from this area. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 123–135. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-123


Malakofauna navrhované přírodní rezervace Houžetín v CHKO České středohoří [Mollusc fauna of the proposed Houžetín Nature Reserve in the České středohoří Protected Landscape Area]

9. 12. 2021
Horáčková J., 2021: Malakofauna navrhované přírodní rezervace Houžetín v CHKO České středohoří [Mollusc fauna of the proposed Houžetín Nature Reserve in the České středohoří Protected Landscape Area]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 136–150. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-136


Copyright © 2021   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University
Updated: