Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 19

Vodní měkkýši Zoologické zahrady hl. m. Prahy
Aquatic molluscs of Prague Zoo

Luboš Beran

The Prague zoological garden is one of the most famous zoos in Europe. It covers an area of 58 ha on the right bank of the Vltava River (a tributary of the Elbe River). Aquatic molluscs of this zoo were studied mostly in 2019. Altogether 17 species were found at various outdoor habitats such as an old oxbow of the Vltava River, artificial pools, wetlands and small watercourses. Poor communities consisting of 1–4 species were found in most sites while 5–6 species were recorded at only four sites. Bithynia tentaculata, Gyraulus albus, and the non-native Physa acuta and Gyraulus parvus belonged among the most often recorded species. More diverse communities and numerous populations of aquatic molluscs were found mainly at sites overgrown with vegetation. On the contrary, it was difficult to find molluscs in habitats poor in vegetation with predatory pressure (e. g. water birds) and eutrophication.

Keywords: Mollusca, aquatic molluscs, faunistics, Prague Zoo

Beran L., 2020: Vodní měkkýši Zoologické zahrady hl. m. Prahy [Aquatic molluscs of Prague Zoo]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 55–60. https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-55

Publication date: 25. 4. 2020. PDF (12.4 MB) Creative Commons License

Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (2)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019
Tomáš Čejka, Luboš Beran, Ondřej Korábek, Jaroslav Č. Hlaváč, Jitka Horáčková, Radovan Coufal, Magda Drvotová, Michal Maňas, Veronika Horsáková, Michal Horsák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  19,  první strana:  71,  rok:  2020  
https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-71

2. Měkkýši Trojské kotliny a okolí v Praze [Molluscs of the Trojská kotlina and its surroundings in Prague]
Štěpánka Podroužková, Dagmar Říhová, Jana Škodová, Alena Kocurková, Magda Drvotová, Lucie Juřičková
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  21,  první strana:  65,  rok:  2022  
https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-65


Copyright © 2020   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: