Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 18

Vodní měkkýši Oslavy
Aquatic molluscs of the Oslava River

Luboš Beran


This paper presents results of a malacological survey of the Oslava River, a tributary of the Jihlava River (Czech Republic, Southeastern Moravia). Sixteen species of aquatic molluscs (8 gastropods, 8 bivalves) were found at 14 sites during the research conducted from 2010 to 2018. The research was focused on the endangered bivalve Unio crassus. Its population was confirmed at the lower river section and is connected with the population in the Jihlava River.

Keywords: Mollusca, Oslava River, faunistics, Unio crassus

Beran L., 2019: Vodní měkkýši Oslavy [Aquatic molluscs of the Oslava River]. – Malacologica Bohemoslovaca, 18: 8–12. https://doi.org/10.5817/MaB2019-18-8

Publication date: 9. 2. 2019. PDF (5.9 MB) Creative Commons License

Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (2)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019
Tomáš Čejka, Luboš Beran, Ondřej Korábek, Jaroslav Č. Hlaváč, Jitka Horáčková, Radovan Coufal, Magda Drvotová, Michal Maňas, Veronika Horsáková, Michal Horsák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  19,  první strana:  71,  rok:  2020  
https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-71

2. Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Jihlavy [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Jihlava River]
Luboš Beran
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  20,  první strana:  9,  rok:  2021  
https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-9


Copyright © 2019   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: