Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 20

Vodní měkkýši přírodní rezervace Krabonošská niva
Aquatic molluscs of the Krabonošská niva Nature Reserve

Luboš Beran & Jaroslav Beran

A floodplain of the Lužnice river at the Czech-Austrian border is protected by the Krabonošská niva Nature Reserve (Southern Bohemia, Czech Republic). This floodplain has a relatively natural character and, in addition to the Lužnice river, there is a high diversity of habitats at various stages of succession such as oxbows, pools and temporary wetlands. Altogether 20 species were found at 15 sites studied in 2021. Common and widespread gastropods Lymnaea stagnalis, Segmentina nitida and Planorbarius corneus belonged among the most often recorded species. Endangered Pisidium globulare was found at two sites, and only one non-native species Physa acuta was recorded. Molluscan assemblages are very similar to the assemblages of the neighboring Horní Lužnice Nature Reserve.

Keywords: Mollusca, faunistics, Lužnice floodplain

Beran L. & Beran J., 2021: Vodní měkkýši přírodní rezervace Krabonošská niva [Aquatic molluscs of the Krabonošská niva Nature Reserve]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 92–97. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-92

Publication date: 1. 11. 2021. PDF (11,3 MB) Creative Commons LicenseMap with localities. Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2021
Tomáš Čejka, Luboš Beran, Radovan Coufal, Libor Dvořák, Jitka Horáčková, Veronika Horsáková, Lucie Juřičková, Ondřej Korábek, Tereza Adamcová, Dana Szabóová, Jana Škodová, Michal Horsák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  21,  první strana:  49,  rok:  2022  
https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-49


Copyright © 2021   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: