logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Luboš Beran

RNDr. Luboš BERAN, Ph.D.

addressaddress:
Křivenice 58, CZ-27703 Horní Počaply

addressaddress:
Regional Office Kokořínsko – Máchův kraj Protected Landscape Area Administration, Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Česká 149, CZ-276 01 Mělník, Czechia
(česky:) regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká 149, CZ-27601 Mělník
tel. +420 721 266 086, +420 608 790 484

emailemail:
lubos.beran@nature.cz
lubos.beran.krivenice@seznam.cz

ORCIDORCID:
0000-0002-5851-6048

ResearchGateResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Lubos_Beran

ScopusScopus author ID:
57223389287


List of malacological publications (PDF files are available on request via e-mail)

2024

Beran L. & Beran K., 2024: Ranská jezírka – významná lokalita vodních měkkýšů na okraji Žďárských vrchů [Ranská jezírka – an important site of aquatic molluscs on the edge of the Žďárské vrchy]. – Malacologica Bohemoslovaca, 23: 37–41. https://doi.org/10.5817/MaB2024-23-37 Creative Commons License

Beran L., Beranová V. & Vrabec V., 2024: Vodní měkkýši Odlezelského jezera [Aquatic molluscs of Lake Odlezly]. – Malacologica Bohemoslovaca, 23: 1–5. https://doi.org/10.5817/MaB2024-23-1 Creative Commons License

Coufal R. & Beran L., 2024: First occurrence of Melanoides tuberculata (O. F. Müller, 1774) in an open environment in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 23: 34–36. https://doi.org/10.5817/MaB2024-23-34 Creative Commons License

Čejka T., Beran L., Adamcová T., Bronišová V., Coufal R., Čiliak M., Drvotová M., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Kocurková A., Korábek O., Podroužková Š., Říhová D. B., Šlachtová E. & Horsák M., 2024: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2023. – Malacologica Bohemoslovaca, 23: 69–83 pp. https://doi.org/10.5817/MaB2024-23-69 Creative Commons License

Lopes-Lima M., Geist J., Egg S., Beran L., Bikashvili A., Van Bocxlaer B., Bogan A. E., Bolotov I. N., Chelpanovskaya O. A., Douda K., Fernandes V., Gomes-dos-Santos A., Gonçalves D. V., Gürlek M. E., Johnson N. A., Karaouzas I., Kebapçı Ü., Kondakov A. V., Kuehn R., Lajtner J., Mumladze L., Nagel K-O., Neubert E., Österling M., Pfeiffer J., Prié V., Riccardi N., Sell J., Schneider L. D., Shumka S., Sîrbu I., Skujienė G., Smith C. H., Sousa R., Stöckl K., Taskinen J., Teixeira A., Todorov M., Trichkova T., Urbańska M., Välilä S., Varandas S., Veríssimo J., Vikhrev I. V., Woschitz G., Zając K., Zając T., Zanatta D., Zieritz A., Zogaris S. & Froufe E., 2024: Integrative phylogenetic, phylogeographic and morphological characterisation of the Unio crassus species complex reveals cryptic diversity with important conservation implications. – Molecular Phylogenetics and Evolution, 108046. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2024.108046

2023

Beran L., 2023: NPR Šúr – významná lokalita vodních měkkýšů [Šúr National Nature Reserve – an important habitat for aquatic molluscs]. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 48–53. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-48 Creative Commons License

Beran L., Beran J. & Beran K., 2023: Výsledky faunistického vodních měkkýšů Národního parku Šumava v letech 2021–2022 [Results of the faunistic surveys of aquatic molluscs in the Šumava National Park in 2021–2022]. – Silva Gabreta, 29: 17–48.

Beran L., Čejka T., Adamcová T., Coufal R., Čačaný J., Horáčková J., Juřičková L., Podroužková Š., Říhová D., Šlachtová E. & Horsák M., 2023: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2022. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 37–47. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-37 Creative Commons License

Beran L. & Pešić V., 2023: First record of invasive clams of the genus Corbicula (Bivalvia: Cyrenidae) from Lake Skadar in Montenegro. – Folia Malacologica, 31(2): 115–118. https://doi.org/10.12657/folmal.031.015 Creative Commons License

Beran L., Šlachtová E. & Čejka T., 2023: Diverzita vodních měkkýšů řeky Turiec (Slovensko) [Diversity of aquatic molluscs of the river Turiec (Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 13–18. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-13 Creative Commons License

Saito T., Šlachtová E., Nováková M., Horsáková V., Ye B., Beran L. & Horsák M., 2023: Invasion history of Gyraulus chinensis (Gastropoda: Planorbidae) in Europe: a molecular and literature-based approach. – Hydrobiologia. https://doi.org/10.1007/s10750-023-05157-y Creative Commons License

2022

Beran L., 2022: Řečice – nejvýznamnější lokalita mlžů rodu Pisidium na Vysočině? [Řečice – the most important locality of bivalves of the genus Pisidium in the Vysočina region?]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 9–14. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-9 Creative Commons License

Beran L., 2022: Supplement to the knowledge of aquatic molluscs of greenhouses in the Czech Republic. – Folia Malacologica, 30(2): 93–98. https://doi.org/10.12657/folmal.030.013 Creative Commons License

Beran L. & Beranová V., 2022: Vodní měkkýši CHKO Brdy [Aquatic molluscs of the Brdy PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 95–119. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-95 Creative Commons License

Beran L. & Beranová V., 2022: Vodní měkkýši přírodních rezervací Žabakor, Podtrosecká údolí a Údolí Plakánek v CHKO Český ráj [Aquatic molluscs of nature reserves Žabakor, Podtrosecká údolí and Údolí Plakánek in the Český ráj PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 15–23. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-15 Creative Commons License

Beran L., Jaszczyńska A. & Hofman S., 2022: Notes on the distribution of Dalmatinella simonae (Gastropoda: Hydrobiidae) in Croatia and the utility of barcoding in its determination. – Folia Malacologica, 30(3): 128–134. https://doi.org/10.12657/folmal.030.016 Creative Commons License

Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Adamcová T., Szabóová D., Škodová J. & Horsák M., 2022: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2021. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 49–62. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-49 Creative Commons License

Hofman S., Grego J., Beran L., Jaszczyńska A., Osikowski A. & Falniowski A., 2022: Kerkia Radoman, 1978 (Caenogastropoda: Hydrobiidae): endemism, apparently morphostatic evolution and cryptic speciation. – Molluscan Research, 42(4): 295–319. https://doi.org/10.1080/13235818.2022.2129943

Říhová D. B., Podroužková Š., Škodová J. P., Kocurková A., Drvotová M., Beran L. & Juřičková L., 2022: Měkkýši PP Hrnčířské louky v Praze [Molluscs of the Hrnčířské louky Nature Monument in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 24–29. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-24 Creative Commons License

Šlachtová E., Beran L., Horsáková V. & Horsák M., 2022: Severoamerický kružník malý v Evropě – příběh s nečekaným koncem [North American Gyraulus parvus in Europe – a Story with an Unexpected Ending]. – Živa, 70(2): 78–79. abstract

2021

Beran L. 2021: Freshwater molluscs of the Zrmanja and Krupa Rivers (Croatia) – the role of these rivers as a refuge of threatened and endemic species. – Folia Malacologica, 29(2): 91–110. https://doi.org/10.12657/folmal.029.010 Creative Commons License

Beran L. 2021: Proč u nás vymírá svinutec tenký? [Why Is Whirpool ram’s-horn Dying in Our Country?]. – Živa, 69(5): 241–242. abstract

Beran L., 2021: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Jihlavy [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Jihlava River]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 9–14. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-9 Creative Commons License

Beran L. 2021: Tanousia zrmanjae – téměř vyhynulý endemit, nebo relikt? [Tanousia zrmanjae – an Almost Extinct Endemic, or Relic?]. – Živa, 69(5): 242. abstract

Beran L., 2021: The Orava dam reservoir – an important site of aquatic molluscs in north-western Slovakia. – Folia Malacologica, 29(2): 111-116. https://doi.org/10.12657/folmal.029.011 Creative Commons License

Beran L. & Beran J., 2021: Vodní měkkýši přírodní rezervace Krabonošská niva [Aquatic molluscs of the Krabonošská niva Nature Reserve]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 92–97. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-92 Creative Commons License

Beran L. & Beran J., 2021: Vodní měkkýši přírodní rezervace Horní Lužnice – revizní průzkum po více než 10 letech [Aquatic molluscs of the Horní Lužnice Nature Reserve – revision survey after more than 10 years]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 1–8. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-1 Creative Commons License

Beran L., Rysiewska A., Hofman S., Osikowski A. & Falniowski A., 2021: A new species of Dalmatinella Radoman, 1973 (Caenogastropoda: Hydrobiidae) from Croatia. – Journal of Conchology, 44(1): 1–10.

Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Kosová T., Čačaný J., Szabóová D., Říhová D., Tej B. & Horsák M., 2021: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2020. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 56–74. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-56 Creative Commons License

Lajtner J., Beran L., Pušić I., Polović L., Crnčan P., Ćuk R. & Žganec K., 2021: Alien and invasive molluscs in the Croatian freshwaters. – In: Jelaska S. D. (ed.), 4. Croatian Symposium on Invasive Species, Zagreb, Croatia, 29-30. XI 2021, Book of Abstracts, 95. (poster)

Lorencová E., Beran L., Nováková M., Horsáková V., Rowson B., Hlaváč J. Č., Nekola J. C. & Horsák M., 2021: Invasion at the population level: a story of the freshwater snails Gyraulus parvus and G. laevis. – Hydrobiologia, 848: 4661–4671. https://doi.org/10.1007/s10750-021-04668-w

Šlachtová E., Beran L., Nováková M., Horsáková V., Rowson B., Hlaváč J. Č., Nekola J. C. & Horsák M., 2021: Freshwater snails Gyraulus parvus (Say, 1817) and G. laevis (Alder, 1838): a story of the invasion at the population level. – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 173. (přednáška)

2020

Beran L., 2020: Aquatic molluscs of the Zemplínská šírava dam reservoir (East Slovakia). – Folia Malacologica, 28(2): 114–120. https://doi.org/10.12657/folmal.028.006 Creative Commons License

Beran L., 2020: First records of Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) and Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) from the Adriatic part of Croatia. – Folia Malacologica, 28(4): 259–302. https://doi.org/10.12657/folmal.028.024 Creative Commons License

Beran L., 2020: Vodní měkkýši přírodní rezervace Maštale (východní Čechy) [Aquatic molluscs of the Maštale Nature Reserve (East Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 124–130. https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-124 Creative Commons License

Beran L., 2020: Vodní měkkýši Sázavy a vybraných přítoků se zaměřením na ohrožené a nepůvodní druhy [Aquatic molluscs of the Sázava River and its selected tributaries with a focus on threatened and non-native species]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 29–54. https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-29 Creative Commons License

Beran L., 2020: Vodní měkkýši Zoologické zahrady hl. m. Prahy [Aquatic molluscs of Prague Zoo]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 55–60. https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-55 Creative Commons License

Beran L. & Beranová V., 2020: Vodní měkkýši národní přírodní památky Žehuňský rybník (střední Čechy) [Aquatic molluscs of the Žehuňský rybník National Nature Monument (Central Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 20–28. https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-20 Creative Commons License

Čejka T., Beran L., Korábek O., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Coufal R., Drvotová M., Maňas M., Horsáková V. & Horsák M., 2020: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 71–106. https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-71 Creative Commons License

Měkkýši Českého krasu

Podroužková Š., Ložek V., Juřičková L., Horáčková J., Beran L. & Hlaváč J., 2020: Měkkýši Českého krasu. – Příroda, Praha, 40: 296 pp. ISBN 978-80-7620-042-5

2019

Beran L., 2019: Aquatic molluscs of the Mrežnica River. – Natura Croatica, 28(1): 99–106. https://doi.org/10.20302/NC.2019.28.9

Beran L., 2019: Colonisation of the newly-created artificial lake medard and its surroundings by aquatic molluscs. – Folia Malacologica, 27(2): 91–100. https://doi.org/10.12657/folmal.027.010 Creative Commons License

Beran L. 2019: Distribution and recent status of freshwater mussels of family Unionidae (Bivalvia) in the Czech Republic. – Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 420, 45. https://doi.org/10.1051/kmae/2019038

Beran L., 2019: Vodní měkkýši Oslavy [Aquatic molluscs of the Oslava River]. – Malacologica Bohemoslovaca, 18: 8–12. https://doi.org/10.5817/MaB2019-18-8 Creative Commons License

Beran L. & Čejka T., 2019: New records of Pisidium tenuilineatum Stelfox, 1918 (Bivalvia, Sphaeriidae) from Slovakia. – Malacologica Bohemoslovaca, 18: 15–18. https://doi.org/10.5817/MaB2019-18-15 Creative Commons License

Beran L., Horsák M. & Hofman S., 2019: First records of Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862) (Gastropoda: Viviparidae) from the Czech Republic outside its native range. – Folia Malacologica, 27(3): 223–229. https://doi.org/10.12657/folmal.027.021 Creative Commons License

Horsák M. & Beran L., 2019: Metodika mapování a inventarizačních průzkumů měkkýšů. Verze 2019 [Methods of mollusc mapping and inventory survey. 2019 version]. – In: Metodiky k projektu "Monitoring, mapování a inventarizace" ["Monitoring, mapping and inventory survey" project methodology], Pavlíčko A. (ed.) AOPK ČR, 7 pp.

Juračka P. J., Dobiáš J., Boukal D. S., Šorf M., Beran L., Černý M. & Petrusek A., 2019: Spatial context strongly affects community composition of both passively and actively dispersing pool invertebrates in a highly heterogeneous landscape. – Freshwater Biology, 64(12): 2093–2106. https://doi.org/10.1111/fwb.13398

Rysiewska A., Hofman S., Osikowski A., Beran L., Pešić. V. & Falniowski A. 2019: Viviparus mamillatus (Küster, 1852), and partial congruence between the morphology- allozyme- and DNA-based phylogeny in European Viviparidae (Caenogastropoda: Architaenioglossa). – Folia Malacologica, 27(1): 43–51. https://doi.org/10.12657/folmal.027.004 Creative Commons License

Schniebs K., Glöer P., Vinarski M. V., Beran L. & Hundsdoerfer A. K. 2019: Infraspecific morphological and genetic variability in the Palaearctic freshwater snail Radix ampla (Hartmann, 1821) (Gastropoda: Basommatophora: Lymnaeidae). – Journal of Conchology, 43(3): 245–267.

2018

Beran L., 2018: Korbikula asijská – další přistěhovalec dobývá Prahu [The Asian Clam – Another Immigrant Invades Prague].– Živa, 66(5): 257–258. abstract.

Beran L., 2018: Revision survey of non-marine aquatic molluscs (Gastropoda, Bivalvia) of Krk Island (Croatia). – Natura Croatica, 27(1): 211–224. https://doi.org/10.20302/NC.2018.27.11

Beran L., 2018: Slávička mnohotvárná – náš nejstarší přistěhovalec mezi mlži [Zebra Mussel – Our Oldest Immigrant Gastropod]. – Živa, 66(5): 255–256. abstract.

Beran L., 2018: Vodní měkkýši Novohradky [Aquatic molluscs of the Novohradka River]. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 8–12. https://doi.org/10.5817/MaB2018-17-8 Creative Commons License

Beran L., 2018: Vodní měkkýši Svitávky v severních Čechách [Aquatic molluscs of the Svitávka River in Northern Bohemia]. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 13–16. https://doi.org/10.5817/MaB2018-17-13 Creative Commons License

Beran L. & Horáčková J., 2018: Freshwater molluscs in the Czech Republic – current status and red list. – First Freshwater Mollusk International Society Meeting in Europe. Bringing the gap between freshwater mollusk research and conservation in the Old and New World, Riccardi N., Urbanska M., Lopes-Lima M., Crovato P., Book of abstracts, Verbania, Italy, September 16th–20th September 2018, 89 p. (poster)

Beran L. & Škodová J., 2018: Měkkýši Národní přírodní památky Hrabanovská černava (střední Čechy) [Molluscs of the Hrabanovská černava National Nature Monument (Central Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 1–7. https://doi.org/10.5817/MaB2018-17-1 Creative Commons License

Čejka T., Beran L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Juřičková L., Čačaný J., Buďová J., Dvořáková J., Frodlová J., Horáčková J., Horsáková V., Hrdlička V., Jansová A., Myšák J., Novák J. & Škodová J., 2018: Měkkýši Hostýnských vrchů [Molluscs of the Hostýnské vrchy Hills]. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 17–27. https://doi.org/10.5817/MaB2018-17-17 Creative Commons License

Horáčková J., Horsák  M., Beran L., Čejka T., Juřičková L., Maňas M. & Simon O., 2018: Malacologica Bohemoslovaca and other freshwater mollusc data sources from the Czech and Slovak Republics. – First Freshwater Mollusk International Society Meeting in Europe. Bringing the gap between freshwater mollusk research and conservation in the Old and New World, Riccardi N., Urbanska M., Lopes-Lima M., Crovato P., Book of abstracts, Verbania, Italy, September 16–20 2018, 97 p. (poster)

Horáčková J., Juřičková L., Beran L. & Ložek V.: Měkkýši Chráněné krajinné oblasti České středohoří. – In: Zoologické dny Praha 2018. Bryja J. & Solský M. (eds),  Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018: 88–89. (přednáška)

Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří

Horáčková J., Beran L., Ložek V., Zvarič B., Juřičková L., Hlaváč J., Jansová A. & Horsák M., 2018: Rozšíření nalezených druhů měkkýšů v CHKO České středohoří. – In: Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří, Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (eds) Příroda, Praha, 37: 128–213. ISBN 978-80-7620-033-3 (printed and PDF version)

Horáčková J., Beran L., Ložek V., Juřičková L. & Zvarič B., 2018: Přehled faunistických nálezů podle lokalit. – In: Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří, Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (eds) Příroda, Praha, 37: 214–450. (printed and PDF version)

Horáčková J., Ložek V., Juřičková L. & Beran L., 2018: Sumarizace faunistických výsledků. – In: Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří, Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (eds) Příroda, Praha, 37: 451–493. (printed and PDF version)

PDF extended version of three above works:
Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (eds) 2018: Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří. – Příroda, Praha, 37: 1255 pp. (PDF extended version)

Komzák P., Beran L. & Horsák M., 2018: The first record of Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) in Moravia (SE Czech Republic). – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 28–30. https://doi.org/10.5817/MaB2018-17-28 Creative Commons License

2017

Beran L., 2017: Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) – příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko – Máchův kraj [Molluscs of the Dolanský rybník Pond (Northern Bohemia) – a contribution to the knowledge of molluscs of the Kokořínsko – Máchův kraj PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 1–6. https://doi.org/10.5817/MaB2018-17-28 Creative Commons License

Beran L. 2017: Nepůvodní druhy vodních měkkýšů v ČR. – Fórum ochrany přírody, 4(3): 31–34. (HTML verze)

Beran L., 2017: Notes on the distribution and status of Tanousia zrmanjae (Brusina, 1866) (Gastropoda: Truncatelloidea: Hydrobiidae). – Folia Malacologica, 25(2): 109–115. https://doi.org/10.12657/folmal.025.006 Creative Commons License

Beran L., 2017: Vodní měkkýši rybníka Baroch a jejich změny po revitalizaci [Aquatic molluscs of the Baroch Pond and their changes after a restoration]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 33–36. https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-33 Creative Commons License

Beran L., 2017: Vodní měkkýši Vysočiny [Freshwater molluscs of Vysočina Region (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 44–76. https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-44 Creative Commons License

Beran L., Juřičková L. & Horsák M., 2017: Mollusca (měkkýši) [Mollusca (molluscs)]. – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates], Hejda R., Farkač J. & Chobot K. (eds) Příroda, 36: 71–76. (in Czech)

Horáčková J., Beran L., Juřičková L. & Ložek V., 2017: Měkkýši údolí Liběchovky - jejich vývoj, současnost i budoucnost. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 70–71 (přednáška)

Rysiewska A., Prevorčnik S., Osikowski A., Hofman S., Beran L. & Falniowski A. 2017: Phylogenetic relationships in Kerkia and introgression Hauffenia and Kerkia (Caenogastropoda: Hydrobiidae). – Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 55(2): 106–117. https://doi.org/10.1111/jzs.12159

2016

Beran L., 2016: A contribution to knowledge of freshwater molluscs (Mollusca) of the Krka River in the Krka National Park (Croatia). – Natura Croatica, 25(2): 295–304. https://doi.org/10.20302/NC.2016.25.25

Beran L., 2016: Pisidium pseudosphaerium Favre, 1927 (Bivalvia: Sphaeriidae) in the Czech Republic – rare or overlooked? – Folia Malacologica, 24(2): 57–62. https://doi.org/10.12657/folmal.024.005 Creative Commons License

Beran L., 2016: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů nivy Ploučnice mezi Českou Lípou a Mimoní [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Ploučnice River floodplain between the town of Česká Lípa and Mimoň]. – Malacologica Bohemoslovaca, 15: 21–29. https://doi.org/10.5817/MaB2016-15-21 Creative Commons License

Beran L., 2016: Vodní měkkýši dolního toku Chrudimky – jediná lokalita Unio crassus v Pardubickém kraji? [Aquatic molluscs of the lower stretch of the Chrudimka River – the only site of Unio crassus in Pardubice Region?]. – Malacologica Bohemoslovaca, 15: 30–36. https://doi.org/10.5817/MaB2016-15-30 Creative Commons License

Beran L., 2016: Změny malakocenóz vybraných labských ramen u Pardubic [Changes of mollusc assemblages of the selected oxbows near the town of Pardubice]. – Malacologica Bohemoslovaca, 15: 9–13. https://doi.org/10.5817/MaB2016-15-9 Creative Commons License

Beran L., Osikowski A., Hofman S. & Falniowski A., 2016: Islamia zermanica (Radoman, 1973) (Caenogastropoda: Hydrobiidae): morphological and molecular distinctness. – Folia Malacologica, 24(1): 25–30. https://doi.org/10.12657/folmal.024.004 Creative Commons License

Juračka P. J., Declerck S. A. J., Vondrák D., Beran L., Černý M. & Petrusek A., 2016: A naturally heterogeneous landscape can effectively slow down the dispersal of aquatic microcrustaceans. – Oecologia, 180: 785–796. https://doi.org/10.1007/s00442-015-3501-5

2015

Beran L., 2015: Aquatic mollusc fauna of the Ohře River – an important site of Unio crassus Philipsson, 1788 (Bivalvia: Unionidae) in northwestern Bohemia. – Folia Malacologica, 23(4): 243–261. https://doi.org/10.12657/folmal.023.021 Creative Commons License

Beran L., 2015: Changes in the distribution of Anisus vorticulus (Troschel, 1834) (Gastropoda: Planorbidae) in the Czech Republic, monitoring and notes on habitat requirements. – Folia Malacologica, 23: 211–223. https://doi.org/10.12657/folmal.023.020 Creative Commons License

Beran L., 2015: Non-marine aquatic molluscs (Gastropoda, Bivalvia) of Rab Island (Croatia). – Natura Croatica, 24(2): 255–264. https://doi.org/10.20302/NC.2015.24.16

Beran L., 2015: První doložené rozmnožování vlků v Čechách po více než 200 letech. – Ochrana přírody, 70(2): 3–4.

Beran L., 2015: Vodní měkkýši Řepory v Praze (střední Čechy) [Aquatic molluscs of the Řepora in Prague (Central Bohemia)]. – Bohemia Centralis, 33: 135–141.

Beran L., Hofman S. & Falniowski A., 2015: Tanousia zrmanjae (Brusina, 1866) (Caenogastropoda: Truncatelloidea: Hydrobiidae): a living fossil. – Folia Malacologica, 23(4): 263–271. https://doi.org/10.12657/folmal.023.022 Creative Commons License

Douda K., Hronek J. , Beran L. & Bílý M., 2015: Vodní měkkýši Vltavy v Praze – habitatové nároky a populační dynamika v prostředí silně modifikovaného vodního toku [Freshwater molluscs of the Vltava River in Prague – habitat preferences and population dynamics in a heavily modified river]. – Bohemia Centralis, 33: 123–134.

Falniowski A. & Beran L., 2015: Belgrandiella A. J. Wagner, 1928 (Caenogastropoda: Truncatelloidea: Hydrobiidae): how many endemics? – Folia Malacologica, 23: 187–191. https://doi.org/10.12657/folmal.023.015 Creative Commons License

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č.,  Dvořák L., Hájek O., Maňas M. & Ložek V., 2015: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm, checklist updated at April 28, 2015. Creative Commons License

Lorencová E., Beran L. & Horsák M., 2015: Invazní druhy vodních měkkýšů v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 150. (přednáška)

Lorencová E., Beran L. & Horsák M., 2015: Šíření nepůvodních druhů vodních měkkýšů v České republice [The spread of non-native freshwater molluscs in the Czech Republic]. – In: Rádková V & Bojková J. (eds). XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“: Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. 29. června – 3. července 2015, Mikulov.

Lorencová E., Beran L., Horsáková V. & Horsák M. 2015: Invasion of freshwater molluscs in the Czech Republic: time course and environmental predictors. – Malacologia, 59(1): 105–120. https://doi.org/10.4002/040.059.0107

Podroužková Š., Juřičková L., Hronová H., Beran L., Říhová D. & Ložek V., 2015: Měkkýši údolí horního a středního Kačáku [Molluscs of the upper and middle Kačák brook valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 74–90. https://doi.org/10.5817/MaB2015-14-74 Creative Commons License

2014

Beran L., 2014: Contribution to the knowledge of non-marine aquatic molluscan fauna (Gastropoda, Bivalvia) of Pag Island (Croatia). – Natura Croatica, 23(2): 303–313.

Beran L., 2014: Škeblice asijská (Sinanodonta woodiana) – další nepůvodní druh byl nalezen v Poodří. – Poodří, 17(2): 10–11.

Beran L., Bodon M. & Cianfanelli S., 2014: Revision of “Hauffenia jadertina” Kuščer 1933, and description of a new species from Pag island, Croatia (Gastropoda: Hydrobiidae). – Journal of Conchology, 41(5): 585–601.

Horáčková J., Ložek V., Beran L., Juřičková L., Podroužková Š., Peterka J. & Čech M., 2014: Měkkýši údolí Vltavy (Čechy) [Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 13: 12–105. https://doi.org/10.5817/MaB2014-13-12 Creative Commons License

Kolaříková K., Horecký J., Liška M., Jíchová M., Tátosová J., Lapšanská N., Hořická Z.,  Chvojka P., Beran L., Košel V., Matěna J., Čiamporová-Zaťovičová Z., Krno I., Bulánková E., Šporka F., Kment P. & Stuchlík E., 2014: Benthic macroinvertebrates along the Czech part of the Labe and lower section of the Vltava rivers from 1996–2005, with a particular focus on rare and alien species. – Biologia, 69(4): 508–521. https://doi.org/10.2478/s11756-014-0336-1

Kozubíková-Balcarová E., Beran L., Ďuriš Z., Fischer D., Horká I., Svobodová J. & Petrusek A., 2014: Status and recovery of indigenous crayfish populations after recent crayfish plague outbreaks in the Czech Republic. – Ethology Ecology & Evolution, 26(2–3): 299–319. https://doi.org/10.1080/03949370.2014.897652

2013

Beran L., 2013: Aquatic molluscan fauna (Mollusca) of the Korana River (Croatia). – Natura Croatica, 22(2): 223–234.

Beran L., 2013: Freshwater molluscs of the Dyje (Thaya) river and its tributaries – the role of these water bodies in expansion of alien species and as a refuge for endangered gastropods and bivalves. – Folia Malacologica, 21(3): 143–160. https://doi.org/10.12657/folmal.021.018 Creative Commons License

Beran L., 2013: Je škeblička plochá skutečně vzácná? – z červené knihy našich měkkýšů [From the Red Book of Czech Molluscs – is the Depressed River Mussel Truly Rare?]. – Živa, 61(3): 121–122.

Beran L., 2013: Současný stav invaze a neobvyklá lokalita korbikuly asijské [Unusual Site of the Asian Clam]. – Živa, 61(1): 25.

Beran L., 2013: Vodní měkkýši nově vzniklého jezera Most v severních Čechách [Freshwater molluscs of the Most, a newly created lake in Northern Bohemia (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 89–92. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-89 Creative Commons License

Beran L., Lajtner J. & Crnčan P., 2013: Aquatic molluscan fauna (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) of Vrana Lake Nature Park (Croatia). – Natura Croatica, 22(1): 15–27.

Beran L. & Škodová J., 2013: Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy) [Molluscs of the Kopičácký rybník National Nature Monument (Central Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 93–98. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-93 Creative Commons License

Bílek O. & Beran L., 2013: Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji [Thick-shelled river mussel (Unio crassus) in a millrace of Úhlava River in Pilsen-Hradiště and notes  to its distribution in the Pilsen Region (Czech Republic)]. – Erica, Plzeň, 20: 131–140.

Buďová J., Černý M. & Beran L., 2013: Genetická diverzita levotočky bažinné (Aplexa hypnorum) aneb představují povodí dispersní bariéru? – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 39. (poster)

Novobilský A., Kašný M., Beran L., Rondelaud D. & Höglund J., 2013: Lymnaea palustris and Lymnaea fuscus are potential but uncommon intermediate hosts of Fasciola hepatica in Sweden. – Parasites & Vectors, 6: 251. https://doi.org/10.1186/1756-3305-6-251 Creative
       Commons License

2012

Beran L., 2012: Vodní malakofauna dolního toku Lužnice se zaměřením na stav populace velevruba tupého (Unio crassus) [Aquatic molluscan fauna of the lower part of the Lužnice River (South Bohemia, Czech Republic) with focus on the population of Unio crassus]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 13–21. https://doi.org/10.5817/MaB2012-11-13 Creative Commons License

Beran L., 2012: Vodní malakofauna přítoků Javorky u Lázní Bělohrad [Aquatic molluscan fauna of tributaries of the brook Javorka near Lázně Bělohrad (East Bohemia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 45–53. https://doi.org/10.5817/MaB2012-11-45 Creative Commons License

Beran L., 2012: 5.9.7 Vodní měkkýši. – In: Machar I. & Drobilová L. (eds): Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení II. díl. Universita Palackého v Olomouci. 595–605.

Beran L., 2012: Vodní měkkýši. – In: Tropek R. & Řehounek J. (eds): Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a management. ENTÚBC AV ČR & Calla, České Budějovice, 109–115. ISBN 978-80-86668-20-8.

Beran L., 2012: Vodní měkkýši jihočeské části EVL Vlašimská Blanice se zaměřením na populaci velevruba tupého (Unio crassus) [Aquatic molluscs of the part of Vlašimská Blanice SCI, with an emphasis on the population of Unio crassus in Southern Bohemia (Czech Republic)].  – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přír. vědy, 52: 133–142.

Beran L., 2012: Záchranné transfery vodních měkkýšů. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 17 pp. http://www.nature.cz/publik_syst2/files/transfery_mekkysu_2012_mensi.pdf

Kasny M., Beran L., Siegelova V., Siegel T., Leontovyc R., Berankova K., Pankrac J., Kostakova M. & Horak P., 2012: Geographical distribution of the giant liver fluke (Fascioloides magma) in the Czech Republic and potential risk of its further spread. – Veterinarni Medicina, 57(2): 101–109.

Pořízek L., Smrž M., Drhovská L., Šenk R., Beran L. & Procházka J., 2012: Máchův kraj – nová část CHKO Kokořínsko. – Ochrana přírody, 67(5): 2–6.

2011

Beran L., 2011: Doplněk k poznání vodní malakofauny Chráněné krajinné oblasti Český ráj (Česká republika) [Additional data on aquatic molluscs of the Český ráj (Bohemian Paradise) Protected Landscape Area (Czech Republic)]. – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 29: 87–105.

Beran L., 2011: Kružník Rossmaesslerův a mokřady – z červené knihy našich měkkýšů [From the Red Book of Czech Molluscs – Gyraulus rossmaessleri and Wetlands]. – Živa, 59(3): 130–131.

Beran L., 2011: Non-marine molluscs (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) of the Zrmanja River and its tributaries (Croatia). – Natura Croatica, 20(2): 397–409.

Beran L., 2011: Příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Křivoklátsko [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Protected Landscape Area Křivoklátsko (Central Bohemia, Czech Republic)].  – Bohemia centralis, Praha, 31: 219–235.

Beran L., 2011: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů evropsky významné lokality Bystřice se zaměřením na populaci velevruba tupého (Unio crassus) [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Bystřice SCI focused on the population of Unio crassus]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 10–17. https://doi.org/10.5817/MaB2011-10-10 Creative Commons License

Beran L., 2011: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Blanský les [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Blanský les PLA (Southern Bohemia, Czech Republic)]. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přír. vědy, 51: 89–100.

Beran L., 2011: Vodní měkkýši dolního toku Struhy na Pardubicku [Aquatic molluscs of the lower part of the Struha Brook in Pardubice region (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 18: 155–158.

Beran L., 2011: Vodní měkkýši Poodří – stav po 15 letech výzkumu. – Poodří – časopis obyvatel horní Odry, Ostrava, 14: 35–38.

Beran L., 2011: Záchranné transfery vodních měkkýšů. – Krása našeho domova, podzim–zima 2011: 2–4.

Beran L. & Horsák M., 2011: Habitat requirements and distribution of Gyraulus rossmaessleri (Gastropoda: Planorbidae) in northwestern Bohemia. – Journal of Conchology, 40(5): 509–513. abstract

Kment P. & Beran L., 2011: Check-list of water bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nepomorpha) in Croatia with two new records and four rediscoveries. – Natura Croatica, 20(1): 159–178.

2010

Beran L., 2010: Izolované populace praménky Bythinella austriaca (Frauenfeld, 1857) (Gastropoda: Hydrobiidae) v okolí Prahy [Isolated populations of Bythinella austriaca (Frauenfeld, 1857) (Gastropoda: Hydrobiidae) in Prague surroundings (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 9: 5–10. https://doi.org/10.5817/MaB2010-9-5 Creative Commons License

Beran L., 2010: Kde u náš žije zubovec dunajský? – z Červené knihy našich měkkýšů [From the Red Book of Czech molluscs – Where Does Theodoxus danubialis Live?]. – Živa, 58(6): 269.

Beran L., 2010: Má svinutec tenký v ČR budoucnost? Ochrana přírody, 65(4): 7–9.

Beran L., 2010: Neúmyslné introdukce vodních měkkýšů – případy s téměř detektivní zápletkou [Unintentional Introductions of Aquatic Molluscs]. – Živa, 58(4): 170–171.

Beran L., 2010: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko (severní Čechy) [Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Labské pískovce Protected Landscape Area and České Švýcarsko National Park (northern Bohemia, Czech Republic). – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 28: 59–70.

Beran L., 2010: Příspěvek k poznání měkkýšů (Mollusca) NPR Větrušické rokle [A contribution to the knowledge of molluscs (Mollusca) of the Větrušické rokle National Nature Reserve (Central Bohemia, Czech Republic)]. – Bohemia centralis, Praha, 30: 101–108.

Beran L., 2010: Vodní měkkýši bývalého lomu Chabařovice v severních Čechách [Aquatic molluscs of the former quarry Chabařovice in Northern Bohemia (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 9: 26–32. https://doi.org/10.5817/MaB2010-9-26 Creative Commons License

Beran L., 2010: Vodní měkkýši navrhované PR Mokřady Pustějovského potoka a navrhované PR Jistebnické mokřady v CHKO Poodří [Aquatic molluscs of the proposed Nature Reserve Mokřady Pustějovského potoka and the proposed Nature Reserve Jistebnické mokřady in Poodří Protected Landscape Area]. –  Čas. Slez. Muz. Opava (A), 59: 123–136.

Beran L., 2010: Vodní měkkýši PR Kotvice v CHKO Poodří [Aquatic molluscs of the Nature Reserve Kotvice in the Poodří Protected Landscape Area]. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 59: 263–272.

Beran L., 2010: Z Červené knihy našich měkkýšů – přežije u nás blatenka severní? [From the National Red List of Molluscs – Will the Air-breathing Freshwater Snail Catascopia occulta Survive in the Czech Republic?]. – Živa, 58(2): 73.

Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L., 2010: Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [Annotated list of mollusc species recorded outdoors in the Czech and Slovak Republics]. – Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. https://doi.org/10.5817/MaB2010-9-s1-v2 Creative Commons License

2009

Beran L., 2009: Doplněk k poznání vodních měkkýšů Labe mezi Hřenskem a Střekovem a srovnání s malakofaunou Labe v jiných úsecích [A supplement to the knowledge on aquatic molluscs of the Elbe River between Hřensko and Střekov and a comparison with molluscan communities in other parts of the Elbe River (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 46–52. https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-46 Creative Commons License

Beran L., 2009: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů severní části CHKO Orlické hory [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the northern part of the Orlické Hory Protected Landscape Area (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 9–13. https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-9 Creative Commons License

Beran L., 2009: The first record of Anisus vorticulus (Troschel, 1834) (Gastropoda: Planorbidae) in Croatia?. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 70. https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-70 Creative Commons License

Beran L., 2009: Vodní měkkýši Vodní nádrže Sedlice [Aquatic molluscs of the Sedlice Water Reservoir]. – Acta rerum naturalium, 7: 89–92.

Beran L. & Douda K., 2009: Bečva – nejvýznamnější moravská lokalita velevruba tupého? [Bečva River – the Most Important Site for the Thick Shelled River Musel (Unio crassus) in Moravia]. Ochrana přírody, 64 (2): 19–21.

Beran L. & Horsák M., 2009: Distribution of Bithynia leachii (Sheppard, 1823) and Bithynia troschelii (Paasch, 1842) (Gastropoda: Bithyniidae) in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 19–23. https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-19 Creative Commons License

Douda K. & Beran L., 2009: Ochrana velevruba tupého v České republice [Notes on the Thick Shelled River Musel (Unio crassus) Conservation in the Czech Republic – Problems and Recent News]. Ochrana přírody, 64 (2): 16–19.

Glöer P. & Beran L., 2009: Redescription of Bithynia cettinensis Clessin, 1887 (Gastropoda: Bithyniidae). – Mollusca, 27(2): 109–111.

2008

Beran L., 2008: A contribution to distribution of genus Stagnicola and Catascopia (Gastropoda: Lymnaeidae) in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 70–73. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-70 Creative Commons License

Beran L., 2008: Expansion of Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae) in the Czech Republic. – Aquatic Invasions, 3(1): 91–94. https://doi.org/10.3391/ai.2008.3.1.15

Beran L., 2008: Vodní měkkýši Moravské Dyje [Aquatic molluscs of Moravská Dyje River]. – Acta rerum naturalium, 4: 93–96.

Beran L., 2008: Vodní měkkýši Mušlového rybníka [Aquatic molluscs of the Mušlový rybník Pond (Eastern Bohemia)]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 15: 261–264.

Beran L., 2008: Vodní měkkýši PR Anenské údolí a PP Kusá hora [Aquatic molluscs of the Anenské údolí Nature Reserve and Kusá hora Nature Monument]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 15: 253–259.

Beran L., 2008: Vodní měkkýši PR Horní Lužnice (jižní Čechy, Česká republika) [Aquatic molluscs of the Horní Lužnice Nature Reserve (South Bohemia, Czech Republic)]. – Silva Gabreta, Vimperk, 14(1): 39–48.

Kořínková T., Beran L. & Horsák M., 2008: Recent distribution of Sphaerium nucleus (Studer, 1820) (Bivalvia: Sphaeriidae) in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 26–32. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-26 Creative Commons License

Drvotová M., Hlaváč J.Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Mückstein P., 2008: Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. – Parnassia, vol. 3, 79 pp., 16 tab. ISBN 978-80-87051-49-8

Formanová I., Dort M. & Beran L. 2008: Libický luh. Ochrana přírody, 63(5): 2–5.

Juřičková L., Horsák M., Beran L. & Dvořák L. 2008: Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. – Online at http://mollusca.sav.sk 26-August-2008

2007

Beran L., 2007: Poselský rybník pond – a new site with occurrence of Vertigo moulinsiana (Gastropoda: Vertiginidae) in Northern Bohemia (Czech Republic). – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 25: 37–38.

Beran L., 2007: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Vltavy [Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of lower reach of the Vltava River (Central Bohemia, Czech Republic)]. – Bohemia centralis, Praha, 28: 383–391.

Beran L., 2007: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Vsetínské Bečvy a okolí (Česká republika) [Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Vsetínská Bečva River and its surroundings (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 6: 38–47. https://doi.org/10.5817/MaB2007-6-38 Creative Commons License

Beran L., 2007: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů vybraných rybníků středních Čech [Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of selected ponds in Central Bohemia (Czech Republic)]. – Bohemia centralis, Praha, 28: 365–375.

Beran L., 2007: Vodní měkkýši Malé Bečvy (Česká republika) [Aquatic molluscs of the Malá Bečva River (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 6: 29–34. https://doi.org/10.5817/MaB2007-6-29 Creative Commons License

Beran L., 2007: Vodní měkkýši národní přírodní rezervace Libický luh [Aquatic molluscs of the National Nature Reserve].  – Acta Musei Reginaehradensis s.a., 32: 43–52.

Beran L., 2007: Vodní měkkýši NPP V Jezírkách [Aquatic molluscs of the V Jezírkách National Nature Monument]. – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná 7: 31–34.

Beran L., 2007: Vodní měkkýši PP Častava a PR Plané loučky v CHKO Litovelské Pomoraví (střední Morava) [Aquatic  molluscs of the Častava Nature Monument and the Plané loučky Nature Reserve in the Litovelské Pomoraví PLA (Central Moravia, Czech Republic)]. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 294: 76–85.

Beran L., 2007: Vodní měkkýši PP Pětinoha [Aquatic molluscs of the Pětinoha Nature Monument (Eastern Bohemia)]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 14: 199–201.

Beran L., 2007: Vodní měkkýši PR Baroch [Aquatic molluscs of the Baroch Nature Reserve (Eastern Bohemia)]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 14: 203–205.

Beran L. 2007: Vodní měkkýši přehradní nádrže Slapy (Česká republika) [Aquatic molluscs of the Slapy Reservoir (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 6: 11–16. https://doi.org/10.5817/MaB2007-6-11 Creative Commons License

Beran L., 2007: Vodní měkkýši rybníků v PR U Houkvice (východní Čechy, Česká republika) [Aquatic molluscs of the U Houkvice Nature Reserve (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 14: 207–211.

Beran L., 2007: Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava [Aquatic molluscs of the Všetatská černava Nature Reserve (Central Bohemia, Czech Republic)]. – Bohemia centralis, Praha, 28: 377–381.

Beran L., 2007: Vodní měkkýši VN Vřesník a navazujícího toku Želivky [Aquatic molluscs of the Vřesník Water Reservoir and consequential part of the Želivka River]. – Acta rerum naturalium, 3: 21–22.

Beran L., 2007: Vodní měkkýši Srubských mokřin [Aquatic molluscs of the Srubské mokřiny (Eastern Bohemia)]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 14: 213–215.

Beran L. & Horsák M., 2007: Distribution of the alien freshwater snail Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) (Gastropoda: Planorbidae) in the Czech Republic. – Aquatic Invasions, 2(1): 45–54. https://doi.org/10.3391/ai.2007.2.1.5

Juřičková L., Horsák M., Beran L. & Dvořák L. 2007: Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. – http://www.mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm.

2006

Beran L., 2006: Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) – korbikula asijská. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, 216–217.

Beran L., 2006: Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) – slávička mnohotvárná. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, 217–218.

Beran L., 2006: Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) – člunka pravohrotá. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, 218–219.

Beran L., 2006: Gyraulus parvus (Say, 1817) – kružník malý. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, 219–220.

Beran L., 2006: Menetus dilatatus (Gould, 1841) – menetovník rozšířený. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, 220.

Beran L., 2006: Měkkýši (Mollusca) CHKO Kokořínsko [Molluscs (Mollusca) of Kokořínsko Protected Landscape Area]. – In: Beran L. et al., 2006: Bezobratlí Kokořínska [Invertebrates of Kokořínsko]. – Bohemia centralis, Praha, 27: 41–73.

Beran L., 2006: Mollusca (Partim) – vodní měkkýši. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, 215.

Beran L., 2006: New records of Vertigo moulinsiana (Gastropoda: Vertiginidae) and notes on its distribution and habitats in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 5: 14–17. https://doi.org/10.5817/MaB2006-5-14 Creative Commons License

Beran L., 2006: Physella acuta (Draparnaud, 1805) – levatka ostrá. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, 220–221.

Beran L., 2006: Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) – písečník novozélandský. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, 221–222.

Beran L., 2006: Přírodní podmínky CHKO Kokořínsko [Natural conditions of  Kokořínsko Protected Landscape Area]. – In: Beran L. et al., 2006: Bezobratlí Kokořínska [Invertebrates of Kokořínsko]. – Bohemia centralis, Praha, 27: 11–18.

Beran L., 2006: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Blaník (Česká republika) [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Blaník PLA (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 5: 46–50. https://doi.org/10.5817/MaB2006-5-46 Creative Commons License

Beran L., 2006: Přistěhovalci mezi vodními měkkýši. – Veronica, 20(2): 8–11.

Beran L., 2006: Raci (Decapoda; Crustacea) CHKO Kokořínsko [Crayfish (Decapoda; Crustacea) of Kokořínsko Protected Landscape Area]. – In: Beran L. et al., 2006: Bezobratlí Kokořínska [Invertebrates of Kokořínsko]. – Bohemia centralis, Praha, 27: 183–187.

Beran L., 2006: Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) – škeble asijská. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, 222–223.

Beran L., 2006: Spreading expansion of Corbicula fluminea (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic. – Heldia, 6(5/6): 187–192.

Beran L., 2006: Unintentional introduction of aquatic molluscs from Poland to Praque (Czech Republic). – Malacologica Bohemoslovaca, 5: 6–9. https://doi.org/10.5817/MaB2006-5-6 Creative Commons License

Beran L., 2006: Vodní měkkýši Podblanicka 3. – Plovatky. – Pod Blaníkem, 10(1): 24–5.

Beran L., 2006: Vodní měkkýši Podblanicka 4. – Okružáci. – Pod Blaníkem, 10(2): 7–9.

Beran L., 2006: Vodní měkkýši Podblanicka 5. – Velevrubi a škeble. – Pod Blaníkem, 10(3): 7–9.

Beran L., 2006: Vodní měkkýši Podblanicka 6. – Levatky. – Pod Blaníkem, 10(4): 10–11.

Beran L., 2006: Vodní měkkýši PP Nedošínský háj [Aquatic molluscs of the Nedošínský háj Nature Monument (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 13: 237–240.

Beran L., 2006: Vodní měkkýši PR Hemže-Mýtkov u Chocně [Aquatic molluscs of the Hemže-Mýtkov Nature Reserve (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 13: 231–235.

Beran L., 2006: Vodní měkkýši PR Mazurovy chalupy [Aquatic molluscs of the Mazurovy chalupy Nature Reserve (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 13: 241–243.

Beran L., 2006: Vodní měkkýši PR Žernov ve východních Čechách [Aquatic molluscs of the Žernov Nature Reserve in Eastern Bohemia (Czech Republic)]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 13: 245–247.

Beran L. & Dvořák L., 2006: New records of aquatic molluscs in the Lipno Reservoir and its surroundings. – Silva Gabreta, Vimperk, 12(3): 133–142.

Beran L. & Glöer P., 2006: Gyraulus chinensis (Dunker, 1848) – a new greenhouse species for the Czech Republic (Gastropoda: Planorbidae). – Malacologica Bohemoslovaca 5: 25–28. https://doi.org/10.5817/MaB2006-5-25 Creative Commons License

Beran L. & Petrusek A., 2006: First record of the invasive spine-cheek crayfish Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) (Crustacea: Cambaridae) in the Bohemian Forest (South Bohemia, Czech Republic). – Silva Gabreta, Vimperk, 12(3): 143–146.

Beran L., Kubíková J. & Špryňar P., 2006: Výsledky výzkumu bezobratlých v CHKO Kokořínsko [Results of invertebrate investigation in Kokořínsko Protected Landscape Area]. – In: Beran L. et al., 2006: Bezobratlí Kokořínska [Invertebrates of Kokořínsko]. – Bohemia centralis, Praha, 27: 577–582.

Beran L. et al., 2006: Bezobratlí Kokořínska [Invertebrates of Kokořínsko]. – Bohemia centralis, Praha, 27: 3–582.

Bosák J. & Beran L., 2006: Roupci (Asilidae, Diptera) CHKO Kokořínsko [Robber-flies (Asilidae, Diptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area]. – In: Beran L. et al., 2006: Bezobratlí Kokořínska [Invertebrates of Kokořínsko]. – Bohemia centralis, Praha, 27: 437–441.

Holý K., Macek J. & Beran L., 2006: Širopasí (Symphyta, Hymenoptera) CHKO Kokořínsko [Symphytans (Symphyta, Hymenoptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area]. – In: Beran L. et al., 2006: Bezobratlí Kokořínska [Invertebrates of Kokořínsko]. – Bohemia centralis, Praha, 27: 495–500.

Košel V. & Beran L., 2006: Ploštěnky (Turbellaria, Tricladida) CHKO Kokořínsko [Flatworms (Turbellaria, Tricladida) of Kokořínsko Protected Landscape Area]. – In: Beran L. et al., 2006: Bezobratlí Kokořínska [Invertebrates of Kokořínsko]. – Bohemia centralis, Praha, 27: 35–40.

Mazánek L. & Beran L., 2006: Pestřenkovití (Syrphidae, Diptera) CHKO Kokořínsko [Hoverflies (Syrphidae, Diptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area]. – In: Beran L. et al., 2006: Bezobratlí Kokořínska [Invertebrates of Kokořínsko]. – Bohemia centralis, Praha, 27: 443–455.

Petrusek A. & Beran L., 2006: Distribution of non-indigenous aquatic crustaceans and molluscs in the Czech Republic: invasion routes to the “upstream country”. Abstract book, p. 216. Neobiota - From Ecology to Conservation. Wien, Austria, September 27-29, 2006

2005

Beran L., 2005: Menetus dilatatus (Gould, 1841) (Gastropoda: Planorbidae) in the Lipno Reservoir (Southern Bohemia, Czech Republic). – Malacologica Bohemoslovaca 4: 17–20. https://doi.org/10.5817/MaB2005-4-17 Creative Commons License

Beran L., 2005: New records of Gyraulus rossmaessleri (Gastropoda: Planorbidae) in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca 4: 3–4. https://doi.org/10.5817/MaB2005-4-3 Creative Commons License

Beran L., 2005: Rešerše a hodnocení realizovaných a probíhajících aktivních opatření na ochranu vodních měkkýšů v České republice. – In: Kumstátová T., Nová P. & Marhoul P., 2005: Hodnocení projektů aktivní podpory ohrožených živočichů v České republike, Praha, 9–18.

Beran L., 2005: Vodní měkkýši navrhované PP Nový rybník u Opatova ve východních Čechách [Aquatic molluscs of the Nový rybník u Opatova proposed Nature Monument in the Eastern Bohemia (Czech Republic)]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 12: 137–141.

Beran L., 2005: Vodní měkkýši navrhované PR Mokřiny u Rzů ve východních Čechách [Aquatic molluscs of the Mokřiny u Rzů proposed Nature Reserve in the Eastern Bohemia (Czech Republic)]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 12: 125–128.

Beran L., 2005: Vodní měkkýši Labe mezi Pardubicemi a Hřenskem [Aquatic molluscs of the Elbe River between Pardubice and Hřensko (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 3: 78–88. https://doi.org/10.5817/MaB2005-3-78 Creative Commons License

Beran L., 2005: Vodní měkkýši odstavených ramen Ohře u Doksan (severní Čechy) [Aquatic molluscs of oxbows of the Ohře River near Doksany (northern Bohemia, Czech Republic)]. – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 24: 45–50.

Beran L., 2005: Vodní měkkýši Podblanicka 1. – Bahenky. – Pod Blaníkem, 9, 3: 2–3.

Beran L., 2005: Vodní měkkýši Podblanicka 2. – Praménky, Bahnivky a točenky. – Pod Blaníkem, 9, 4: 3–4.

Beran L., 2005: Vodní měkkýši – opomíjená a ohrožená skupina živočichů. – Krása našeho domova 5: 2–5.

Beran L., 2005: Vodní měkkýši přírodní rezervace Meandry Smědé (severní Čechy) [Aquatic molluscs of the Meandry Smědé Nature Reserve (northern Bohemia, Czech Republic)]. – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 24: 39–44.

Beran L., 2005: Vodní měkkýši rybníků v přírodním parku Lanškrounské rybníky ve východních Čechách [Aquatic molluscs of ponds in the Lanškrounské rybníky Nature Park in the Eastern Bohemia (Czech Republic)]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 12: 119–124.

Beran L., 2005: Vodní měkkýši Vlkavy (střední Čechy) [Aquatic molluscs of the Vlkava Brook (Central Bohemia, Czech Republic)]. – Vlastivědný zpravodaj Polabí, 37: 248–255.

Beran L., 2005: Vodní měkkýši vybraných labských ramen u Pardubic [Aquatic molluscs of selected oxbows of the Elbe River near Pardubice (Eastern Bohemia, Czech Republic]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 12: 129–136.

Beran L., Juřičková L. & Horsák M. 2005: Mollusca (měkkýši), pp. 69-74. – In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.

Juřičková L., Beran L., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Hrabáková M., Maltz T. K. & Pokryszko B. M., 2005: Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic). – Folia Malacologica, 13(1): 9–23. https://doi.org/10.12657/folmal.013.002 Creative Commons License

2004

Beran L., 2004: Nové lokality listonoha jarního (Lepidurus apus) (Crustacea: Notostraca) v Čechách [New localities of Lepidurus apus (Crustacea: Notostraca) in Bohemia]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 11: 117–118.

Beran L., 2004: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Bystřice (východní Čechy, Česká republika) [Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Bystřice Brook (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 11: 97–101.

Beran L., 2004: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů vybraných rybníků východních Čech (Česká republika) [Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of select ponds of Eastern Bohemia (Czech Republic)]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 11: 103–109.

Beran L., 2004: Vodní měkkýši a mezinárodně významné mokřady v ČR. – Ochrana přírody, 59(10): 314–315.

Beran L., 2004: Vývoj a změny malakocenóz rybníků Bohdaneč, Matka a Baroch u Pardubic [Evolution and changes of molluscan communities of ponds Bohdaneč, Matka and Baroch near Pardubice (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 11: 111–116.

Beran L., 2004: Škeble asijská. – Ochrana přírody, 59(4): 110.

Beran L., 2005: Which Physella (Mollusca: Gastropoda) lives in the Czech Republic? – Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 68: 241–243.

Beran L. & Horsák M., 2004: A contribution to the distribution of aquatic molluscs (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) of the Moravian Karst PLA. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologocae, Brno, 89: 1–11.

Dvořák L. & Beran L., 2004: Remarkable records of aquatic molluscs in the Lipno Reservoir and its environs. – Silva Gabreta, Vimperk, 10: 97–106.

Horecký J., Stuchlík E., Liška M., Beran L., Lapšanská N., Chvojka P., Hořická Z., Matěna J. & Krno I., 2004: Changes of benthic macroinvertebrate diversity in the Czech part of Labe River. – In: Geller W. (ed.) - Proceedings of the international conference 18-22 October 2004 at the UFZ (18), Leipzig, 236–237.

2003

Beran L., 2003: Dispersal of aquatic molluscs and changes in molluscan communities after catastrophic flood in August 2002 in the Mělník Region (Central Bohemia, Czech Republic) [Šíření vodních měkkýšů a změny ve společenstvech měkkýšů po katastrofické povodni v srpnu 2002 v Mělnickém regionu (střední Čechy, Česká republika)]. – Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy, Liberec, 23: 105–109.

Beran L., 2003: Nález severoamerického druhu Menetus dilatatus (Mollusca: Gastropoda) v jižních Čechách (Česká republika) [Record of Menetus dilatatus (Mollusca: Gastropoda) in the Southern Bohemia (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 1–2. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-1 Creative Commons License

Beran L., 2003: Nálezy druhů Argyroneta aquatica (Araneida), Astacus astacus, Austropotamobius torrentium, Orconectes limosus (Decapoda) a Aphelocheirus aestivalis (Heteroptera) získané při průzkumu vodních měkkýšů v České republice [Findings of species Argyroneta aquatica (Araneida), Astacus astacus, Austropotamobius torrentium, Orconectes limosus (Decapoda) and Aphelocheirus aestivalis (Heteroptera) recorded during research of aquatic molluscs in the Czech Republic]. – Bulletin Lampetra V., ZO ČSOP Vlašim, 5: 13–15.

Beran L., 2003: Příspěvek k poznání vodní malakofauny Hrubého Jeseníku, Rychlebských hor, Zlatohorské vrchoviny a Žulovské pahorkatiny (severní Morava, Česká republika) [Contribution to the knowledge of aguatic molluscs of the Hrubý Jeseník Mountains, the Rychlebské hory Mountains, the Zlatohorská vrchovina Higlands and the Žulovská vrchovina Higlands (Northern Moravia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 3–10. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-3 Creative Commons License

Beran L., 2003: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Berounky [Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the lower reach of the Berounka River (Czech Republic)]. – Bohemia centralis, Praha, 26: 45–51.

Beran L., 2003: Přistěhovalci mezi vodními měkkýši [Immigrants among Water Molluscs]. – Živa, 51(4): 173–175. abstract

Beran L., 2003: Točenka veleústá (Valvata macrostoma) [Large-Mouthed Valve Snail (Valvata macrostoma)]. – Ochrana přírody, 58(3): 80–81.

Beran L., 2003: Vodní měkkýši Labe mezi Libochovany a Bad Schandau (Česká republika a Německo) [Aquatic molluscs of the Elbe River between Libochovany and Bad Schandau (Czech Republic and Germany)]. – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 23: 111–116.

Beran L., 2003: Vodní měkkýši náhonu Strhanec (střední Morava) [Aquatic molluscs of the Strhanec Canal (Central Moravia, Czech Republic)]. – Bulletin Lampetra V., ZO ČSOP Vlašim, 5: 22–26.

Beran L., 2003: Vodní měkkýši Manušických rybníků [Aguatic molluscs of ponds around Manušice (Czech Republic, Northern Bohemia)]. – Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska, Česká Lípa 12: 251–257.

Beran L., 2003: Vodní měkkýši PR Chomoutovské jezero (střední Morava) [Aquatic molluscs of the Chomoutovské jezero Nature Reserve (Central Moravia, Czech Republic)]. – Bulletin Lampetra V., ZO ČSOP Vlašim, 5: 16–21.

Beran L. & Hoffmann A., 2003: NATURA 2000 a Mokřady Liběchovky a Pšovky. – Sdružení přátel Kokořínska, 18 pp.

Hlaváč J. Č., Beran L., Dvořák L., Horsák M., Juřičková L. & Vrabec V., 2003: Měkkýši Českého lesa – III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy) [Molluscs of the Český Les Mts. – III. Kateřinská Kotlina and northern part of Čerchovský Les (Western Bohemia)]. – Silva Gabreta, Vimperk, 9: 145–166.

2002

Beran L., 2002: First record of Stagnicola fuscus (Mollusca: Gastropoda) from the Czech Republic. – Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 66: 1–2.

Beran L., 2002: Příspěvek k poznání vodní malakofauny Panenského potoka. – Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska, Česká Lípa 11: 321–325.

Vodní
          měkkáýši České republikyBeran L., 2002: Vodní měkkýši České republiky - rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam [Aquatic molluscs of the Czech Republic – distribution and its changes, habitats, dispersal, threat and protection, Red List]. – Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 10, 258 pp. ISBN 80-86485-05-6

    at National Library of the Czech Republic (Národní knihovna České republiky):     https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:fd082f1e-216d-4584-a6c4-8bc8a2f63091

    at Internet Archive:     https://archive.org/details/VodniMekkysi

Beran L., 2002: Vodní měkkýši České republiky - rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam. – Msc., doktor. disert. práce, dep. in katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 203 pp.

Beran L., 2002: Vodní měkkýši Lidušky (střední Čechy, Česká republika) [Aquatic molluscs of the Liduška Brook (Central Bohemia, Czech Republic)]. – Vlastivědný zpravodaj Polabí, 36: 209–215.

Beran L., 2002: Vodní měkkýši národní přírodní rezervace Novozámecký rybník [Aquatic molluscs of the Novozámecký rybník National Nature Reserve]. – Příroda, Praha, 20: 137–140.

Beran L., Fechter J., Horsák M., Hrabáková M., Jansová A., Kolouch R. L., Kořínková T., Maňas M., Rayman M., Tučková P., Velecká I. & Vrabec V., 2002: Výsledky malakozoologických dnů na Podblanicku 4. – 7. května 2001 [Results of malacozoological days in Podblanicko, May 4 – 7, 2001]. – Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 40: 63–79.

Beran L. & Horsák M., 2002: Anisus septemgyratus (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic, with notes to its anatomy. – Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 66: 231–234.

Beran L. & Horsák M., 2002: Gyraulus parvus (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic. – Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 66: 81–84.

Beran L. & Horsák M., 2002: Vodní měkkýši Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty (Česká republika) [Aquatic molluscs of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area (Czech Republic)]. – Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 7: 63–76.

Hlaváč Č. J., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Vrabec V., 2002: Měkkýši Českého lesa – I. Vybrané lokality v severní části (západní Čechy) [Molluscs of the Český Les Mts. – I.]. – Silva Gabreta, Vimperk, 8: 205–228.

2001

Beran L., 2001: Vodní malakofauna Mělnického Polabí a Dolního Poohří [Aquatic malacofauna of Mělnické Polabí and Dolní Poohří lowlands]. – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 23: 51–69.

Beran L. & Horsák M., 2001: Současný stav výskytu hrachovky čárkované – Pisidium tenuilineatum (Mollusca: Bivalvia) v České republice [Recent situation of distribution of Fine-lined Pea Mussel – Pisidium tenuilineatum (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic]. – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 23: 71–76.

Beran L. & Horsák M., 2001: Taxonomic revision of the genus Alzoniella (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic and Slovakia. – Biologia, Bratislava, 56(2): 141–148.

Juřičková L., Horsák M. & Beran L., 2001: Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. – Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 65: 25–40.

2000

Beran L., 2000: Aquatic molluscs (Gastropoda, Bivalvia) of the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area. – Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Biologica, 38: 17–28.

Beran L., 2000: Bahenky. – Rybářství, Praha, 7: 328.

Beran L., 2000: Bahnivky a točenky. – Rybářství, Praha, 10: 470.

Beran L., 2000: First record of Corbicula fluminea (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic. – Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 64: 1–2.

Beran L., 2000: Levatky. – Rybářství, Praha, 12: 564.

Beran L., 2000: Mokřady Liběchovky a Pšovky, jejich ochrana a management. – In: Kovařík P. & Machar I. 2000: Mokřady 2000. – Sborník z konference při příležitosti 10. Výročí vzniku CHKO Litovelské Pomoraví. Správa CHKO ČR a Český Ramsarský výbor, 186–188.

Beran L., 2000: Naši zubovci. – Rybářství, Praha, 6: 280.

Beran L., 2000: Okružáci. – Rybářství, Praha, 11: 520.

Beran L., 2000: Okružanky a hrachovky. – Rybářství, Praha, 5: 232.

Beran L., 2000: Plovatky. – Rybářství, Praha, 9: 422.

Beran L., 2000: Praménky a jejich příbuzný. – Rybářství, Praha, 8: 374.

Beran L., 2000: Vodní měkkýši Sázavy [Aquatic molluscs of the River Sázava /Central Bohemia, Czech Republic]. – Bulletin Lampetra IV., Vlašim, 4: 68–73.

Beran L., 2000: Velevrub tupý (Unio crassus). – Ochrana přírody, Praha, 55/7: 208–209.

Beran L., 2000: Znáte naše raky? – Rybářství, Praha, 5: 232.

Ráb P. & Beran L., 2000: Rozšíření populací sekavců v Pšovce - jejich ochrana a budoucnost. Distribution of spiny loaches in the Pšovka Creek - their conservation and future. – Biodiverzita ichtyofauny ČR (III): 139–142.

1999

Beran L., 1999: RS 10 Mokřady Liběchovky a Pšovky. – In: Chytil J., Hakrová P., Hudec K., Husák Š., Jandová J., Pellantová J. (eds.), 1999: Mokřady České republiky - přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Český ramsarský výbor, Mikulov, 80–83.

Beran L., 1999: Vodní malakofauna východního Polabí [Aquatic malacofauna of the východní Polabí lowland]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 7: 97–104.

Beran L., 1999: Vodní měkkýši CHKO Poodří (Česká republika). Aquatic molluscs of the Poodří Protected Landscape Area (Czech republic). – Časopis Slezského muzea Opava, (A), 48: 65–71.

Beran L., 1999: Vodní měkkýši Poodří. – Současné výsledky průzkumů v CHKO Poodří, Edice Poodří, Ostrava, 53–58.

Beran L., 1999: Vodní měkkýši Svitavky. The water molluscs of the Svitavka river [Die Wasser-Mollusken des Svitavka- (Zwitte-) –Bache]. – Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska, Česká Lípa 8: 243–247.

Beran L., Bímová K., Nová B., Paloudová M., Pořízek L., Řezáč M., Šestáková E. & Šnajdr M., 1999: Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko. – Mělník: Správa chráněných krajinných oblastí ČR-Správa CHKO Kokořínsko, 80 pp.

Beran L. & Horsák M., 1999: Měkkýši CHKO Poodří. – Příroda Poodří - 1. celostátní přírodovědná konference s mezinárodní účastí (sborník abstraktů). Masarykova univerzita v Brně, 25–27.

Beran L. & Horsák M., 1999: Mollusca. – In: Opravilová V., Vaňhara J. & Sukop I. (eds.) 1999: Aquatic Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 101: 79–87.

1998

Beran L., 1998: Molluscs (Gastropoda; Bivalvia) of the wetlands in the Liběchovka and Pšovka brooks basin. – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, Vol. 167(1-4): 43–51.

Beran L., 1998: Pískovny v Polabí a měkkýši. – Ochrana přírody, Praha, 5: 148–149.

Beran L., 1998: Svinutec tenký (Anisus vorticulus) [The Snail Anisus vorticulus]. – Ochrana přírody, Praha, 9: 272–273.

Beran L., 1998: Vodní měkkýši Blanice [Aquatic malacofauna of the Blanice River (Central Bohemia)]. – Bull. Lampetra III., ZO ČSOP Vlašim 3: 45–50.

Vodní
               měkkýši ČRBeran L., 1998: Vodní měkkýši ČR. – Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 17, Vlašim: ZO ČSOP Vlašim, 113 pp. ISBN 80-902469-4-X

    at National Library of the Czech Republic (Národní knihovna České republiky):     https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:cfb5161f-a3dd-4555-bbd2-7788b0e26ee4

    at Internet Archive:     https://archive.org/details/VodniMekkysiCR

Beran L., 1998: Vodní měkkýši dolního toku Ohře. Aquatic malacofauna of the down part of Ohře River (North Bohemia). – Bull. Lampetra III., ZO ČSOP Vlašim 3: 51–56.

Beran L., 1998: Vodní měkkýši Doubravy [Aquatic molluscs of the Doubrava River (East Bohemia)]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 6: 99–102.

Beran L , 1998: Vodní měkkýši Lukaveckého a Chotečského potoka. Aquatic Molluscs of the Brooks Lukavecký and Chotečský potok. – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná 3: 79–84.

Beran L., 1998: Vodní měkkýši nivy Orlice. Aquatic Molluscs of the Pools of the Bottom Land of the Orlice River. – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná 3: 85–92.

Beran L., 1998: Vodní měkkýši Ploučnice. Water molluscs of the Ploučnice river. Die Wasser-Weichtiere des Ploučnice-Flusses. – Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska, Česká Lípa 7: 173–180.

Beran L., 1998: Vodní měkkýši Struhy v PP Meandry Struhy. Aquatic Molluscs of the Struha Brook in the "Meandry Struhy" Nature Monument. – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná 3: 93–98.

Beran L. & Horsák M., 1998: Aquatic molluscs (Gastropoda, Bivalvia) of the Dolnomoravský úval lowland, Czech Republic. – Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 62: 7–23.

1997

Beran L., 1997: Anisus vorticulus (Troschel, 1834) (Mollusca; Gastropoda) in the Czech Republic. – Časopis Nár. muz., Řada přírodovědná, Vol. 166(1–4): 55–58.

Beran L., 1997: First record of Sinanodonta woodiana (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic. – Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 61: 1–2.

Beran L., 1997: Menetus dilatatus (Gould, 1841) (Mollusca, Gastropoda) in the Czech Republic. – Časopis Nár. muz., Řada přírodovědná, Vol. 166(1-4): 59–62.

Beran L., 1997: Poslední lokalita? – Ochrana přírody, Praha, 9: 274–276.

Beran L., 1997: Vodní měkkýši kanálu Halda [Aquatic molluscs of the Halda Canal]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 5: 113–116.

Beran L., 1997: Vodní měkkýši Lužnice, Nežárky a Nové řeky [Freshwater molluscs of the Lužnice, Nežárka and Nová řeka rivers]. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy 37: 35–49.

Beran L., 1997: Vodní měkkýši rybníků v okolí Lázní Bohdaneč [Aquatic molluscs of the ponds in surroundings of the Lázně Bohdaneč]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 5: 107–112.

1996

Beran L., 1996: Mokřady Liběchovky a Pšovky – další český "ramsarský" mokřad? – Ochrana přírody, Praha, 10: 313.

Beran L., 1996: Přežije hrachovka říční v Čechách? [Will the Pisidium amnicum survive in Bohemia]. – Ochrana přírody, Praha, 2: 48–49.

Beran L., 1996: Vodní měkkýši Javorky [Water molluscs of Javorka River]. – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná, Kolín, 2: 13–20.

Beran L., 1996: Vodní měkkýši NPR Bohdanečský rybník a PR U Houkvice [Freshwater molluscs of the "Bohdanečský rybník" National Nature Reserve and the "U Houkvice" Nature Reserve]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 4: 71–76.

Beran L., 1996: Vodní měkkýši Orlice [Freshwater Molluscs of the Orlice River]. – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná, Kolín, 2: 27–34.

Beran L., 1996: Vodní měkkýši PP Krňák [Aquatic malacofauna of the Nature Monument Krňák]. – Muz. a Současnost, ser, natur., Roztoky, 10: 8–11.

Beran L., 1996: Měkkýši PP Meandry Botiče [Malacofauna of the Nature Monument Meandry Botiče]. – Muz. a Současnost, ser. natur., Roztoky, 10: 11–15.

Beran L., 1996: Vodní měkkýši vybraných štěrkopískoven ve Středním Polabí [Freshwater molluscs of gravel-pits in Elbe Lowland]. – Muz. a Současnost, ser. natur., Roztoky, 10: 3–8.

Beran L., 1996: Vodní měkkýši Žehrovky [Freshwater molluscs of the Žehrovka Brook]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 4: 77–80.

Beran L., 1996: Významné lokality ohrožených druhů vodních měkkýšů. – Mokřady České republiky, sborník abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvence, Třeboň, 109–111.

Beran L. & Šestáková E., 1996: Problematika přírodní rezervace Kokořínský důl. Problems of the Kokořínský důl Nature Reserve. – Příroda, Praha, 7: 265–270.

1995

Beran L., 1995: Aquatic malakofauna of the Protva River (near Satina, Moscows region, Russia). – Časopis Nár. muz., Řada přírodovědná, Vol. 164(1–4), pp. 00.

Beran L., 1995: CHKO Kokořínsko – mokřady Liběchovky a Pšovky [Wetlands of the Liběchovka and Pšovka Rivers in the "Kokořínsko" Protected Landscape Area]. – Ochrana přírody, Praha, 7: 236–238.

Beran L., 1995: Měkkýši nivy Labe mezi Poděbrady a Kolínem. – Diplomová práce, nepubl. msc. depon. PřF UK Praha, 112 str.

Beran L., 1995: Měkkýši nivy Labe mezi Poděbrady a Kolínem [Molluscs of the Elbe lowland between Poděbrady and Kolín]. – Muz. a Současnost, ser. natur., Roztoky, 9: 3–39.

Beran L., 1995: Návrh Červeného seznamu měkkýšů České republiky, část 1. – vodní měkkýši [Proposed Red List of molluscs in the Czech Republic. Part 1 – Water molluscs]. – Ochrana přírody, Praha, 2: 41–44.

Beran L., 1995: Raci v CHKO Kokořínsko, část 1.. Crayfish in the Kokořínsko PLA. – Ochrana přírody, Praha, 4: 114–115.

Beran L., 1995: Vodní měkkýši Klíčavy [Freshwater molluscs of Klíčava brook]. – Bohemia centralis, Praha, 24: 153–159.

Beran L., 1995: Vodní měkkýši Vůznice [Freshwater molluscs of Vůznice brook]. – Bohemia centralis, Praha, 24: 160–165.

Beran L., 1995: Vrkoč bažinný - druh z Červeného seznamu IUCN v České republice [Desmoulin`s whorl snail - the species listed on the Red List of Threatened animals in the Czech Republic]. – Ochrana přírody, Praha, 3: 80–81.

1994

Beran L., 1994: Měkkýši Nymburského luhu [Molluscs of the Nymburský luh]. – Muz. a Současnost, ser. natur., Roztoky, 8: 3–6.

Beran L., 1994: Severoamerický okružák Menetus dilatatus (Gould) v České republice [The found of North American species Menetus dilatatus (Gould) in the Czech Republic (Mollusca: Gastropoda)]. – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná 1: 31–32.

Beran L. & Vrabec V., 1994: Vodní měkkýši řeky Cidliny [Water molluscs of Cidlina river]. – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná, 1: 33–58.

1993

Beran L., 1993: Měkkýši odstaveného labského ramene u Sadské. – Polabská příroda, Poděbrady, 4: 2–3.

Beran L., 1993: Rod: Unio Philipsson, 1788 a rod: Pseudanodonta Bourguignat, 1876 v České republice. – Bakalářská práce, nepubl. msc. depon. Nár. Muz., 45 str.

Beran L., 1993: Vyhynou v našich vodách velcí mlži? [Will Big Molluscs Get Extinct in Our Waters?]. – Ochrana přírody, Praha, 10: 301–304.

Beran L., 1993: Žábronožky a listonozi na lokalitě Polabský luh. – Živa, 41(1): 29–30.

Beran L., Beran P., Růžek K., 1993: Žábronožky a listonozi v navrhované NPR Polabský luh. – Polabská příroda, Poděbrady, 4: 16–18.

1990

Beran L., 1990: Obojživelníci v k. ú. Nymburk. – Polabská příroda, Poděbrady, 3: 63–66.

Beran L., 1990: Obojživelníci v k. ú. Nymburk. – Práce SOČ, Msc. depon. SZeŠ Poděbrady, 55 str.

 


Copyright © 2024   Published by author
Updated: