Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 7

Recent distribution of Sphaerium nucleus (Studer, 1820) (Bivalvia: Sphaeriidae) in the Czech Republic

Tereza Kořínková, Luboš Beran & Michal Horsák

Recent data about the distribution of Sphaerium nucleus in the Czech Republic are summarized and used in an attempt to evaluate its conservation status. During the last ten years, this species was found at 40 sites, mostly shallow small water bodies situated in lowland river alluviums. These types of habitats are generally endangered due to the huge human impact and exploration of these areas. The revision of voucher specimens of Sphaerium corneum s.lat. deposited in museum collections yielded a further 22 old records of S. nucleus.

Keywords: Sphaerium nucleus, distribution, molluscan assemblages, habitats, threats

Kořínková T., Beran L. & Horsák M., 2008: Recent distribution of Sphaerium nucleus (Studer, 1820) (Bivalvia: Sphaeriidae) in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 26–32. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-26

Publication date: 3. 4. 2008. PDF (2.8 MB) Creative Commons LicenseCited By výpis přes Munipress

Cited-by (5)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) – příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko – Máchův kraj [Molluscs of the Dolanský rybník Pond (Northern Bohemia) – a contribution to the knowledge of molluscs of the Kokořínsko – Máchův kraj PLA]
Luboš Beran
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  16,  první strana:  1,  rok:  2017  
https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-1

2. Comments on species divergence in the genus Sphaerium (Bivalvia) and phylogenetic affinities of Sphaerium nucleus and S. corneum var. mamillanum based on karyotypes and sequences of 16S and ITS1 rDNA
Romualda Petkevičiūtė, Virmantas Stunžėnas, Gražina Stanevičiūtė, Daniel Rittschof
PLOS ONE  ročník:  13,  číslo:  1,  první strana:  e0191427,  rok:  2018  
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191427

3. Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [Annotated list of mollusc species recorded outdoors in the Czech and Slovak Republics]
Michal Horsák, Lucie Juřičková, Luboš Beran, Tomáš Čejka, Libor Dvořák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  9,  číslo:  S1,  první strana:  1,  rok:  2010  
https://doi.org/10.5817/MaB2010-9-s1-v2

4. Příspěvek k poznání vodních měkkýšů nivy Ploučnice mezi Českou Lípou a Mimoní [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Ploučnice River floodplain between the town of Česká Lípa and Mimoň]
Luboš Beran
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  15,  první strana:  21,  rok:  2016  
https://doi.org/10.5817/MaB2016-15-21

5. Vodní měkkýši přírodních rezervací Žabakor, Podtrosecká údolí a Údolí Plakánek v CHKO Český ráj [Aquatic molluscs of nature reserves Žabakor, Podtrosecká údolí and Údolí Plakánek in the Český ráj PLA]
Luboš Beran, Vendula Beranová
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  21,  první strana:  15,  rok:  2022  
https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-15


Copyright © 2008   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: